Linepraatsjes

Wisten jimme dat !?

15 november 2019

Us wenplak Reduzum in totale oerflakte hat fan 723 hektare, wêrfan 716 lân en 8 wetter. Reduzum sa’n 525 unike adressen telt. Der 470 húshâldings binne en der yn totaal wol 478 wenningen. Der wol 610 auto’s omride en 95 bedriuwsfêstigingen binne. Al dizze sifers en feiten jimme hjir fine

Toegang Lokaal rolstoel vriendelijk

14 november 2019

Afgelopen weken is de toegang van het lokaal aan de Ayttawei rolstoelvriendelijk gemaakt. Voor (rolstoel) bezoekers is het gebouw nu gebruiksvriendelijker om hier activiteiten te bezoeken.

Voor de jeugd, door de jeugd!!

13 november 2019

De jeugd van Voetbalvereniging Irnsum komt weer langs om zich in te zetten voor hun club. Op 15 november vanaf 18:00 uur komen ze in Reduzum en omstreken langs de deuren om de overheerlijke worsten van Keurslagerij Spijkerman uit Akkrum te verkopen.
De worsten worden verkocht voor: 1 stuk 3,50 2 stuks 5,50

Wiet en kâld rôt reugeltsje

12 november 2019

Rôt Rôt Reugeltsje, Sint Maarten sit op’e fleugeltsje, Sint Maarten sit op ‘e stokje, rôt rôt rokje
Justerjûn waard der ek yn Idaerd Sint Maarten rûn. 8 bern hellen de snobbersguod op en 2 bern ferdielden it yn it lokaal. Nei ôfrin wie der noch waarme sûkelade molke en waarden de tassen mei snobbersguod ferdield

Kerk wordt Open Synagoge

12 november 2019

Ongeveer een keer per maand wordt er, al meerdere jaren, een Open Synagoge Dienst gehouden ergens in het land, onder leiding van rabbijn Tamarah Benima, met ondersteuning van een chazzan. (voorzanger). Deze Open Synagoge Diensten zijn bedoeld om niet-Joden en Joden voor wie de sjoeldrempel te hoog is, te laten ervaren hoe het is op vrijdagavond in sjoel.

Oud papier ophalen

11 november 2019

Wilt u, als woensdag hetoud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Blow me away

11 november 2019

Wil je je haar zelf ook zo kunnen stylen alsof je net bij de kapper vandaan komt? Dat kan op 29 november bij Kaphûs, je kan je opgeven voor deze interactieve workshop Blow me away!
Advies op maat, voor styling/föhnen/opsteken/producten/tools….geef je op via info@kaphus.nl of bel 0566-602196 kosten € 38,50 inclusief 1 product naar keuze van Keune! En natuurlijk een hapje en drankje..

Tjitske Spijkstra, 40 jaar kerkadministrateur

10 november 2019

40 jaar geleden deed kerkvoogd Johannes Zijlstra een beroep op Tjitske Spijkstra-Hooghiemster om de administratie van de kerk te doen. Vandaag huldigde voorzitter Jan Hofsteenge haar, namens de kerkenraad. Hij reikte het draaginsigne in goud met briljant en de oorkonde uit wegens het vervullen van de functie van administrateur gedurende veertig jaren, toegekend door het hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse kerk in Nederland.

11 november is de dag

9 november 2019

Op de elfde van de elfde wordt er Sint Maarten gevierd en natuurlijk kan dit niet zonder lampionnenoptocht en iets lekkers! Alle kinderen worden om 17:30 uur op het schoolplein in Reduzum verwacht met hun lampion, fakkel of lichtje. Van daaruit gaan de kinderen in optocht een rondje door het dorp en na afloop is er voor iedereen lekker broodje!

Parkeerverbod en verkeersveiligheid

8 november 2019

Dit afgelopen voorjaar is er voor een periode van 3 maanden het parkeerverbod op de Haedstrjitte opgeheven. Het ging om de zuidzijde van de weg vanaf de Haven over 25 meter in westelijke richting. Het doel was of de opheffing van het parkeerverbod, zou leiden tot een lagere snelheid van het verkeer. U bent als verkeersdeelnemer feitelijk de belangrijkste factor voor de verkeersveiligheid in het dorp. De verkeersgroep kan maar heel weinig van zijn doel bereiken zonder uw medewerking.

Zo. 17 november

Do. 21 november

Vr. 22 november

Za. 23 november


Uitgelicht

                                                  


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie