Dorpssite Reduzum / Friens
Agenda
Recent vernieuwd
Uitgelicht
Twitter
17 dec
Op zondag 11 januari veilen we weer diensten & talenten van onze leden, ouders en sponsoren. Check de website voor meer info.
17 dec
hé kijk nou! Skoal Scrabble Battle van af februari in Tsjek. Drie talen op een bord. Meld je aan met je school.... http://t.co/vpfpn0SxEp
17 dec
http://t.co/iW3pI2EeYp De linepraat sit wer yn elkoar. Ien dizzer dagen leit er wer by jim op'e mat. #Reduzum #Friens #Idaerd #Eagum

Linepraatsjes

Nieuwe naam kapsalon

14 dec. 2014 - In het najaar van 2015 verhuist Klaske Fennema met de kapsalon. De nieuwe kapsalon komt aan de Headstjitte 24 in Reduzum. Bij een nieuwe kapsalon, hoort ook een nieuwe naam.
Weet jij een leuke naam voor de kapsalon die bij dit bedrijf en het pand past? Mail dan naar info@kapsalonpapillotreduzum.nl

Aquajoggen yn styl

13 dec. 2014 - Om't Ljouwert al in 'Blauwe golf' hat, krige it Redśster swimparadys de namme 'De grize golf'. Dit is it plak dźr't de aquajoggers lźstendeis hinne west ha. Juf Boukje kaam del en naam de swimsters ris goed ūnderhannen.
De yntree foar dit swimuitje wie in bydrage oan itensbankaksje.

Gouden griper foar Oeltsje Velstra

12 dec. 2014 - Alle dagen rint Oeltsje Velstra mei hūntsje Silke in rūntsje de bult om, al sān jier. Underweis rommet er dan alle rommel op. Sa fūn er in jier lyn in identiteitskaart.
Nei oanlieding fan it ferhaal fan dizze fynst krige hy de Gouden griper śtrikke troch de gemeente Ljouwert.

Kerstpostzegels

12 dec. 2014 - Als u kerstkaarten en andere poststukken binnen Fryslān verstuurd dan kunt u gebruik maken van eigen postzegels van FRL.
Deze kerstzegels, kosten maar € 0,38 – velletje 10 stuks € 3,80. En ook de gewone Frl postzegels (streekpost) zijn verkrijgbaar bij:Trea v.d. Ley D.S. Bangmastrjitte 63 Tel.: 602468
Hier is ook een inleverpunt voor post.

Groene kerst voor café bezoekers

11 dec. 2014 - Het wordt een groene kerst in café-bar de Welp. Jeroen is creatief bezig geweest en de kerstboom alvast opgezet.
Bezoekers die menen te weten hoeveel flessen in deze boom gebruikt zijn kunnen hier vrijkaarten mee winnen voor de nulste kerstdag op 24 december as.
Bij meerdere juiste antwoorden wordt er geloot.

Samen stampot eten aan de bijpraattafel

10 dec. 2014 - Aan het einde van het jaar gaat de Bijpraattafel samen met de woensdagmiddag eetclub aan tafel. Dinsdag 23 december vanaf 16.30 is iedereen welkom voor een drankje en een praatje. Om 17.30 uur staat er dan een heerlijk stamppot buffet klaar in het lokaal(Ayttawei)
De kosten voor het buffet zijn €8,50, excl. consumpties. Aanmelden is noodzakelijk en dat kan bij Jelly van der Zijl; 0566-602399 Rinie Boersma 0566-601895

Heden en verleden van het schaatsenrijden op jaarvergadering ijsclub

09 dec. 2014 - Vrijdag 12 december om 20.30 is in Café-Bar De Welp de algemene ledenvergadering van ijsclub Eendracht. Als gastspreker zal Hedman Bijlsma uit Drachten u kriskras meenemen door heden en verleden van het schaatsenrijden. Onderweg komen we
verrassende dingen tegen die je pas leert waarderen als je ze in verband met elkaar ziet. Hij schenkt ook aandacht aan het ijs in Reduzum en omstreken.

Klein chemisch afval ophalen

08 dec. 2014 - Als u dit logo aantreft op verpakkingen (bijvoorbeeld op flessen, doosjes, blikken) dan betekent dit dat de inhoud bij afdanken moeten worden beschouwd als KCA. Het geldt niet voor de verpakking!
11 december wordt er KCA ingezamelt in Reduzum. 18 december in Friens en Idaerd.

Rūzige tiden foar doarpsmūne

07 dec. 2014 - De media hat de wyn der ūnder.
Massaal sette se de wynmūne fan Reduzum yn it nijs . Net allinnich regionaal wurdt it oppikt, mar ek de lānlike kranten en sels de tellevyzje komme regelmjittich nei it noorden foar ynterviews mei de doarpsmūnegroep.

Giest mei docht mei! Nimsto ek wat mei!

06 dec. 2014 - Woansdei 10 desimber fersoarget it iendeisbestjoer 'de Akwajoggers' in gesellige jūn foar de leden van de Vrouwen van Nu yn it Lokaal.
Giest mei! wol graach mei jim oan dizze jūn in lytse aksje fźst knope.

Sinteklaasfeest op school en bij de pjutten

05 dec. 2014 - Wat een toestand vanmorgen bij school . De deur was op slot en alle sleutels weg. Sint lag lekker te slapen in de boot die de kinderen in school hadden gemaakt. Gelukkig werd Sint op tijd wakker en kon hij de school open doen. De kinderen van groep 1 t/m 5 deden
mooie trucjes en liedjes. Groep 6,7 en 8 hadden prachtige surprises met gedichten.
En ook bij de pjutten was het een dolle boel.

Kleurrijk vieren

04 dec. 2014 - Zeven verschillende religies, maar toch één viering. 21 september op de Internationale Dag van de Vrede hielden zij samen een 'Kleurrijke viering' in de kerk.
Niet alleen de kerk heeft hier aan meegewerkt maar ook de school en diverse andere mensen uit het dorp. Kleurrijk Fryslān wil de Redśster gemeenschap graag hiervoor bedanken.

Kryst- en nijjiersadfertinsjes

03 dec. 2014 - Sa as altyd komme de skoalbern dizze wike hūs oan hūs freegje of jo meidwaan wolle oan kryst- en nijjiersadfertinsjes yn de Linepraat. De kosten hjirfoar binne € 1,00, wźrfan € 0,50 foar de bern is.
Foar de bern is dit de beleaning foar it besoargjen fan in jier lang Linepraat.
Foar de aardichste/orizjineelste winsken stelt de redaksje fan Linepraat in pear pryskes beskikber.

Jubilaris steunt bruiloft

02 dec. 2014 - Het bedrijf van Rudi Fennema installatie & infratechniek bestaat dit jaar alweer 8 Jaar. Elk jaar 'vieren' ze dit door een instelling, goed doel of personen te helpen.
Dit jaar ging hun aandacht naar Mia en Arno, die na zoveel tegenslagen hun liefde willen bezegelen met een huwelijk.

Kerstbomen verkoop

01 dec. 2014 - Komend weekend start Hoveniersbedrijf T.Velstra met de verkoop van verschillende soorten en maten kerstbomen. Wees er in december dus snel bij en ga ook naar de Trije Romers 11 om een pracht kerstboom in huis te halen. Binnen een straal van 10 kilometer kan de boom ook worden afgeleverd.

Charles Dickens sferen op Winterfair

30 nov. 2014 - Sakeklub Reduzum ‘vierde ‘ zijn 25 ste verjaardag met een winterfair in Charles Dickens stijl. Met gezellige kramen, muziek en allerlei lekkers. Met koekjes en chocolade en chocolademelk, snert, glühwein, gerookte paling. En een bijzondere 'ljochtrintocht' met meer dan 100 veelal jeugdige deelnemers.

In skouderklopke foar de itensiders

30 nov. 2014 - Mei-elkoar ite, wat is dat gesellich.
De wolwźzenkommisje hat in jier ferlyn dit projekt oppakt. Tegearre mei in oantal frijwilligers wurd der no alle lźste woansdeis foar in groep minsken in lekker miel op tafel set.
Soks ferstjinnet in skouderklopke.

Het geheim van de lekkerste Glüwein

29 nov. 2014 - Gistermiddag had de 'bijpraattafel' een primeur. Zij mochten als eerste de glühwein proeven van Café-bar de Welp .
Jeroen heeft een geheim ingrediėnt toegevoegd aan de glühwein die hij zondag op de Winterfair gaat uitschenken.
En heerlijk dat hij is…

Iepen middei it Sutelplak

28 nov. 2014 - Troch de feroaring fan de skoalletiden is der in soad fraach nei būtenskoalske opfang. Efter bernedeiferbliuw de Bernewrāld is de ālde winkel ferboud foar būtenskoalske opfang.
Snein 30 novimber fan 15.00 oant 16.30, tidens de Winterfair, is elts dy’t efkes sjen wol efter de doarren fan 'It Sutelplak' fan herte wolkom!

Jubileum Tjitske en Geert

28 nov. 2014 - Mids novimber waarden Tjitske en Geert Spykstra yn it tsjerkje fan Friens yn it sintsje setten. Geert is 12 ½ jier tsjerkerintmaster en Tjitske is al 35 jier as administratrise ferbūn oan de tsjerke fan Reduzum/Idaerd c.a. Mei muzyk fan it trio Bauke van der Woude, Campbell Forbes en John Eskes, waard dit foar harren in fleurige middei.