Linepraatsjes

Jan Reitsma statiegeld actie

15 juli 2019

De mooie bus bij de statiegeldautomaat bij de Jumbo in Grou gaat nog een maandje door voor kaatsvereniging Jan Reitsma..heb jij al een statiegeld bonnetje gedoneerd? Dat kan dan nog de hele maand juli! De lege flessen mogen ook bij één van de bestuursleden ingeleverd worden. De opbrengst zal aan de jeugd besteed worden..

Bloemenpracht langs de Terp

14 juli 2019

Een mooie foto van de bloemenpracht langs De Terp in de wijk Swinlân. Dit cadeau kreeg de kerk voor de start van agrarisch natuurbeheer van de gemeente Leeuwarden. De kerk gaf het door aan het dorp waar het in goede aarde terecht is gekomen. 

Oud ijzeractie gouden greep!

13 juli 2019

Zaterdag 22 juni werd in Akkrum, Grou, Reduzum en Warten door korfbalvereniging Mid-Fryslân oud ijzer opgehaald. Twee jaar geleden was het een groot succes, maar dit jaar werd alle verwachtingen overtroffen. Wat een enorme hoeveelheid en ook vaak speciaal voor de vereniging opgespaard. Van een stapel lood met een lief briefje tot en met zware molenwieken aan toe, het kon niet op! Dank aan alle verzamelaars en bedrijven die de vereniging hun oud ijzer èn een warm hart hebben toegedragen.

Lêste skoaldei juf Berber

12 juli 2019

Nei 42 jier wurksem west te hawwen yn it ûnderwiis fynt juf Berber it wol welletjes…. Fan earst de pjutteklas en doe nei “de basisschool” hat Berber hiel wat gesichtjes út Reduzum, Friens en Idaerd oan har foarby kommen sjoen. En sa binne de bern fan doe, de âlders fan no…. en binne je ûngemurken in generaasjes fjirder. Berber wol no mear tiid ha foar har beppesizzer en foar ál har hobby’s.

Skoalferlitters op’e Swalk

11 juli 2019

It skoaljier rint wer op syn ein, sa altiten gean de bern fan groep 7 en 8 op’e Swalk. Mei auto’s troch de profinsje in route ride en ûnderweis allegearre opdrachten dwaan. Dit groepke bern binne hjir op de foto by Epemastate yn Ysbrechtum, se ha fragen en kinne de antwurden op it boerd fine.

Qlubred water feestje

10 juli 2019

A.s.donderdag is het weer zover. Qlubred organiseert voor de kinderen van groep 7 – 8 en klas 1 een water feest op het sportveld! Er zal een buikschuifbaan aanwezig zijn en er worden spelletjes gedaan.

De Trochsetter!

10 juli 2019

Gisteravond was de prijsuitreiking onder de jeugd van kaatsvereniging Jan Reitsma. Er waren drie prijzen te winnen, Kaphûs, diplomakaatsen en de competitie. Ook waren er twee wisselbekers voor de echte “Trochsetter”. Een aanmoedigingsprijs voor de kinderen die altijd aanwezig zijn, fleurig blijven ondanks dat ze hebben verloren, een positieve instelling hebben. Het jeugdbestuur wil met dit gebaar de jeugd graag een hart onder de riem steken.. Dit jaar mogen Jelle Boersma en Freark van der Wal de wisselbeker een jaar houden.

Ding dong

9 juli 2019

De 600 jaar oude en 300 kilo zware klok van de Gertrudiskerk in Idaerd werd maandagmorgen naar binnen getrokken/getakeld door Marco Hansma en Jeen Terpstra van de firma Vellema. Beide klokken zullen aan hun assen opgehangen worden en kunnen binnenkort weer te horen zijn. Wie weet horen wij binnenkort een mooi liedje van Avicii, net als de Domtoren in Utrecht..

Romke Sybren

8 juli 2019

Bij ons is het nu ‘s middags stil,
omdat de baby slapen wil.
Op onze teentjes lopen wij,
want wij hebben er een broertje bij

Opgave tennislessen

7 juli 2019

Na de zomervakantie op woensdag 28 augustus, wordt er gestart met de nieuwe serie tennislessen. Wil jij na de zomer graag tennisles volgen? Geef je dan nu op via deze link.
Let op! Dit geldt dus ook wanneer je de vorige lessenserie al mee hebt getraind. Iedereen dient zich aan te melden voor een nieuwe lessenserie. 
Trainer Jort zal op basis van de aanmeldingen de lesgroepen indelen en iedereen hier tijdig over informeren.

Ma. 15 juli

Do. 18 juli

Za. 20 juli

Zo. 21 juli


Uitgelicht


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie