Linepraatsjes

Nieuwe bestuursleden tennisvereniging Stânfries

18 maart 2019

Het bestuur van de tennisvereniging nodigt ieder lid van de vereniging uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering treden twee bestuursleden af; te weten Bart van der Veen en Isabelle van de Nadort .De vacature van vorig jaar is niet ingevuld. Ze zijn dan ook op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Kandidaten voor het bestuur kunnen zich melden tot en met dinsdag 19 maart 2019 bij één van de bestuursleden

Laurentiuslezing

17 maart 2019

Oude geloofszekerheden verdampen; veel mensen kunnen weinig meer met de traditionele geloofsleer. Maar de behoefte aan spirituele verdieping en geloofsvernieuwing leeft enorm. Frits de Lange, hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, schreef een boek voor hen die het besef hebben van iets groters en sterkers dan zijzelf, maar dat moeilijk onder woorden kunnen brengen.
De lezing word gehouden in het dorpshuis van Raerd. Tijd: 20.00

Open dag TDS

16 maart 2019

Op dinsdag 19 maart is er een Open dag op de Trije doarpen skoalle. Van 8.15 heeft iedereen de gelegenheid op school langs te komen en de lessen bij te wonen. Ouders die (nog ) geen kinderen bij op school hebben zijn van harte uitgenodigd om sfeer te proeven en kennis te maken met de school en werkwijze. Maar ook opa’s en oma’s, ooms en tantes, buurtgenoten…..iedereen is welkom! Kom langs op onze Open Dag van 8.15-14.00 uur.

Kerk Reduzum helpt met agrarisch natuurbeheer

15 maart 2019

De Hervormde gemeente van Reduzum-Idaerd ondersteunt dit jaar 5 agrariërs om natuur- en landschapsbeheer toe te passen op pachtland van de kerk en op hun eigen grond. Daarvoor hebben de kerkrentmeesters vorig jaar een fonds Duorsum ingesteld . Vanmiddag werden de agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) ondertekend door de betrokken partijen in aanwezigheid van o.a. gedeputeerde Johannes Kramer.

Jim foto’s op Instagram

14 maart 2019

Hawwe jim in moaie foto makke fan Reduzum, Friens, Idaerd of Eagum? Dan kinne we dizze pleatse op Instagram. Hawwe jim instagram, pleats dyn foto mei #reduzum en tag @reduzumcom as stjoer in DM en wy diele dyn foto! Mar jim kinne de foto’s ek maile of appe nei de redaksje.

Histoarje middenstân

13 maart 2019


Carina van de Weg-Muller hat foar de linepraat útsocht en opskreaun wat der eartiids oan middenstân wie yn Reduzum. It resultaat fan har speurwurk kinne jimme hjir neilêzeBûtenGewoan berikber enquête

12 maart 2019

Onlangs heeft een aanzienlijk deel van de dorpsgenoten de enquête ‘BûtenGewoan berikber’ ingevuld. Friens won hiermee €1000. Inmiddels zijn de resultaten bekend. Lijkt het je leuk om mee te denken of het haalbaar is om elektrische deel- fietsen en/of auto’s, een liftplek of andere mogelijkheden om de mobiliteit te realiseren/verbeteren? Lees verder

Wurk oan de winkel

11 maart 2019

It begjint der stadichoan op te lykjen, al is it noch net alhiel klear. Ofrûne wike is de garagedoar fan fisker de Jager al ferfongen foar in ‘echte’ winkelpui. Fanôf ein maart kinne jim by hjir terjochte foar iel en mear.

Reanimatie en AED

10 maart 2019

Op maandag 25 maart word er een cursus reanimatie en gebruik AED cursus in de Trije doarpen skoalle gehouden.
Aanvang 18.30- 21.30 uur Er is nog ruimte voor 2 cursisten
Je kunt je aanmelden bij Germ van Essen,tel 601227 of g.vanessen33 @gmail. com

Geslaagde beautydag

9 maart 2019

Afgelopen zaterdag hebben Schoonheidssalon, Kaphus en Massagepraktijk Shanika een beautydag georganiseerd. De opgegeven dames werden in de watten gelegd met: haar wassen en stylen, stoelmassage en werden opgemaakt

Uitgelicht


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie