Linepraatsjes

Werk mee aan nieuw Masterplan Reduzum

17 oktober 2018

‘Dit is it, sa kin it wurde’ is de titel van het huidige Masterplan Reduzum 2010-2020. Het masterplan is voor Doarpsbelang het uitgangspunt bij het nemen van beslissingen en het maken van nieuwe, concrete plannen op het gebied van wonen & werken, grijs & groen, voorzieningen & welzijn. Wil je ook meedenken over de toekomst van ons dorp en dit met andere werkgroepleden in een nieuw masterplan 2020-2030 gieten, mail dan naar doarpsbelang@reduzum.com.

Oud papier

16 oktober 2018

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:

– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Burendag Swinlân

15 oktober 2018

Met ideaal weer hebben 22 buren van Swinlân een gezellige middag meegemaakt. Koffie, thee met lekker gebak bij de haven. In Earnewâld bezochten de intelligentsten de ontsnappingskamer en de anderen het skûtsjemuseum met Simon Bergsma als gids.

Kopy foar Linepraat

14 oktober 2018

Hawwe jim nijs fan jim feriening as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan hjoed noch yn de pen.

De kopy fan de Linepraat moat woansdei 17 oktober wer by de redaksje wêze.
De nije Linepraat ferskynt tongersdei 25 oktober.

Nea byt út fiskjen

13 oktober 2018

Alle jierren giet der in groep mannen mei-elkoar út fiskjen. Oan de ein fan de dei komme se mei de buit en in soad sterke ferhalen werom.
Fiskerslatyn fan de boppeste plank dus. In ferslach fan in dei te fiskjen mei Nea Byt..

Pelgrimage naar Lindisfarne

12 oktober 2018

“Wie een missie heeft, wil iets brengen. Maar een pelgrim heeft alleen zichzelf om te geven”, zei mevrouw Tutu onlangs op het symposium van het 70-jarig bestaan van de Wereldraad van Kerken. Pelgrimeren is op weg gaan met alleen jezelf als belangrijkste bagage. En de weg die je gaat, is het doel.
Maandag 15 oktober houdt Ds Liesbet Geijlvoet in Raerd een lezing over haar (kleine) pelgrimage    

Appels foar de leafhawwers

11 oktober 2018

De appelbeammen hingje op ’t heden grôtfol mei appels. Eigners kinne der net tsjin ite. Dêrom stean se no oan de kant fan ‘e dyk. Alle leafhawwers fan appels kinne no fergees oan it kokkerellen. Smots, appeltaart, appelflappen….

Aanvragen Tsjerkefûns

10 oktober 2018

Het Tsjerkefûns is een fonds van de hervormde PKN gemeente Reduzum – Idaerd c.a.
Verenigingen, stichtingen, werkgroepen enz. kunnen een beroep doen op het Tsjerkefûns als zij projecten of activiteiten hebben die bijdragen aan het doel van het fonds.
Aanvragen voor de tweede ronde in 2018 moeten voor 1 november 2018 schriftelijk ingediend zijn

Fimme Pyter

9 oktober 2018

Dyn hantsje yn dat fan my
sa rinne wy hân yn hân
as broer en sus in izersterke bân.
Ik bin alwer wat grutter
en do bist noch sa lyts
do bist myn leave broerke
in freonstje foar altyd

Koffiedrinken in lokaal

8 oktober 2018

Op de tweede dinsdag van de maand is er weer koffiedrinken in het lokaal achter de kerk.

Vanaf 10.00 uur staat de koffie of thee voor u klaar. U bent hierbij van harte uitgenodigd.
Mocht u slecht ter been zijn dan is er altijd een mogelijkheid om u op te halen.
Neem dan contact op met  Jelly van der Zijl. tel 0566-602399

Do. 18 oktober

Zo. 21 oktober

Ma. 22 oktober

Di. 23 oktober


Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.