Linepraatsjes

Foto’s Oeds fan Fierwei

24 september 2018

Sneontejûn hat in seal fol minsken neigenietsjen kind fan it teäterstik Oeds fan Fierwei. Siep van Lingen liet in moaie film sjen fan dit barren. Ek hat er fan foto’s in kollaazje makke. Fan ôf dizze wike binne de moaiste foto’s fan Oeds fan Fierwei op it byldskerm bij Kaphûs te besjen.

The straight story

23 september 2018

In het winterprogramma van de werkgroep Focus van Reduzum en Raerd staat dit jaar het thema Reizen centraal. Waaróm ga je op reis, is er een doel, hoe ga je reizen, is het altijd wel goed om te reizen. Kun je reizen in je hoofd. Zomaar een paar vragen. Woensdag begint de reis met de film: The Straight story. De film is te zien in het Lokaal te Reduzum (de oprit rechts van de kerk, aan de rechterhand). Tijd: 19.30 uur. Toegang en consumptie gratis.

Doarp Europa

22 september 2018

Twee keer wordt de huiskamer van Janet en Leo, het swin 2,  omgebouwd, om Tryater te ontvangen dat daar Doarp Europa zal komen spelen. Heel bijzonder dus. En…Sjoerd Blom zal meespelen, die in OEDS fan Fierwei de rol van Tymen zo prachtig neerzette en Peter Sijbenga tekent voor de dramaturgie. Slechts 30 bezoekers kunnen 11 en 18 novenber aanwezig zijn, het wordt dus een heel bijzondere voorstelling van anderhalf uur. Kijk gauw op de site van swinswette

Geen versmarkt vandaag!

21 september 2018

Helaas, i.v.m. de weersverwachting voor vanmiddag is er besloten de versmarkt niet door te laten gaan. Voor verse gerookte zalm en paling kunt u vanaf 2 uur wel terecht bij Ale en Marjan op it Swin en voor Frederika haar koeken en ander lekkers kunt u vanmorgen tot 12 uur en morgen terecht in Wijtgaard.
Het spijt de Sakeclub erg, maar het is niet anders deze keer.Volgende keer de laatste versmarkt van dit seizoen!

Keukentje in Getrudiskerk

20 september 2018

Bezoekers en vrijwilligers van Tsjerkepaad konden afgelopen zomer al gebruik maken van het nieuwe keukentje in de kerk van Idaerd. De bouw van het keukentje maakt het nu mogelijk dat er koffie en thee kan worden geschonken. 2 september konden kerkgangers hier voor het eerst van gebruik maken. Geheel in stijl is er onder de trap een aanrecht met kastje getimmerd door Krekt op Maat van de Tsienzerbuorren. In de toren is een bijpassende kast gemaakt waar de schoonmaakspullen opgeborgen zijn.

Een goed gesprek

19 september 2018

23 september is in de kerk van Reduzum de startzondag van de protestantse gemeenten Reduzum-Idaerd c.a. en Wartengahe. Het .thema van deze zondag is ‘Een goed gesprek’. Vanaf  9.30 uur staat er koffie met iets lekkers klaar. Om 10 uur is er een korte viering, met medewerking van het ‘gelegenheidskoor’, waarna we in kleine groepjes met elkaar in gesprek gaan. Om ongeveer 11.30 uur sluiten we af met een drankje en hapje. Ieder is van harte welkom !                  

 

Neipraatjûn Oeds

18 september 2018

Neipraat is gjin praat wie it sechje en dan bedoelde men dat it gjin sin hie om nei te praten oer saken dy ’t no ien kear west hiene. Mar… neipraat kin hiel gesellich wêze. Je hawwe wiken mei elkoar oplutsen om in prachtich stik foar it fuotljocht te bringen. It wie yngeand, it wie hyt, it wie roetkâld, it wie fan alles en noch wat, mar it wie by ’t einsluten benammen moai. Dêrom ha we op 22 septimber jûns by Jeroen en Lutske in neipraat jûn.

Oud papier ophalen

17 september 2018

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:

– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Idaerder bern fine dino resten

17 september 2018

Juster ha de bern fan Idaerd en omkriten, nei Dinoland yn Swolle west. De bern wiene pas let thús, want ûnder it boartsjen yn sânbak fûnen se ek noch dino resten. Spannend! Se hiene it noch sa drok mei klimme, race op de skelters, lasergame, goud sykje, midgetgolf as gewoan lekker boartsje yn de boarterstún!

Haak aan bij Haak-in

16 september 2018

Woensdag is weer de eerste ochtend van de Haak in. Dames die het haken (breien mag ook) willen leren of gewoon voor de gezelligheid eens aan willen haken, zijn van harte welkom. Vanaf oktober elke tweede woensdag van maand, in huiskamerverband. As woensdag bent u welkom vanaf 10.00 bij Ineke de Leeuw  Master Gorterstrjitte 13. Voor koffie, haak  of brei inspiratie maar vooral gezelligheid.

Di. 25 september

Wo. 26 september


Uitgelicht
Versmarkt Reduzum

 

 

Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.