Linepraatsjes

Verhuur materiaal

24 april 2019

Een aantal verenigingen en organisaties hebben in loop van jaren materiaal aangeschaft dat ook door derden gebruikt en gehuurd kan worden. Tribunes, marktkramen, verlichting, geluidsapparatuur enz.
Heeft jullie organisatie materiaal, dat door anderen kan worden gehuurd, geef dit door via redactie@reduzum.com

Aanvragen Iepen Mienskipsfûns

23 april 2019

De provincie Fryslân stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. In 2019 worden drie tenders opengesteld.

Opjefte Keningskeatsen

22 april 2019

Welpen, pupillen en skoaljeugd kinne har oant tongersdei 25 april 19:00 oere opjaan by Annie van Dijk 06-22748213. Sponsor fan dizze party is Xelvin!
Jonges/famkes en senioaren, kinne har oant tongersdei 25 april 19:00 oere opjaan by Piet Brouwer 06-15949055 ( graach in appke) Sponsors fan dizze party: Schoonheidssalon Marbelle en Iel en Mear!

Installatie bedrijf Rudi Fennema te Friens viert 12 –jarig jubileum.

21 april 2019

Het bedrijf Rudi Fennema Installatie en Infratechniek is van start gegaan op 6 oktober 2006. Ieder jubileum jaar sponsort Rudi een persoon, instelling of een of andere ludieke actie.Dit jaar ontstond het idee om het popkoor Leave17 te verrassen door een bedrag te sponsoren ter aanvulling op het spaarpotje van de dames voor het aanschaffen van nieuwe microfoons.

Meldpunt Reduzum

20 april 2019

Reduzum heeft een coördinatiepunt waar u terecht kunt met meldingen, klachten en vragen over de openbare ruimte( b.v.losse stoeptegels, slecht groenonderhoud). Inwoners hoeven alleen maar te bellen dit meldpunt.
Dit werkt sneller en is voor de gemeente ook duidelijker. Via dit coördinatiepunt zorgt Ineke de Leeuw dat alles bij gemeentelijke meldingenlijn komt.

Feest by de pjutten

19 april 2019

It wie hjoed feest op de pjutte-opvang! Se hawwe it sertifikaat ‘boartsjendewei in taal derby’ behelle.It belied dat der op rjochte is de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. As ferrassing kaam Riemkje Hoogland-Pitstra (ûnder oare skriuwster fan de Tomke ferhaaltsjes) lâns mei de ferteljas! De pjutten ha mei nocht lústere nei Riemkje.Se binne ek noch nei skoalle west foar in poppekastfoarstelling.Dêrnei binne de bern noch oan it aaisykjen west. It wie in tige slagge moarn!

Workshop wynpriuwe

18 april 2019

Op 26 april organisearret de Vrouwen van Nu yn gearwurking mei Hens Janssen fan Aqua Vino út Eagum in workshop Wynpriuwen.
De jûn begjint om 20.00 oere yn it lokaal by de tsjerke De kosten fan dizze workshop binne €16,- (ynkl. hapkes)
Opjaan kin by Riekje Korf Tel. 0566-601759, email: h.korf1@upcmail.nl

Storm Finn

17 april 2019

Een lachje, even strekken,
een gaapje of een hik.
We zijn verliefd
vanaf het eerste ogenblik

Geslaagde opening kaatsseizoen

16 april 2019

Het kaatsseizoen is zondag geopend door ( oud) Reduster, PC winnaar, Ale Jan Anema. Na het openingswoordje van Annie en Janneke begonnen de deelnemers aan de warming up. Elk jaar geniet het kaatsbestuur weer van de geweldige opkomst! Na de warming up begon dan echt de clinic, opslaan, uitslaan en tussenspul. Ale Jan had superleuke spelletjes bedacht voor zowel de kabouters tot de jongens.

Nije bestrating

15 april 2019

De bewenners fan Idaerd dy’t gebrûk meitsje fan de bus ha in kreas nij paad nei it fernijde bushokje. Kuierders en hurdrinners dy’t oer ‘de bult’ gean kinne hjir ek fan mei genietsje .

Vr. 26 april

Za. 27 april

Zo. 28 april

Vr. 3 mei


Uitgelicht


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie