Linepraatsjes

Mei de rêch tsjin de muorre

16 augustus 2017

It seleksje team fan kuorbal feriening Mid Fryslân waarden dizze wike efkes mei de rêch tsjin de muorre set. Op har 1ste trainingsjûn moasten se efkes flink bealchje om it luie swit der út te wurkjen. Wêr koene se dat better dwaan as tsjin de keatsmuorre……..
De oare teams beginne har trainings fanôf 28 augustus. Sjoch foar mear ynformaasje op K.V.Mid-fryslân

Bedrijven op site

15 augustus 2017

Reduzum.com is het ”virtuele dorpsplein” dat dagelijks ongeveer 500 bezoekers trekt. Voor de redactie reden om de site zo actueel en aantrekkelijk mogelijk te houden. Voor bedrijven en verenigingen uit Reduzum Idaerd, Eagum en Friens willen we als site een platform bieden om bedrijfsgegevens te plaatsen en zo hun bedrijf te promoten.
Wilt u met uw bedrijf op de A-Z bedrijven lijst, neem dan contact op met redactie voor alle mogelijkheden.

Bridge leren

14 augustus 2017

De bridgeclub in Reduzum kent ca. 40 leden, in de meeste gevallen leden van 65 jaar en ouder.Heeft u tijd en zin om het bridgespel te leren spelen. Meld u dan aan! Bridge is geen ‘kaksport’, maar wel een sport die u  aan het denken blijft zetten en dat is ook goed voor uw oude dag. Met bridge zult u zich niet snel vervelen. En bovendien kan je met deze sport nieuwe kennissen en vrienden maken. Dus eenzaam hoef je niet te worden op uw oude dag!

Frije Federaasje

13 augustus 2017

Kaatsvereniging OG Huizum en Kaatsvereniging Jan Reitsma Reduzum gaan samen op 9 september een “Frije Federaasje” organiseren voor alle jeugdcategorieën. Dit omdat het kaatsseizoen voor de jeugd die alleen federatie kaatst anders heel snel voorbij is.

Je kan je tot 1 september opgeven via kvjanreitsma@gmail.com.

Frederika’s Taarten nei Wytgaard

12 augustus 2017

Frederika’s Taarten kriget har eigen plakje. Eigenaresse Frederika Bokma hat de doarpswinkel fan Wytgaard oernaam. Fanôf heden kin elk hjir, neist it besteande assortiment, ek terjochte foar eigen makke koeken, gebak, taarten en oar lekkers fan Frederika.
De winkel is fan tiisdei oant sneon iepen. Moarns 8.30 oant 12.00

Vernieling bushokje

11 augustus 2017

Het bushokje bij de Trije Romers is vernield,zoals op bijgaande foto is te zien. Het glas is opgeveegd, maar er liggen nog wel overal glassplinters. Daarom is het bushokje is nu tijdelijk buiten gebruik. Doarpsbelang is bezig om hier een oplossing voor te zoeken.

De Versmarkt

10 augustus 2017

21 juli was de laatste versmarkt van dit jaar. Door de vele veranderingen bij de verkopers in de marktkramen (zwangerschap, aankoop bedrijf, verkoop bedrijf) is de bezetting van het aantal kramen zodanig gedaald dat het organiseren van een  Versmarkt niet meer mogelijk is. Komende winterperiode gaat de sakeclub met alle marktkooplui om de tafel om de mogelijkheden voor volgend jaar te bekijken. Heeft u ideeën? Mail sakeclub.rfi@gmail.com

De lêste dei fan Moarns Ier

9 augustus 2017

Nei 125 jier makket de âldste aaisikersclub fan Fryslân, ‘Moarns Ier’, har op foar de lêste dei. Der binne gjin tekens dat it aaisykjen wer tastien wurdt en dêrom wurdt  Moarns ier, yn har 125ste jier, op sneon 30 septimber, opdûkt. Yn sté fan in jubileumfiering wurdt it in dei fan betinking. In betinking yn eigen fermidden, yn eigen gea, mids fûgels en natoer. En rekkenje mar dat it in moai betinken wurde sil, alhiel passend yn de tradysje fan ‘Moarns Ier’.

Trainen voor de Freule

8 augustus 2017

Hessel de Ree, Jesper Tolsma en Bauke Andries Boersma zijn nog druk aan het trainen voor de Freule. Onder leiding van trainer/coach Peter Tolsma worden de laatste zaken besproken en doorgenomen.
We wensen de jongens heel veel succes.

 

Verkeerssituatie Haven en Buorren

7 augustus 2017

De Haedstrjitte is weer open voor verkeer. Dit houdt in dat de verkeerssituatie in de omliggende straten weer als vanouds is. Met het terug plaatsen van een paaltje op de Haven wordt dit weer een doodlopende weg en geldt in de Buorren zoals altijd eenrichtingverkeer.

Do. 17 augustus

Za. 19 augustus

Ma. 21 augustus

Wo. 23 augustus