Linepraatsjes

Samen eten

22 april 2018

De laatste woensdag van de maand is het gezamenlijk eten om 12.30 uur in het lokaal aan de Ayttawei. Elke maand wordt er gretig uitgekeken naar deze dag dan om met zijn allen te genieten van wat die middag wordt voorgezet. Denkt u dit wil ik ook wel eens mee maken meldt u dan aan bij Jelly van der Zijl.
Voor de prijs, €5,00, hoeft u het in ieder geval niet te laten.

Keningspartij

21 april 2018

Op 27 april wordt de eerste jeugdleden en -ledenpartij van dit seizoen georganiseerd,  de Keningspartij! Voor de jeugdleden begint de wedstrijd om 10:00 uur en opgeven kan tot dinsdag 19:00 uur  bij Annie van Dijk, via  06-22748213. Voor senioren begint de wedstrijd om 13:00 uur en je kan je tot woensdag 19:00 opgeven bij Piet Brouwer op telefoonnummer 06-15949055. Deze twee partijen wordt mede mogelijk gemaakt door Xelvin, Bernewrald en It Sutelplak

Praktijk der predatoren

20 april 2018

Dierenartspraktijk Grou heeft met Lyda en Laura enthousiaste en bijzondere collegae in huis gehaald. En apart: er waren al twee ‘Uilen’ en een ‘Havik’, voor de laatstgenoemde komen ‘De Vos’ en ‘Van Leeuwen’ in de plaats. Het wordt toch niet een ‘Praktijk der Predatoren’?

Floralia

19 april 2018

De Oudervereniging van de Trije Doarpen Skoalle gaat woensdag 25 april vanaf 17:00. huis aan huis perkplantjes verkopen. De plantjes zullen voor mooie, vrolijke zomerdagen zorgen. De opbrengst word gebruikt om leuke activiteiten organiseren voor de kinderen op school. Mensen die niet thuis zijn, de plantjes zijn dezelfde avond ook te koop tussen 17:00 en 19:00 op het terrein bij Sjoerd de Boer aan de Buorren. (I.v.m. de werkzaamheden aan de Master Gorterstrjitte zal het dit keer niet bij school zijn.)

Rommelmarkt 9 juny

18 april 2018

Zaterdag 9 juni is het weer zover, de rommelmarkt in Reduzum. Organisatie is deze keer in handen van de korfbalvereniging Mid-Fryslân/Jansma Burdaard.
Hebt u spullen, die wij op deze dag kunnen verkopen, gooi het niet weg en bewaar het tot wij het op komen halen.

Competitie kaatsen jeugd en senioren

17 april 2018

Tijdens de eerste training was er veel jeugd op het veld, vandaar dat de kaats vereniging besloten heeft om vanavond los te gaan met de competitie. Graag zien ze jullie om 18.15 uur op het sportveld. Ze hebben er veel zin in, jullie toch ook? Vrijdagavond zal de eerste training voor de senioren worden gegeven en aansluitend de competitie. Wie aan wil sluiten is van harte welkom!

Strijd op het groene laken

17 april 2018

Afgelopen week werden de finales van het biljarten gespeeld. Op twee biljarten werd er gestreden om de prijzen. Het eerste biljart de avondkampioenen en op de tweede tafel de finalisten van de Pier Riemersma-partij.
Op beide biljarten waren het spannende partijen. Lees hier het verslag.

Kopy foar Linepraat

16 april 2018

Hawwe jim nijs fan jim feriening as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan hjoed noch yn de pen.
De kopy fan de Linepraat moat woansdei 18 april wer by de redaksje wêze.
De nije Linepraat ferskynt tongersdei 26 april.

Wessel

15 april 2018

De ien hie in famke tocht
in oar sei der wurdt in jonkje brocht
gjin ien kin it fan te foaren witte
mar ik bin in jonge en sil Wessel hjitte

Nije haadrolspiler Oeds

14 april 2018

Foarige moanne kaam it berjocht dat haadrol spiler Popke van der Zee slim siik is. Sa as hy sels seit: “Ik ha myn eigen Odyssee, ik ha myn eigen paad te gean op in gâns oare lokaasje. Ik moat no dizze rol oppakke en dat doch ik ek”. Teatergroep Fier is op syk gong nei in ferfanger foar Oeds.
Eins koe mar ien persoan dat wêze. Se binne dan ek tige wiis dat de skriuwer/oersetter van Oeds fan Fierwei, Peter Sijbenga, dizze rol op him naam hat.

Ma. 23 april

Wo. 25 april

Do. 26 april


Uitgelicht


 

 

Bewaren

Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.