Linepraatsjes

Oproep! Smartlappen koortje

25 februari 2018

Smartlappen zijn op dit moment erg in. Smartlappen zijn meestal, in en in triest, maar hebben vaak een hele mooie melodie. Daarom lijkt het Wim Alder leuk om een smartlappenkoortje op te zetten, op een middag, of avond, en of hier animo voor is. De bedoeling is geen groot koor, dan blijft het knus. Wim heeft op dit moment zo’n 150 smartlappen op bladmuziek met de teksten en speelt zelf knopaccordeon. Belangstelling!?

 

Schaatsen slijpen

24 februari 2018

Gaat jullie binnenkort schaatsen? Dan is het van groot belang dat de ijzers goed scherp zijn. Dirk van der Goot maakt ze weer messcherp voor €8,50.
Breng ze daarvoor gauw naar  Haedstrjitte 28. Tel:0566-602670

Gespot

23 februari 2018

Noch in pear wiken, en dan kin beropsfisker Ale de Jager it wetter wer op. Dizze dagen is er drok mei de foarbereidings. Foar it fêstsetten fan de fûken makket er fan douglas- en sparrehout, út it Rijsterbosk, nije fûkestokken.

Ouder worden in Reduzum

22 februari 2018

In het najaar van 2016 is er op verzoek van Doarpsbelang Reduzum een grootschalig woningbehoefteonderzoek in Reduzum gehouden. Naar aanleiding van dit onderzoek zijnvier rondetafelgesprekken georganiseerd door Partoer met als onderwerp ‘Ouder worden in Reduzum’. Net zoals bij het woningbehoefteonderzoek, was de respons op de uitnodiging voor deze gesprekken enorm. De adviseurs van Partoer hebben vier interessante en prettige gesprekken gehad.

Edu Robotics event

21 februari 2018

In november hebben de jongens van groep 8 van TDS een robot in elkaar gezet. Er is een filmpje gemaakt over hoe de kinderen eraan gewerkt hebben. Vandaag was er een Edurobotic event in de Harmonie in Leeuwarden. Hier troffen alle in elkaar gezette robots elkaar. Op dit event was ook astronaut Andre Kuipers. De kinderen konden op de ‘beleefmarkt’ verschillende technische snufjes en materialen ervaren. Bekijk hier het filmpje

Bijpraat tafel

20 februari 2018

Elke laatste vrijdag van de maand is er gelegenheid om onder het genot van koffie, thee of wat dan ook
gezellig even bij praten in café Bar de Welp.
Aanstaande vrijdag 23 februari kan dat weer van 16.30 tot 19.00 uur. Tot dan!

Gesellige jûn Fugelwacht

19 februari 2018

Freed te jûn 23 febrewaris 2018 hâldt de Fûgelwacht fan Reduzum om 20.00 oere in jierfergadering. Om 20.30 oere komt Jacob Bijlsma, pensionearre boskwachter, fan it “Goddeloas Tolhûs” yn Broeksterwâld oan it wurd. Oan de hân fan dia’s, koarte filmkes en prachtige ferhalen nimt hy ús mei nei de natoer yn ‘e omkriten fan Broeksterwâld. Kom freed 23 febrewaris om 20.30 oere nei Café Bar de Welp foar in bysûnder gesellige jûn mei een echte man fan de natoer.

Donateursactie ‘Us eigen buske’

18 februari 2018

Gisteren heeft de molenstichting de schoolbus officieel overgedragen aan de buscommissie. Een bus, gefinancierd door opbrengsten uit windenergie van onze eigen wynmûne. Voor de dagelijkse ritten is veel geld nodig. Daarom is er komende week een donateurs actie. Van deze giften vanuit de trije doarpen kan ‘Us eigen buske’ elke dag de kinderen van Friens, Idaerd en Tsienzerbuorren veilig van en naar school brengen.

Fier Fryslân

17 februari 2018

Op 21 februari jûns sil Nicole de Boer,  foarljochtster en helpferliener by Fier, by de Vrouwen van Nu, fertelle  oer har erfarings mei it wurkjen mei geweldslachtoffers. Fier is it lanlik ekspertize- en behannelsintrum op it mêd fan geweld yn ôfhinklikheids relaasjes Jim binne wolkom op de 21ste om 19.45 yn it Lokaal.

Vrijwilliger Reumafonds collecte gezocht

17 februari 2018

De jaarlijkse collecte voor het Reumafonds wordt dit jaar gehouden van 19 t/m 24 maart. Dit jaar organiseert Astrid Woltjer voor de 20e keer deze collecte, maar wil deze rol graag overdragen aan een andere vrijwilliger. Oproep: Wie wil dit jaar met Astrid de collecte voor het Reumafonds organiseren om daarna het stokje over nemen?
Meld je dan op telefoonnummer 06 – 305 405 22 of mail : astrid@sign-store.nl

Zo. 25 februari

Wo. 28 februari

Vr. 2 maart

Zo. 4 maart


Uitgelicht

Kaartverkoop


Bewaren

Bewaren