Linepraatsjes

Lady’s Day op tennisbaan

27 mei 2018

Zaterdag 2 juni is er van 14.00 tot een uur of 17.00 het Lady’s Day tennis toernooi. De naam zegt het al.. een tennis toernooi alleen voor dames. Wil je mee tennissen, neem je buurvrouw, vriendin, moeder, dochter of een ander niet lid mee naar tennisbaan om balletje te slaan. Opgeven kan tot 29 mei tvstanfries@live.nl.
Kosten: neem een lekker hapje mee voor de nazit. De tennisvereniging Stânfries zorgt voor koffie en thee.

Vrijkaarten Oeds fan Fierwei

26 mei 2018

Sjen & Hearre, ljocht, lûd en Fideostreaming stelt 2 vrijkaarten beschikbaar voor Oeds  fan Fierwei. Heb je de poster gezien? Maak een foto en post deze op bijv. Twitter, Facebook of Instagram met de tag: #OedsfanFierwei. Graag ook even de plek benoemen. Onder alle “Posters” worden 2 vrijkaarten verloot voor een voorstellingen van het Openluchtspektakel. De actie loopt tot 16 juni 2018. Mocht je zeker van kaarten willen zijn bestel ze dan vlug op:  https://www.theatergroepfier.nl/kaartferkeap

Algemene Verordening Gegevensbescherming

25 mei 2018

Ook Doarpsbelang en Reduzum.com ontkomen er niet aan: de nieuwe Europese wet op de privacy Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Uiteraard beschermen wij alle persoonsgegevens al, maar hoe we dat precies doen, kunt u binnenkort op de site lezen.

Kofferbakverkoop

24 mei 2018

Op vrijdagavond 31 augustus 2018 organiseert de Merkekommisje een kofferbakverkoop in de Haedstrjitte, van 18.30 uur tot 21.30 uur. Kinderen kunnen hun spullen verkopen op een kleedje.
Voor informatie en opgave mail naar:shanika.alberda@gmail.com of nicoletteoud@yahoo.com
Met het grootste gemak, verkoop het vanuit de kofferbak!!

Bingo!

23 mei 2018

Op vrijdag 25 mei organiseert Café bar de Welp een Bingo avond. 5 rondes en 1 ronde voor de hoofdprijs. € 2.50 per kaart.

Aanvang 20 uur. Zaal open om 19.30. vol=vol

Kaarten Oeds fan Fierwei op de Versmarkt

22 mei 2018

Kommende freed 25 maaie kinne jimme ek kaarten bestelle op de Versmarkt Reduzum. In spesjaal team mei spilers en sangers sille jimme mear fertelle oer de Under de Toer foarstelling Oeds fan Fierwei en by harren binne der ek kaarten te bestellen foar dit Leeuwarden-Fryslân 2018 teaterbarren.

Linepraat kopy

21 mei 2018

Hawwe jim nijs fan jim feriening as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan hjoed noch yn de pen.
De kopy fan de Linepraat moat woansdei 23 maai wer by de redaksje wêze.
De nije Linepraat ferskynt tongersdei 31 maai.

Jiergearkomste ROTO

20 mei 2018

Woansdei 23 maai sil om 20.00 de jiergearkomste fan tonielferiening ROTO plakfine. Yn april hat ROTO de 2e priis behelle by de STAF toanielpriis 2018! Dit is in trijejierlikse priis foar toanielselskippen dy’t harren ûnderskiede troch in bysûnder plak yn de mienskip, dy’t fernijende foarstellingen meitsje of harren op in oare wize ûnderskiede.  In wurdearring foar eltsenien dy’t belutsen is by ROTO. Elkenien die op, efter of foar it toniel genietsje kin is wolkom by jiergearkomste.

Bloedprikken niet meer in Reduzum!

19 mei 2018

Voor het bloedprikken kunt u terecht in:
Grou: Friesmastate, Oostergostraat 52 – 54
op maandag van 10.00 – 10.30 uur
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 9.00 uur
Wytgaerd:GHC ’t Kleaster, Kleaster 1
Op maandag en vrijdag van 8.00 – 8.30 uur
Woensdag van 10.00 – 10.30 uur
Wergea: Kerkbuurt 4
Dinsdags van 8.30 – 9.00 uur

6 wiken geduld foar útspraak gruttere wynmûne

18 mei 2018

Oare jier is de wynmûne 25 jier yn bedriuw. Al jierren is de wynmûne groep warber foar ferfanging, in grutte wynmûne. Ferskate tûkelteammen hjiroer soarge derfoar dat juster de gemeente Ljouwert en provinsje Fryslân yn in koart pleit foar de rjochter stiene.

Besjoch de reportage fan Omrop Fryslân

Zo. 27 mei

Ma. 28 mei

Wo. 30 mei


Uitgelicht
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.