Linepraatsjes

Workshop taart maken

21 februari 2019

Lijkt het jou leuk om zelf eens zo鈥檔 lekkere/mooie taart te maken?? Vanaf maart gaat Frederika Bokma van Frederika’s taarten weer beginnen met workshops geven! Aanmelden kan per groep, maar het is ook mogelijk om je alleen (of met zijn 2, 3, 4 of 5en) aan te melden!馃帀 Er wordt gewerkt aan de hand van thema鈥檚. Meld je dan snel aan!

Loop binnen bij dominee op woensdagochtend

20 februari 2019

Op woensdagmorgen tussen 10 en 11 is Dominee Liesbet Geijlvoet aanwezig in het lokaal van de kerk. Iedereen die wil binnenlopen voor een vraag over de kerk, het dorp, over de dominee of over jezelf of de wereld is van harte welkom. Soms is het prettig om met iemand van gedachten te wisselen. Dat kan geheel vrijblijvend een keer bij het spreekuur. Je kunt ook een afspraak maken dat de dominee bij聽 je thuis op bezoek komt.

‘D没nsjende’ protters

19 februari 2019

Tsjin de j没ntiid binne se der wer, de protters. Foardat se har r锚stich deljaan yn de beammen fiere se al d没nsjend troch de loft in moai skouspul op. In aardichheid om nei te sjen. Besjoch it filmke hoe’t se boppe Reduzum s煤d fleane

Parkeren yn doarp

18 februari 2019

It parkeren yn de Bangmastrjitte (even kant) en op de Haven giet net sa as it heart. In fersyk oan elkenien is om de ferkeersregels te folgjen. Parkeer yn de fakken/P plak Houtstek of Noardkant fan de Bangmastrjitte. Foar de Haven is de Noardkant GJIN parkeerplak, h芒ld dizze kant frij. De konteners hearre d锚r te stean,聽 gjin auto鈥檚.

Utfierings Roto fersetten nei ein maart

17 februari 2019

Troch omstannigheden kinne de 煤tfierings fan tonielferiening ROTO yn it wykein fan 1, 2, en 3 maart spitich gen么ch net plak fine. Derom is besletten dizze te fersetten nei 29, 30 en 31 maart. De generale wurd op woansdei 27 maart h芒lden
om 19:30
Utfierings binne dan:Freed 29 maart om 20:00
Sneon 30 maart om 20:00
Snein 31 maart om 15:30

Beautydag bij Kaph没s

16 februari 2019

Kom gezellig met je vriendin, moeder, tante of lekker all茅茅n, 2 maart naar deze heerlijke beautydag bij Kaph没s. Met make-up door Marjan van Schoonheidssalon Marbelle, stoelmassage van Massagepraktijk Shanika, haar wassen+massage+masker en stylen/f枚hnen van Kaph没s, alles onder genot van kofie of thee en wat lekkers, opgave bij Klaske van Kaph没s, de kosten 鈧37,50

Privacy wet

15 februari 2019

Ook Doarpsbelang en Reduzum.com ontkomt niet aan de nieuwe privacywet die per 25 mei 2018 geldt. Via het privacy protocol en een聽‘disclaimer’ op site verwijzen naar ons privacybeleid. En聽daarin zetten we dan dat hoe wij omgaan met persoonsgegevens.聽

Herinnering oan de winter fan 1979

14 februari 2019

Hjoed is it waar hiel oars as op 14 febrewaris 1979, de sniewinter! It ienichste wyt wat we no yn 煤s t煤n sjogge is dat fan de snieklokjes. Snie ,snie en noch ris snie yn Idaerd. L锚s hjir in moai ferhaal oer de sniewinter yn Idaerd fan 芒ld Idaerder Richtsje de Groot-Kalsbeek.

Wa hat de 没ntbrekkende linepraat?

13 februari 2019

De redaksje fan de doarpskrante lit alle losse Linepraten sa 煤t en troch ynbine litte ta in jierboek foar yn it doarpsargyf. No docht spitigern么ch bliken dat der in probleem is om’t oktober 2013 没ntbrekt. Se wolle dit hiaat hiel graach opfulle. Wa hat dit eksimplaar w贸l bewarre? Nim dan efkes kontakt op mei de redaksje, sadat sy d锚r in kopy fan meitsje kinne.

Donateurs ROTO

12 februari 2019

Roto kin net s没nder stipers. Hjirmei kin de tonielferiening 煤tfierings meitsje en stipe jaan oan toanielspilers, regisseurs, l没d- en ljocht en alles wat mei toaniel te meitsjen hat. Omdat der hieltiid minder jildautomaten binne, wol ROTO elk de mooglikheid jaan om it jild fia automatische incasso te regeljen. Hjirfoar krije jimme de kommende wike in formulier foar yn de bus. Stipers fan Roto ( 鈧7,50) hawwe fry tagong foar de 煤tfiering op 1, 2 en 3 maart.

Vr. 22 februari

Za. 23 februari

Zo. 24 februari

Za. 2 maart


Uitgelicht
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.