Linepraatsjes

Skoalfekânsje is út ein setten

23 juli 2017

De lêste skoaldei stie ôfrûne freed yn it teken fan in foksenjacht en spultsjes. De bern moasten troch it doarp om de foksen op te sykjen, mar ek goed oplette foar de NEP foksen. Nei ôfrin stie der op it skoalplein foar elkenien noch in lekker broadsje klear. As alderlêste wie der noch in  spetterjende ôfslúting fan Marco mei de brânspuit. En dêr nei koe de simmerfekânsje begjinne!

Tsienzerbuorren

22 juli 2017

Der is oerlis west mei de Provinsje oer de situaasje op Tsienzerbuorren. It ûntwerp wurdt wat oanpast omdat der swierrigheden wiene mei it manouvreren fan lânboutransport. De dyk wurdt no minder fier nei it suden ferlein, dat hâldt wol yn dat foar de hûzen oan’e Noardkant no in fytspaad komt. Der bliuwt noch genôch romte foar dy bewenners om mei de auto fan it hiem te kommen. It skoalbuske giet aanst fia in dykje, fanôf de carpool nei de hûzen ta, dan kinne de bern feilich ophelle en brocht wurde.

Vandaag de laatste versmarkt voor de vakantie

21 juli 2017

Deze keer zijn er extra veel producten verkrijgbaar en zijn er leuke, aantrekkelijke vakantieaanbiedingen.
Dus vandaag voor kaas, worst, groente, fruit, brood, banket, vis, gedistilleerd en eerlijke producten zoals koffie, vruchtensappen e.d. naar de markt.
En daarna, een bakje koffie op het terras bij Jeroen en Lutske.

Pjutten op skoalreiske

20 juli 2017

De pjutten fan de earste wjukslach binne as ôfslúting fan it skoaljier op skoalreiske west, nei de bernebuorkerij yn Snits.
Nei sa’n prachtige sinnige dei fan juster wie it waar hjoed wat minder, mar se ha it mei syn allen oh sa troffen. Doe’t se om 11.30 oere nei hûs gongen foelen de earste drippen ût de loft. By de bisten sjen, boartsje yn de boarterstún en farre mei in boatsje. Sa ha se in prachtich skoalreiske hân.

Leeuwarden gaat in beroep tegen weigeringsbesluit GS voor windmolen

19 juli 2017

Het college van b. en w. van de gemeente Leeuwarden heeft Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Fryslân gevraagd ontheffing te verlenen van de Verordening Romte in verband met het vervangen en vergroten van de windmolen nabij Reduzum. Het plaatsen van een grotere windmolen is in strijd met het bestemmingsplan en de Verordening Romte.

 

Bloedprikken in vakantie

18 juli 2017

In de periode van 24 juli tot 2 september is de bloedpriklocatie aan de  Legedyk 31, gesloten. Tijdens de vakantie kunt u voor bloedprikken terecht in het gezondheidscentrum Wytgaard ’t Kleaster. Dit geldt voor iedere inwoner van de dorpen, ongeacht bij welke huisarts u patiënt bent. Maandag en vrijdag van 8.00 tot 8.30

Gastvrouwen gezocht voor Kinderkledingparty’s

17 juli 2017

Baratokidsenzo heeft de eerste Rijdende Kinderkleding Winkel van het noorden! Op afspraak komen ze langs met de volledige collectie. Voor deze kinderkledingparty’s zijn ze altijd opzoek naar gastvrouwen. Lijkt het je leuk om om eens een ‘thuisparty’ te geven neem dan contact op met Baratokidsenzo

 

Geef ze de vijf

16 juli 2017

Doarpsbelang probeert samen met de Gemeente voor iedereen het wandelen in en om Reduzum plezierig en riant te maken. Hier en daar groeien heggen en heesters over de stoep, waardoor ook de stoepbreedte wordt ingeleverd. U kunt allemaal meehelpen door de erfbeplanting niet over de stoep te laten groeien. Doarpsbelang vraagt of iedereen zelf wil controleren of zijn/haar erfbeplanting niet over de stoep groeit. Komende herfst wordt er samen met de Gemeente alle stoepen geïnventariseerd.

Bloemetjes en bijtjes

15 juli 2017

In januari waren de imkers Willie en Greetje Bergsma te gast bij de Vrouwen van Nu. Zij maken zich zorgen over  de bijen, nu er veel tuinen bestraat zijn. Er zijn te weinig bloemen waar de bijen hun honing kunnen halen. In maart kregen alle leden een zakje bee-mix, bijen-bloemenzaad, met de vraag dit in de tuin te zaaien.
Hier en daar is het  in de tuinen dan ook al al een eldorado voor de bijen!

Wegens vakantie gesloten

14 juli 2017

Deze zomerperiode sluit de plaatselijke middenstand tijdelijk zijn deuren om te genieten van een welverdiende vakantie.
Voor iedereen die niet voor een dichte deur wil staan, staan hier de vakantietijden van de plaatselijke middenstand.

Let op! De vakantie datum van schoonheidssalon Marbelle staat fout in de Linepraat.

Zo. 23 juli

Ma. 24 juli

Wo. 26 juli


Uitgelicht