Linepraatsjes

Oud papier

26 juni 2017

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Kaarten Koning van het grasland

26 juni 2017

Zaterdag 1 juli 20.00 uur en zondag 2 juli 15.00 uur is er op het terrein van de oude melkfabriek
,Ayttawei 73, het locatietheater KONING VAN HET GRASLAND.
Wellicht zijn kaarten bij  Blauwe tent of bij slager Sipke Sixma niet meer verkrijgbaar, maar via internet zijn er nog volop kaarten!
Voor info en kaarten:  www.koningvanhetgrasland.nl

 

Frienzer merke

25 juni 2017

Op de lêste snein yn juny is de Frienzer merke. Justerjûn begûn de merke mei in mooi stik muzyk fan Grytz en Grize. Hjoed stie elk wer fris op it merkefjild foar it keatsen en foar de bern spultsjes. Fansels wie der foar de Frienzers ek  in merkemiel.

Oeltsje kaatst nog als de beste

25 juni 2017

Wanneer je aan een KNKB wedstrijd denkt, denk je aan de jeugdleden. Maar erelid Oeltsje Velstra van kaatsvereniging Jan Reitsma is nog fanatiek. Sportief als hij is, doet hij bij  ledenwedstrijden, maar ook bij de KNKB nog steeds mee! Op de jubileumpartij 120 jaar KNKB heeft Oeltsje de eerste prijs gewonnen in de categorie Senioren 71 jaar en ouder, RESPECT! En natuurlijk van harte gefeliciteerd!

Prik actie Trije doarpen skoalle

25 juni 2017

Wellicht heeft u via de media vernomen over de onrust die er in het basisonderwijs leeft. Dit heeft te maken met de groeiende werkdruk en het groeiende leerkrachten tekort. Zeker bij ziekte wordt het steeds lastiger om vervangers te vinden.  Op dinsdag 27 juni wordt er een prikactie georganiseerd en ook de Trije doarpen skoalle doet hier aan. Deze dag gaan de deuren van school om 9.15 uur open (u kunt uw kind(eren) ook écht niet eerder brengen. De leerkrachten zijn ook niet eerder op school aanwezig.

Ballonvaren uitgesteld

24 juni 2017

Door de slechte weersomstandigheden is de ballonvaart van gisteravond niet doorgegaan.
Er is een nieuwe datum gepland, volgende week zaterdag 1 juli om 20.00 uur wordt er weer een poging gedaan !!! Alleen blijven de ballonvaarders wel afhankelijk van goede weersverwachtingen. Middags vanaf 13.00 uur wordt er aan hand van weerberichten gekeken of alles doorgaat.
Verdere info en opgeven kan bij Hendrik Zijlstra en Jeroen van Dijk

Ruimte voor romte

23 juni 2017

Samen met de bewoners wil de gemeente Leeuwarden een plan opstellen voor uw leefomgeving voor de komende jaren. Wat verdient extra aandacht? Wat moet behouden blijven of versterkt worden? En welke kansen en bedreigingen zijn er voor de leefbaarheid in uw omgeving? Tijdens deze bijeenkomst kunt u aangeven wat u belangrijk vindt in uw leefomgeving. Dinsdag 27 juni om 19.30 in café-bar de Welp

Niet het recht in eigen hand nemen

22 juni 2017

Enkele automobilisten blijken de Legedyk als sluiproute te gebruiken vanwege de verkeershinder in de Haedstrjitte. Dit is uiteraard verboden: fietspad de Legedyk is smal en onoverzichtelijk en leent zich beslist niet voor snelverkeer. De betonnen bakken staan er tijdelijk, verplaats ze daarom niet. Om moeten rijden is vervelend, maar ook niet meer dan dat. Veiligheid voor alle inwoners moet altijd voorop staan.

De langste dei

21 juni 2017

De langste dei levert de sinnepanielen yn’t doarp in soad duorsume enerzjy op. De panielen lizze op skoalle, gymseal, sportkantine en by partikulieren, it oantal panielen per bewenner is boppe gemiddeld. Neist sinnepanielen levert de wynmûne ek duorsume enerzjy dêr’t hiele doarp fan profitearret. It giet de wynmûnegroep op’t heden net foar de wyn. Hooplik kriget de wynmûne fan de polityk mear stipe sadat de takomst der sinniger útsjocht.

Kopy Linepraat

20 juni 2017

Tongersdei 29 juny ferskynt de nijste Linepraat, dit is de lêste foar de simmerskoft.
Hawwe jim nijs fan jim feriening as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan jûn noch yn de pen.
De kopy fan de Linepraat moat woansdei 21 juny wer by de redaksje wêze.

Uitgelicht