Linepraatsjes

Ambachtelijk winkeltje ‘Iel en mear’

25 maart 2019

Sinds een aantal jaren wordt er gerookte paling en zalm verkocht bij Fiskerijbedriuw de Jager. Zaterdag 30 maart opent ‘Iel en mear’ de deuren. U bent van harte welkom voor een hapje en een drankje tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Vanaf april is de winkel iedere vrijdag en zaterdag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. U kunt hier terecht voor gerookte paling, gerookte zalm en rivierkreeft. Daarnaast is er in het seizoen ook stoofpaling, bakpaling en snoekbaars in het assortiment.

Neus voor nieuws

24 maart 2019

Woon jij in een van onze vier dorpen en heb je een neus voor nieuws?
De redactie van reduzum.com kan wel wat hulp gebruiken. We zoeken een vrijwilliger die ons helpt bij het speuren naar nieuws dat leuk en interessant is voor onze inwoners.  Wat we van jou als redactielid verwachten, is  dat je nieuws aanlevert en verwerkt naar bruikbare teksten. Ook zoek je geschikt beeldmateriaal bij het nieuws. Reageer nu!

Workshop Handlettering

24 maart 2019

Der binne foar de workshop Handlettering  fan de Vrouwen van Nu, in pear plakken frij op 26 maart in het lokaal. Dizze workshop wurdt jûn troch Bianca te Braake fan it Artatteljee. Begjintiid 19.30 oere
Opjaan kin by Riekje Korf,  601759 of  h.korf1@upcmail.nl  
Ek net leden binne fan herte wolkom

Maitiid

23 maart 2019

It is maitiid en dat bestjut folop drokte by de skieppeboeren mei lammerij. By Sjoerd en Nynke oan ‘e Buorren binne earste lamkes al berne.
Tomke hat hjir moai opsis ferske fan:
Lamkes, lamkes fan fan wite en swarte wol, ite de búkjes lekker fol.
Se drinke molke, se swaaie mei de sturt. Lamkes, lamkes, groei mar grut.

Paaseierenactie peuterspeelzaal

22 maart 2019


Ouders en andere vrijwilligers van de Earste Wjukslach komen volgende week vanaf maandag bij de deuren langs in Reduzum, Friens en Idaerd om chocolade paaseitjes te verkopen.
1 zakje kost €2,50 en 2 zakjes €4.00. De opbrengst wordt gebruikt voor nieuw speel- en les materiaal!

Fan it stimburo

21 maart 2019

Juster koene we stimme foar nije leden provinsjale steaten en it wetterskip.De opkomst yn Reduzum wie boppe de 50 % It tellen duorre juster oant let yn de jûn. Nij wie dat de tellers ek noch wachtsje moasten op kontroleur fan gemeente.
Hoe is der yn Reduzum stimt?

Alle Jan Anema sprekt op jierfergadering Kv Jan Reitsma

20 maart 2019

De jierfergadering fan Keatsferiening Jan Reitsma stiet foar tiisdeijûn 26 maart op it programma.
Nei it offisjele diel, sil âld-Redúster Alle Jan Anema fertelle oer syn PC winst yn 2017.
Wês wolkom!

Dierenarts: alleen op afspraak

19 maart 2019

Vanaf 1 april komen de spreekuren te vervallen en gaan de dierenartsen in Grou uitsluitend op afspraak werken Nu is het vaak heel druk en soms erg rustig op het open spreekuur. Dat kan beter. Maar dat kan alleen als er voortaan op volgorde wordt gepland. Zo krijgt elke patiënt nog beter alle aandacht die wenselijk is. Dat geeft meer rust in de wachtkamer en minder stress voor onze patiënten én hun baasjes.

Nieuwe bestuursleden tennisvereniging Stânfries

18 maart 2019

Het bestuur van de tennisvereniging nodigt ieder lid van de vereniging uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering treden twee bestuursleden af; te weten Bart van der Veen en Isabelle van de Nadort .De vacature van vorig jaar is niet ingevuld. Ze zijn dan ook op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Kandidaten voor het bestuur kunnen zich melden tot en met dinsdag 19 maart 2019 bij één van de bestuursleden

Laurentiuslezing

17 maart 2019

Oude geloofszekerheden verdampen; veel mensen kunnen weinig meer met de traditionele geloofsleer. Maar de behoefte aan spirituele verdieping en geloofsvernieuwing leeft enorm. Frits de Lange, hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, schreef een boek voor hen die het besef hebben van iets groters en sterkers dan zijzelf, maar dat moeilijk onder woorden kunnen brengen.
De lezing word gehouden in het dorpshuis van Raerd. Tijd: 20.00

Uitgelicht
Roto

Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie