Linepraatsjes

Oud papier ophalen

19 augustus 2019

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Kopy Linepraat

18 augustus 2019

Dorpskrant Linepraat wordt elke maand gratis bezorgd in de dorpen Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum. De krant verschijnt elke laatste donderdag van de maand, behalve in de maand juli. Hebben jullie nog nieuws van jullie vereniging, of ander nieuws wat de dorpsbewoners moeten weten, laat dat dan voor woensdag 21 augustus aan de redactie weten! De nieuwe linepraat verschijnt donderdag 29 augustus.

Informatieavond nieuwe windmolen

17 augustus 2019

Na ruim 25 jaar trouwe dienst is de huidige dorpsmolen aan vervanging toe. Onlangs heeft u hierover een brief ontvangen. Als iemand om wat voor reden dan ook niet wil meedoen aan de lening en ook niet niemand hierover aan de deur wil hebben, kan dat worden doorgegeven. Uiteraard kunnen jullie altijd bij de Stichting doarpsmûne terecht als er vragen zijn. Vragen kunnen ook worden gesteld op op ​22 augustus om​​20.00 uur in bar De Welp waar de verdere gang van zaken word belicht.

Bridge leren

16 augustus 2019

De bridgeclub in Reduzum kent ca. 40 leden, in de meeste gevallen leden van 65 jaar en ouder.Heeft u tijd en zin om het bridgespel te leren spelen. Meld u dan aan! Bridge is een sport die u  aan het denken blijft zetten en dat is ook goed voor uw oude dag. Met bridge zult u zich niet snel vervelen. En bovendien kan je met deze sport nieuwe kennissen en vrienden maken. Dus eenzaam hoef je niet te worden op uw oude dag!

Intekenen merke: pinnen mag!

15 augustus 2019

Binnenkort komt de merkekommisje langs de deuren met de intekenlijst. Het intekenbedrag voor 15 jaar een ouder is €15 euro per persoon. De entree aan de deur voor één avond is €10. Voor kinderen tot 15 jaar wordt een bijdrage van €5 gevraagd.
Naast contant is het ook mogelijk te betalen met een pinapparaat.

Technische storing Meldpunt

14 augustus 2019

Wegens technische storingen is het meldpunt al een aantal dagen telefonisch niet bereikbaar. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Wie een melding, klacht of vraag heeft over de openbare ruimte in Reduzum, kan dit voorlopig het beste doorgeven via meldpunt@reduzum.com.

Waarme fuotten

13 augustus 2019

Al jierren krije âlders fan Redùster poppen, út namme fan doarpsbelang sokjes.
De lêste jierren binne it Blijke Vellinga en Carina van der Weg dy’t de sokjes breidzjen en nei de jonge âlders bringe sadat harren poppe mei waarme fuotten yn ‘e widze leit.

Aanmelden tennislessen

12 augustus 2019

Woensdag 28 augustus, wordt er gestart met de nieuwe serie tennislessen. De aanmelding voor een (nieuwe) lessenserie gaat via Continu Tennis. Opgeven kan via deze link.
Let op! Dit geldt dus ook wanneer je de vorige lessenserie al mee hebt getraind. Iedereen dient zich aan te melden voor een nieuwe lessenserie. 
Trainer Jort zal op basis van de aanmeldingen de lesgroepen indelen en iedereen hier tijdig over informeren.

Wijziging statuten

11 augustus 2019

Statuten kernwerkgroep zoals het nu is: Kerngroep-  planologie,  in de kernwerkgroep zitten leden van andere werkgroepen, met name van de verkeersgroep en groengroep.
Voorstel van Doarpsbelang is om dit te wijzigen in:Kerngroep-  planologie, in de kernwerkgroep zitten o.a. leden van andere werkgroepen en dorpsgenoten, die betrokkenheid tonen t.a.v. de planologische ontwikkeling van het dorp.
Reacties op dit wijzigingsvoorstel graag voor 1 september 2019

Financiële steun voor nieuwe molen

10 augustus 2019

Na ruim 25 jaar trouwe dienst is de huidige dorpsmolen aan vervanging toe. De gemeente zal op zeer korte termijn de vergunning rond maken. Vijf jaar geleden werden er €400.000,- aan leningen toegezegd voor het realiseren van de nieuwe molen. Via een brief vraagt Stifting Doarpsmûne Reduzum iedere inwoner of ze achter de eerdere toegezegde financiële steun staan. 22 augustus is er om 20.00 in café -bar de Welp een infoavond.

Wo. 21 augustus

Do. 22 augustus

Vr. 23 augustus


Uitgelicht


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie