Linepraatsjes

Nieuw beplantingsplan Trije Romers

24 november 2017

De Groenadviesgroep heeft een mooi plan opgesteld voor de herinrichting van het groen op de Trije Romers, waarin wordt gewerkt met vaste planten. Dit zorgt voor een fraai entree van het dorp, is onderhoudsarm en trekt insecten en vogels aan. De gemeente gaat bekijken of ze dit plan in haar eigen groenplan in kan passen.

Uitslag Gemeenteraadsverkiezing

23 november 2017

Gisteren zijn er in de gemeente Leeuwarden verkiezingen geweest voor de gemeenteraad. Dit waren vervroegde verkiezingen in verband met een herindeling per 2018 met de gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel (deels).
Op het stemburo in Reduzum zijn 471 stemmen uitgebracht. Bekijk hier de voorlopige uitslagen van de gemeente Leeuwarden.

Yntocht Sinteklaas

22 november 2017

Noch in pear nachtsjes sliepe, en dan is it safier
Sneon komt Sinteklaas mei syn piten om 10.30 oan by de Redúster pier.
Nei it ûntfangst gean we op nei de boppeseal, sa lit de sint witte.
Dêr is it feest foar de bern dy’t nei de pjutteklas gean en op’e basisskoalle sitte.

Up date doarpsmûne

21 november 2017

Regelmatig komt de Doarpsmûne in het nieuws. Al geruime tijd geleden heeft Stifting Doarpsmûne Reduzum, de wijziging bestemmingsplan, nodig voor de goedkeur van de nieuwe molen aangevraagd samen met de andere vergunningen. De vergunningverlener is de gemeente Leeuwarden. De grootste hobbel is echter dat Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân niet wil dat dat de doarpsmûne vernieuwd wordt. Lees hier de laatste info

Inventarisatie dode bomen

20 november 2017

In het dorp staan diverse dode bomen. In overleg met de gemeente is afgesproken dat de Grienadvysgroep van Reduzum in het voorjaar een rondje door het dorp gaat om te inventariseren welke bomen ziek of dood zijn. Dit is nl. beter zichtbaar wanneer de bomen in blad staan. Vervolgens onderneemt de gemeente stappen ter vervanging van de bomen.

Pipernuten ferkeap

19 november 2017

Och heden hitskes, wat in noed, komt it sneon mei de yntocht wol goed? Lokkich hat Sinteklaas foar alle bern al in kadootsje kocht, mar de rekken foar de boatreis en it iten foar it hynder, se binne net om ‘e nocht.
Dêrom sille tongersdei en freedtejûn ferskate hulppiten mei pipernuten op paad.
Sa hoopje se op moai wat jild yn it laad.
Foar it jild dat jim betelje, 1 pûdsje €2,-, 3 foar €5,-  hoege je it sels net op te heljen.

Verkiezingen gemeenteraad

18 november 2017

Op 22 november 2017 zijn er in de gemeente Leeuwarden verkiezingen voor de gemeenteraad. Dit zijn vervroegde verkiezingen in verband met een herindeling per 2018 met de gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel (deels). U mag met uw stempas in elk stemlokaal binnen de nieuwe gemeentegrenzen van Leeuwarden uw stem uitbrengen zonder dat u daar voor iets hoeft te regelen. De stemlokalen zijn op 22 november 2017 geopend van ‘s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Doarpsbelang zoekt nieuwe voorzitter

17 november 2017

In april 2018 zit de bestuursperiode van voorzitter Otto van der Meulen erop. Doarpsbelang zoekt nu alvast een nieuwe voorzitter, zodat hij/zij goed ingewerkt kan worden. Heeft u zin om de taken van Otto over te nemen of wilt u eerst meer informatie over het voorzitterschap van Doarpsbelang, neem dan contact op via doarpsbelang@reduzum.com.

Wintertijd, meer wind minder zon

16 november 2017

Zondag 29 oktober werd de klok een uur teruggedraaid. Wintertijd! En dat betekent kortere dagen! In oktober heeft de dorpsmolen 51.168 kWh ‘mienskipsenerzjy’ geleverd. In de zomer meer zonne-energie en in de wintermaanden beduidend meer windenergie. De dorpsmolen en de zonnepanelen vullen elkaar in de seizoenen prima aan. Voor november minder zonne-uren, maar meer wind!

Mei de geit nei de kroeg

15 november 2017

Ien kear yn it jier wurd der in ‘gesellige jûn’ yn Friens organisearre. Dit jier wie it de beurt oan Max, Bettie,Ronald en Anke om iets op poatten te setten. In jûn foar ynwenners en donateurs. Mar dizze jûn wie der ek in spesjal guest:  Geit Brinksma!

Za. 25 november

Ma. 27 november


Uitgelicht