Linepraatsjes

Inventarisatie dode bomen

20 november 2017

In het dorp staan diverse dode bomen. In overleg met de gemeente is afgesproken dat de Grienadvysgroep van Reduzum in het voorjaar een rondje door het dorp gaat om te inventariseren welke bomen ziek of dood zijn. Dit is nl. beter zichtbaar wanneer de bomen in blad staan. Vervolgens onderneemt de gemeente stappen ter vervanging van de bomen.

Pipernuten ferkeap

19 november 2017

Och heden hitskes, wat in noed, komt it sneon mei de yntocht wol goed? Lokkich hat Sinteklaas foar alle bern al in kadootsje kocht, mar de rekken foar de boatreis en it iten foar it hynder, se binne net om ‘e nocht.
Dêrom sille tongersdei en freedtejûn ferskate hulppiten mei pipernuten op paad.
Sa hoopje se op moai wat jild yn it laad.
Foar it jild dat jim betelje, 1 pûdsje €2,-, 3 foar €5,-  hoege je it sels net op te heljen.

Verkiezingen gemeenteraad

18 november 2017

Op 22 november 2017 zijn er in de gemeente Leeuwarden verkiezingen voor de gemeenteraad. Dit zijn vervroegde verkiezingen in verband met een herindeling per 2018 met de gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel (deels). U mag met uw stempas in elk stemlokaal binnen de nieuwe gemeentegrenzen van Leeuwarden uw stem uitbrengen zonder dat u daar voor iets hoeft te regelen. De stemlokalen zijn op 22 november 2017 geopend van ‘s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Doarpsbelang zoekt nieuwe voorzitter

17 november 2017

In april 2018 zit de bestuursperiode van voorzitter Otto van der Meulen erop. Doarpsbelang zoekt nu alvast een nieuwe voorzitter, zodat hij/zij goed ingewerkt kan worden. Heeft u zin om de taken van Otto over te nemen of wilt u eerst meer informatie over het voorzitterschap van Doarpsbelang, neem dan contact op via doarpsbelang@reduzum.com.

Wintertijd, meer wind minder zon

16 november 2017

Zondag 29 oktober werd de klok een uur teruggedraaid. Wintertijd! En dat betekent kortere dagen! In oktober heeft de dorpsmolen 51.168 kWh ‘mienskipsenerzjy’ geleverd. In de zomer meer zonne-energie en in de wintermaanden beduidend meer windenergie. De dorpsmolen en de zonnepanelen vullen elkaar in de seizoenen prima aan. Voor november minder zonne-uren, maar meer wind!

Mei de geit nei de kroeg

15 november 2017

Ien kear yn it jier wurd der in ‘gesellige jûn’ yn Friens organisearre. Dit jier wie it de beurt oan Max, Bettie,Ronald en Anke om iets op poatten te setten. In jûn foar ynwenners en donateurs. Mar dizze jûn wie der ek in spesjal guest:  Geit Brinksma!

Worstenactie door de jeugd, voor de jeugd

15 november 2017

De jeugd van Voetbalvereniging Irnsum komen 17 november vanaf 18:00 uur  in Reduzum, Friens en Idaerd langs om zich in te zetten voor hun voetbalclub, VV Irnsum. Dit jaar verkopen ze de overheerlijke droge worsten van Keurslagerij Spijkerman uit Akkrum. Voor de jeugd, door de jeugd!!
De worsten worden verkocht voor: 1 stuk 3,50, 2 stuks 5,50.

 

Werkzaamheden Master Gorterstrjitte

14 november 2017

Firma Stam&co (aannemer nustbedrijven) begint deze week met het vervangen van nutsleidingen (gas en eventueel elektra) in de Master Gorterstrjitte.
Bewoners zijn enige tijd geleden al geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden door het betreffende nutsbedrijf. De daadwerkelijke start van uitvoering heeft enige vertraging opgelopen.

Oud papier ophalen

14 november 2017

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

ROTO zoekt geluidstechnicus

13 november 2017

Voor toneel is de spraakverstaanbaarheid van groot belang en geven geluidsamples extra diepgang aan de voorstellingen. Daarom zoekt ROTO een enthousiaste man/vrouw/jongere die kan helpen met het geluid om een spetterende voorstelling te maken. Wil je met een gezellige club mensen, leuke creatieve voorstellingen te maken. Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten? Neem dan contact op met ROTO.

Wo. 22 november

Do. 23 november

Vr. 24 november


Uitgelicht