Linepraatsjes

Bushokje Friens

15 december 2017

Foarige wike is de bushalte fan Friens (rjochting Ljouwert) ferwidere. De âlde halte wie noch al wat fertutearze. Der wurd no wurke oan de nije bestrating en walbeskoeing.
As alles klear is komt der oare wike in nije bushalte.
De oare halte oan de oare kant fan dyk bliuwt sa!

Sportbelangen zoekt nieuw Dagelijks Bestuur

14 december 2017

De afgelopen maanden heeft een werkgroep het reilen en zeilen van de stichting sportbelangen  kritisch tegen het licht gehouden. Voornaamste wijzigingen is de organisatiestructuur, de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de wijze waarop de stichting gaat functioneren. Dit houdt in dat de stichting met ingang van de eerstvolgende jaarvergadering (maart 2018) een nieuw algemeen bestuur zoekt.

Woensdag, pizzadag

13 december 2017

Vanaf woensdag 1 november 2017 staan Andreas en Jelly Kuipers van Pizza Drive Sneek elke week op woensdag met de pizza bus  bij de kerk in Reduzum.
De pizzabus is open van 17.00 -19.00 uur. De bus staat op locatie altijd open, zodat u kunt zien wat voor pizza’s de pizzabakker allemaal maakt. Pizza drive Sneek werkt met verse producten zoals deeg,groente, etc

Ik ben (be)zorg(d)

12 december 2017

Vandaag staken de leraren van het basisonderwijs. De trije doarpen skoalle heeft de deuren ook gesloten, maar komt deze dag wél in actie. Ze steken deze dag de handen uit de mouwen in de zorg, bij Friesmastate in Grou. Want ook in deze beroepsgroep is de nood hoog en onder het motto “ik ben (be) zorg(d)” helpen ze een handje. Op Omrop Fryslân radio vertelt directeur Janet Veld over de actie.

Emma

12 december 2017
Ten little fingers, ten little toes.
With love and grace, our family grows.
This precious soul, so sweet and new.
This little life, a dream come true.

In moai plaatsje…

11 december 2017

Tsjustere dagen. En wat stean ús tsjerken dan moai yn it ljocht. It jout moaie sfearplaatsjes no mei dizze snie. Hawwe jim ek moaie sfearfoto,s fan bygelyks de krystferljochting, de sniewille en wolle jim die mei ús diele? Mail se dan nei redactie@reduzum.com
(foto Marina Bonnema)

Oud papier ophalen

11 december 2017

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Oeds nei de notaris

10 december 2017

‘Stichting Theatergroep FIER’ hat op 22 novimber is de stichtingsakte ‘passearre’, sa as dat sa moai hyt. De stichting hat as rom doel it befoarderjen fan it kulturele libben yn de fjouwer doarpen Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum, benammen de poadiumkeunsten. Dêrta sil der teminsten ien kear yn de trije jier in stik opfierd wurde troch spilers út de fjouwer doarpen. Lêz it nijs op de side fan Theatergroep Fier

Ynleverje kopy Linepraat

9 december 2017

Hawwe jim nijs fan jim feriening as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan dit wykein noch yn de pen.
De kopy fan de Linepraat moat woansdei 13 desimber wer by de redaksje wêze.
De nije Linepraat ferskynt oare wike tongersdei.

Koffie drinken in het lokaal

8 december 2017

Op 12 december is er weer koffiedrinken in het lokaal achter de kerk. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur.
Mocht u slecht ter been zijn dan is er altijd een mogelijkheid om u op te halen
door iemand van de Wolwêzengroep.

Vr. 15 december

Ma. 18 december

Di. 19 december

Wo. 20 december


Uitgelicht

Bewa