Dorpssite Reduzum / Friens
Agenda
Recent vernieuwd
Uitgelicht
Twitter
18 dec
Ferbod op doarpsmŻnen fan tafel http://t.co/wJTRTJ0Lg9
18 dec
.@patrickvanthaar een dorpsmolen zoals in @ReduzumCom kan ook altijd op onze steun rekenen! @AaltsjeMeindert houdt dat scherp in de gaten.
18 dec
Troch aksje @fnpfryslan by beslķt wynmolens #Frysl‚n yn takomst gjin megamolens fan 150m tusken #Wytgaard #Grou #Friens #Idaerd en #Reduzum!

Linepraatsjes

Afscheid Tussenschoolse opvang

18 dec. 2014 - Sinds 1991 is er tussenschoolse opvang op de TDS. Opgezet door en gecoŲrdineerd door de ouders. Een aantal jaren geleden heeft BOBOB de uitvoering in handen gegeven van de Stichting Kinderopvang Friesland.
Door de invoering van continurooster in januari is vandaag de laatste keer. Samen met alle TSO-kinderen werd deze periode feestelijk afgesloten.

Niels Johannes

18 dec. 2014 -
Al heel lang verwacht en zo snel gekomen
ligt daar een klein kindje te dromen
zo breekbaar en kwetsbaar, lief en zoet
met zoveel liefde en aandacht, komt 't vast helemaal goed

Skoal Scrabble Battle

17 dec. 2014 - Omrop Fryslan hat fannemoarn foar it televyzje programma Tsjek yn de gymseal opnames makke. Foar in nij item yn Tsjek waard tegeare mei de bern fan groep 8 in promo filmke opnaam. Dit promofilmke is fanŰf moarn tusken de reklameblokken fan de omrop te sjen.

Hotstone massage

16 dec. 2014 - Last van het koude weer? Kom in december langs bij Massagepraktijk Shanika voor een hotstone massage 60 minuten en krijg er een voetmassage bij.
29 en 30 December is de massagepraktijk ook open.

Frienzer midwinter fiering

15 dec. 2014 - Yn Friens binne de tariedings foar de feestdagen al yn folle gong.
Der is in krystbeam by it Lokaeltsje delsetten foar de geselligens yn it doarp.
Snein 28 desimber sil der foar alle Frienzers in mid-winterfeest wÍze mei snert en in slokje.
As it waar it ta lit, is de fiering by de krystbeam. Is it waar echt min dan wurdt it midwinterfeest yn it Lokaeltsje fiert.

Kerstmarkt TDS

15 dec. 2014 - Donderdag 18 december is er van 17.00 tot 19.00 een gezellige kerstmarkt op school. In de groepen zijn al hele mooie kerstknutsels gemaakt en verder zal er live-muziek zijn, een kerstspel van groep 4, lekkere hapjes en snert , mooie kerststukjes, een draaiend rad en nog veel meer!