Linepraatsjes

Doppen sparen voor KNGF Geleide Honden

20 oktober 2019

Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding. Doppen van alle soorten frisdrankflessen, melk, yoghurt, karnemelk, pakken frisdrank, sportdrank, wasmiddel, zeep, shampoo, spuitbussen, slagroombussen, pindakaas etc., Spaar ze op en lever ze in. Minder plastic in het milieu en de KNGF steunen zonder dat het één extra cent kost. Verzamelpunten in Reduzum zijn: De Trije Doarpen Skoalle en Café bar De Welp.

Doarpsbelang inloop uurtje

19 oktober 2019

Doarpsbelang Reduzum heeft a.s dinsdag weer haar maandelijkse ‘vrije inloop’ half uurtje, voorafgaand aan de bestuursvergadering. Zit u iets dwars of heeft u een goed idee en wilt u dit graag persoonlijk aankaarten, dan kan dat een half uur voor iedere DB-vergadering. Inloop is om 19.30, dit keer in Cafe bar de Welp (de 2e bar)

Bladkorven

18 oktober 2019

De herfst zorgt voor veel afgevallen blad, ook van gemeentebomen. Op verschillende plekken in het dorp staan daarom bladkorven. Hierin kunt u de bladeren weggooien, die van de bomen in uw tuin vallen. In de bladkorf kunnen inwoners alleen blad kwijt: geen takken, stronken, plastic, papier, puin, onkruid of ander afval. De bladkorven staan op plekken waar een concentratie is van veel gemeentelijke bomen en dus veel blad ligt.

Fietssnelweg Reduzum/Wytgaard

17 oktober 2019

Van maandag 21 oktober t/m 20 december wordt er gewerkt aan de vernieuwing van het fietspad tussen Reduzum en Wytgaard. Het gaat om het gedeelte vanaf de Trije Romers tot voorbij de aansluiting van de Hegedyk met de Weiwiskedyk. Fietsers maken tijdens de werkzaamheden gebruik van de hoofdrijbaan.
Meer info op www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan

Vrouwen van Nu fiere Vet feestje

16 oktober 2019

De túnklub fan de Vrouwen van Nu bestiet 25 jier, reden foar in VET feestje. By in feest heart taart. Der waarden dan ek prachtige fûgeltaarten makke. Foar de froulju wie der fansels ek stikje taart. Besjoch in foto ympresje

Oud papier ophalen

15 oktober 2019

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Klokluiden op Youtube

14 oktober 2019

Wees niet ongerust als de klokken van de Vincentiuskerk dinsdagmiddag 15 oktober luiden. Tussen 13 en 14 uur zal Barteld Post (bekend van HEA!) video-opnames maken voor zijn Youtube-kanaal. Aanleiding is het herstel van de klokken in Idaerd, waar hij eerder al het gebeier heeft vastgelegd. De klokken van Reduzum zijn afgelopen jaar ook opgeknapt en hebben nieuwe motoren gekregen. Zo luistert u elke dag, elk half uur naar een muziekinstrument uit het jaar 1628.

Ielrikjen mei in wynpriuwery!

13 oktober 2019

Op sneon 19 oktober jouwe fisker Ale de Jager en Hens Jansen fan Aquavino út Eagum in demonstraasje ielrikjen mei in wynpriuwery! 
Jo binne wolkom fan 14.30 oant 17.00 oere by ‘Iel en mear’, Oan it Swin 9

                                                                                                             

  

Rondje langs dorpen

12 oktober 2019

Een handje vol mensen waren vroeg opgestaan om de officiële opening van de outdoor fitness bij te wonen en natuurlijk om Sybrand van Haersma Buma te spotten. Na het welkom, mocht hij een paar oefeningen laten zien op een outdoor fitness toestel, onder leiding van een personal trainer. Met “it swit op’e billich” stapte hij weer in het schoolbusje. Buma kwam vanochtend eerst in Reduzum, daarna ging het rondje verder naar Friens, Irnsum, Idaerd en Eagum. Een foto impressie

Fiskklub Nea byt hat byt

11 oktober 2019

Alle jierren giet der in grutte groep mannen mei-elkoar der op út te snoekbears fiskje. Ofrûne sneon wie it wer safier. Manmachtich rieden se moarns betiid , auto’s mei boaten der efter it doarp út. Oan de ein fan de dei komme se mei de buit en in soad sterke ferhalen werom.
Fiskerslatyn fan de boppeste plank dus. In lytse foto ympresje fan dizze dei

Di. 22 oktober

Wo. 23 oktober

Zo. 27 oktober

Di. 29 oktober


Uitgelicht
                                                         Iel en mear 

Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie