Dorpssite Reduzum / Friens
Agenda
Za. 2 augustus
- Pylgertochten

Do. 7 augustus
- Ut fytsen
- Spreekuur Meitinker

Zo. 10 augustus
- Kerkdienst Reduzum
Recent vernieuwd
Uitgelicht
Twitter
30 jul
Sa, it skutsje leit yn Starum foar @IFKSskutsjesile. Moarn en freed traine ope iselmar. http://t.co/BcBZy102es
29 jul
#Friesland Leerzame cursus #babymassage gehad. Vanaf 11 augustus @praktijkshanika http://t.co/JzIbWmM8tJ
28 jul
It prikboerd wurket wer as in tierelier, brŻkte trampoline hjoed yn in heal oere tiid ferkocht. http://t.co/VzDn3slTMZ

Linepraatsjes

It is BBQ tiid

30 jul. 2014 - Mei it moaie waar is lekker en gesellich om mei-elkoar te barbequeen.
Slagter Sixma ferkeapet alles wat hjir mei te krijen hat.
It is de BBQspesjalist fan Reduzum en omkriten.
Mar ek foar oar lyts winkelguod kinne jo hjir terjochte.

In skouderklopke foar.....Frou Kleefstra

29 jul. 2014 - Elts fertsjinnet wolris in skouderklopke,al is it mar mei in fingertopke
Minsken mei hert foar har omjouwing binne belangryk foar de leefberens fan it doarp en de ferieningen. It liket soms sa gewoan wat se dogge, mar sŻnder har kinne we net.
Wa moatte we neffens jo ris troch dizze rubryk yn it sintsje sette?
Dizze moanne is it skouderklopke foar in ynwenner fan Idaerd.

Oud papier ophalen

28 jul. 2014 - Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
- de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
- Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
- Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit. Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Fak‚nsje yn..Reduzum

27 jul. 2014 - De Prinsentķn is in pleisterplak foar fytsers en kuierders. Sa ek foar in famylje ķt Biddinghķzen ( trije generaasjes) doeít se efkes skŻlje moast foar de rein. Al jierren rinne se eltse simmer in wike lang in stik fan de 11-stÍdentocht as Piterpad.
Dizze wike stie it noardelike diel fan de 11-stÍdentocht op de planning, mei as eindoel Snits.
Underweis soargje oare famyljeleden foar de katering, en oernachtsje se yn kampeerbuorkerijen.

Vliegende sport brigade scoort

26 jul. 2014 - It wie in boppeslach tongersdei foar de Vliegende Sport Brigade fan BV sport ķt Ljouwert.
Sa'n 40 oant 50 bern kamen op dizze spultsjes middei by de nije haven op it Swinl‚n Űf.

Pylgertochten

26 jul. 2014 - Stichting Tsjerkepaad heeft deze zomer vier pylgertochten, elk 15 km, uitgezet. Op zaterdag 2 augustus start er om 10.00 een tocht in Friens.
De wandeltocht is onder leiding van Jan Romkes van der Wal en gaat o.a langs de St.Piterkerk in Grou.
Info en opgeven bij Gerrit Groeneveld tel. 0515 579190, De kosten zijn Ä 5,-