Linepraatsjes

10 jier Rudi Fennema Rudi Fennema Installatie & Infratechniek

07 dec. 2016 - Dit jaar bestaat het bedrijf Rudi Fennema Installatie & Infratechniek 10 jaar. Ieder jaar vieren Rudi en Sita het feit dat het goed gaat met hun onderneming door middel van een bijzondere actie.
Dit keer besloten ze om de activiteiten commissie , een onderdeel van dorpsbelang Reduzum, te sponsoren.

Kerstbomen verkoop

06 dec. 2016 - Hoveniersbedrijf T. Velstra verkoopt dit jaar weer kerstbomen op de Trije Romers 11 te Reduzum.
Er zijn verschillende soorten en maten op voorraad.
De boom kan thuisbezorgd worden.
Aangepaste openingstijden: Maandag tot vrijdag: 13.00 uur tot 18.00 uur en Zaterdag: 9.00 uur tot 17.00 uur

Sinteklaas op skoalle

05 dec. 2016 - Vandaag was het sinterklaasfeest op school en in de pjutteklas. Na de aankomst op het schoolplein ging de Sint met zijn pieten eerst naar de pjutteklas. Er werd gezongen, en er was voor iedere kind een pakje.
Daarna was het feest op de TDS
Foto's volgen

Sinteklaas de doarpen yn

04 dec. 2016 - Mei de yntocht yn Reduzum waard it in drokke tiid foar Sinteklaas en swarte pyt. Alle dagen de doarpen troch mei lekkers en presintsjes foar yn de skoech.
In wike letter in gesellige middei mei de bern fan Eagum en Idaerd. En juster wiene de twa piten noch efkes yn Friens mei kadootsjes foar de bern. Moarn fiert Sinteklaas syn jierdei op skoalle en yn de pjutteklas.

Koffiemorgen in Lokaal

03 dec. 2016 - Op de eerste dinsdag van de maand is er weer koffiedrinken in het lokaal achter de kerk. As dinsdag 6 december is iedereen vanaf 10.00 uur welkom. De koffie of thee staat voor u klaar.
Mocht u slecht ter been zijn, laat het Jelly van der Zijl of Rinie Boersma weten, dan is er altijd een mogelijkheid om u op te halen.

Decemberzegels voor Ronald McDonaldhuis

02 dec. 2016 - Als u kerstkaarten en andere poststukken binnen Fryslān verstuurd dan kunt u gebruik maken van eigen postzegels van FRL.
Met de decemberzegels, velletje 10 stuks € 4,20, steunt FRL dit jaar het Ronald McDonald Huis Friesland. En ook de gewone Frl postzegels (streekpost) zijn verkrijgbaar bij:Trea v.d. Ley D.S. Bangmastrjitte 63 Tel.: 602468
Hier is ook een inleverpunt voor post.
Wo. 7 december

Do. 8 december

Vr. 9 december