Linepraatsjes

Uitverkoop aan huis

25 okt. 2016 - BaratoKidsenzo organiseert in samenwerking met Vintage et Nouveau een UITVERKOOP aan HUIS.
Jong en oud is op 31 oktber, en 3 en 5 november van harte welkom om kennis te maken met de verschillende producten van deze twee onderneemsters.
De koffie staat klaar op de D.S. Bangmastrjitte 28 te Reduzum. Voor iedereen die komt hebben we wat leuks klaarstaan.

Swin.Swette lezing

24 okt. 2016 - Gerard Kroese uit Feanwâldsterwâl is ruim 30 jaar actief in de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging, het NKBV, zowel als bergsportinstructeur en als voettochtleider van (kampeer)trektochten.
De voettocht door het magische Mongolië vond plaats in de zomer van 2008, onder de noemer ‘Vreemde Voettochten’. Vrijdag 28 oktober om 20.00 in kerklokaal Reduzum. Entree €6,00

Feestelijke Bijpraattafel

23 okt. 2016 - Afgelopen september was het eerste lustrum van de Bijpraattafel. Omdat dit ongemerkt voorbij is gegaan wordt er 28 oktober een feestelijk tintje geven aan de bijpraattafel.
Iedereen is welkom, gewoon voor koffie, thee of wat dan ook, om gezellig met elkaar bij tepraten op vrijdag 28 oktober en 25 november. Van 16.30-19.00 uur in café-bar de Welp

Werk in uitvoering

22 okt. 2016 - De internetgroep is achter de schermen van reduzum.com bezig met installeren van een nieuw besturingssysteem. Uiterlijk begin januari is deze operationeel. Maar voordat alles operationeel is zijn de redactieleden nu al druk bezig met overzetten en opschonen van teksten.
Bedrijven en verenigingen zijn aangeschreven om hun teksten die op site staan na te kijken.
Wanneer de definitieve overgangsdatum duidelijk is laten we dit weten.

Mama, wat ik je vertellen wil...

21 okt. 2016 - Kinderen vertellen ons veel dingen, al vanaf het prille begin. Maar begrijpen wij wat ze zeggen met hun gedrag tijdens de zwangerschap? Of hun verhaal tijdens de geboorte?
Tijdens een informatieve avond zal Antje van der Veen , Kindertolk® en coach Van Nature kind, jullie anders leren kijken naar de zwangerschap en de geboorte van je kind.
Kom dan woensdag 26 oktober van 19.30 – 21.00 naar de informatie avond, Oedsmawei 24 Grou

Leesgroep LOL

20 okt. 2016 - Sa as jim allegearre witte, start de Vrouwen van NU mei in nije ynteressegroep, de lęzgroep. De earste froulju ha harren al opjűn, mar der kinne noch wol in pear by.
De earste (yntroduksje) gearkomste sil węze op moandei 24 oktober om 8 oere yn it Lokaal. Op dizze jűn sil der mei elkoar ôfspraken makke wurden oer it programma. Belangstellenden binne dizze jűn fan herte wolkom.
Di. 25 oktober

Wo. 26 oktober