Linepraatsjes

Met de koop van een lot, steunt u de jeugdpot!

21 augustus 2019

Ook dit jaar komt kaatsvereniging Jan Reitsma, een week voor de merkeparty, met loten bij u aan de deur. Er zijn weer mooie prijzen te winnen; oa. ballonvaart, fietspomp, tegoedbon van Kaphus, vleespakket, cadeaubon van Frederika’s taarten, dinerbon van Eetcafe T Goede en een gereedschapsset van Electra Reduzum. En dat voor de prijs van: 1 lot voor 1 euro, 6 loten voor 5 euro en 13 loten voor 10 euro. Bent u niet thuis, niet getreurd, op het veld zijn er vast nog loten te koop!

Eier gooi-vang wedstrijd

20 augustus 2019

Vrijdag 23 augustus is er weer de jaarlijkse eier gooi-vang wedstrijd. Opgeven kan bij Jeroen of Lutske van Café-bar de Welp
Aanvang 18.30 uur. Er wordt gestreden in verschillende klassen
Kind – kind, Volwassene-Kind, Volwassene-volwassene.
Deelname is gratis.

Oud papier ophalen

19 augustus 2019

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Kopy Linepraat

18 augustus 2019

Dorpskrant Linepraat wordt elke maand gratis bezorgd in de dorpen Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum. De krant verschijnt elke laatste donderdag van de maand, behalve in de maand juli. Hebben jullie nog nieuws van jullie vereniging, of ander nieuws wat de dorpsbewoners moeten weten, laat dat dan voor woensdag 21 augustus aan de redactie weten! De nieuwe linepraat verschijnt donderdag 29 augustus.

Informatieavond nieuwe windmolen

17 augustus 2019

Na ruim 25 jaar trouwe dienst is de huidige dorpsmolen aan vervanging toe. Onlangs heeft u hierover een brief ontvangen. Als iemand om wat voor reden dan ook niet wil meedoen aan de lening en ook niet niemand hierover aan de deur wil hebben, kan dat worden doorgegeven. Uiteraard kunnen jullie altijd bij de Stichting doarpsmûne terecht als er vragen zijn. Vragen kunnen ook worden gesteld op op ​22 augustus om​​20.00 uur in bar De Welp waar de verdere gang van zaken word belicht.

Bridge leren

16 augustus 2019

De bridgeclub in Reduzum kent ca. 40 leden, in de meeste gevallen leden van 65 jaar en ouder.Heeft u tijd en zin om het bridgespel te leren spelen. Meld u dan aan! Bridge is een sport die u  aan het denken blijft zetten en dat is ook goed voor uw oude dag. Met bridge zult u zich niet snel vervelen. En bovendien kan je met deze sport nieuwe kennissen en vrienden maken. Dus eenzaam hoef je niet te worden op uw oude dag!

Intekenen merke: pinnen mag!

15 augustus 2019

Binnenkort komt de merkekommisje langs de deuren met de intekenlijst. Het intekenbedrag voor 15 jaar een ouder is €15 euro per persoon. De entree aan de deur voor één avond is €10. Voor kinderen tot 15 jaar wordt een bijdrage van €5 gevraagd.
Naast contant is het ook mogelijk te betalen met een pinapparaat.

Technische storing Meldpunt

14 augustus 2019

Wegens technische storingen is het meldpunt al een aantal dagen telefonisch niet bereikbaar. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Wie een melding, klacht of vraag heeft over de openbare ruimte in Reduzum, kan dit voorlopig het beste doorgeven via meldpunt@reduzum.com.

Waarme fuotten

13 augustus 2019

Al jierren krije âlders fan Redùster poppen, út namme fan doarpsbelang sokjes.
De lêste jierren binne it Blijke Vellinga en Carina van der Weg dy’t de sokjes breidzjen en nei de jonge âlders bringe sadat harren poppe mei waarme fuotten yn ‘e widze leit.

Aanmelden tennislessen

12 augustus 2019

Woensdag 28 augustus, wordt er gestart met de nieuwe serie tennislessen. De aanmelding voor een (nieuwe) lessenserie gaat via Continu Tennis. Opgeven kan via deze link.
Let op! Dit geldt dus ook wanneer je de vorige lessenserie al mee hebt getraind. Iedereen dient zich aan te melden voor een nieuwe lessenserie. 
Trainer Jort zal op basis van de aanmeldingen de lesgroepen indelen en iedereen hier tijdig over informeren.

Uitgelicht


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie