Linepraatsjes

In skouderklopke foar Siep

31 aug. 2015 - Elts fertsjinnet wolris in skouderklopke, al is it mar mei in fingertopke.
Minsken mei hert foar har omjouwing binne belangryk foar de leefberens fan it doarp en de ferieningen. It liket soms sa gewoan wat se dogge, mar sûnder har kinne we net. Wa moatte we neffens jo ris troch dizze rubryk yn it sintsje sette?

De Omloop van Reduzum

30 aug. 2015 - De niet-officiële sportvereniging Team Reduzum organiseert tijdens de merke op zondag 6 september een wielertoertocht ter promotie van dit team en Reduzum.
De toertocht wordt niet uitgepijld maar is een groepstoertocht waarin er in een peloton wordt gereden. Start om 10:00 vanaf de Prinsentuin en zullen dan naar verwachting 14:00 - 14:30 weer terug zijn (28 kmpu).

Puzzeltocht

30 aug. 2015 - Merke zaterdag is er een verrassende puzzeltocht die langs oude en nieuwe plekken van Reduzum voert. Algemene kennis, passie voor de natuur en humor zijn de ingrediënten voor deze bijzondere tocht.
Startkaarten kunnen zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur afhaalt worden in de Prinsetún. Of vrijdag tijdens de kofferbakferkeap.
De puzzeltocht kan vrij gelopen/gefietst worden tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Gezamenlijk afsluiting op het Swinlan met de oplossing en live muziek.

Volleybaltoernooi

29 aug. 2015 - Café-bar de Welp organiseert in samenwerking met volleybalvereniging Stânfries woensdag een volleybalwedstrijd.
Aanmelden doe je per team van 5 tot max 8 personen (vanaf 15 jaar).
De locatie is het tijdelijke 'sportveld' achter het café. OPgeven bij Jeroen en Lutske

Rakkettentoernooi foar tennisjeugd Stânfries

28 aug. 2015 - Moarn organisearet tennisferiening Stânfries yn gearwurking mei Continutennis in tenniskidsevent.
De jeugd kin mei it rakkettentoernooi yn ferskate kategorien in baltsje opslaan.
Wolst meidwaan? Kist dy noch oanmelde!

Open lessen Sh'Bam

27 aug. 2015 - Sh’Bam is weer begonnen, maar kan wel wat nieuwe leden gebruiken, om de komende tijd de verhoging van de huurprijs van de gymzaal op te vangen en zo een grote contributieverhoging te voorkomen.
Daarom zijn er in september open lessen voor Sh'Bam. Kom de gehele maand, dinsdagavond van 20.00 - 21.00 uur, langs om de lessen te proberen. Daarna kan je besluiten lid te worden.

Urnemuur gereed

26 aug. 2015 - De urnenmuur op de begraafplaats aan de Legedyk is gereed. Er zijn extra nissen bijgeplaatst.
Belangstellenden kunnen zich melden bij de gemeente Leeuwarden 058-7505526 of 14058

Dielname kofferbakmarkt

25 aug. 2015 - Freed 4 septimber is der fanôf 18.30 0ant 20.30 in kofferbakferkeap foar it kafee. De bern binne ek fan herte wolkom om op de frijmerk mei in kleedsje boartesguod, spultsjes en oare dingen te ferkeapen.
Elk dy noch meidwaan wol kin har op jaan by nicoletteoud@yahoo.com

Doarpspartij

25 aug. 2015 - Oankommende snein ha we wer de de Doarpspartij. Dit bart op de Terp (efter kafee Bar de Welp). It begjint om 11.00 oere. Elts kin meidwaan lid of gjin lid. Mar je moat wol in priis ynleverje. Dit kin moarns wol by Cafe Bar de Welp. Dielname leeftiid fanôf de basiskoalle.
Opjaan bij Janna Bokma till.06-12091039 of bokmajanna@gmail.com foar 27 augustus 19.00 oere.

Aaigooien

24 aug. 2015 - Freed 28 augustus is it wer tiid foar de jierlikse aaigooi-fang wedstriid. It begint om 18.00 foar it kafee.
Jim kinne gratis meidwaan yn ien fan de kategorien; Folwoeksenen, âlder/bern as bern/bern (basisskoalle)
Opjefte by Jeroen en Lutske fan kafee-bar de Welp.

Oud papier

24 aug. 2015 - Wilt u, als woensdag het oud papierwordt opgehaald, er om denken dat:
- de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
- Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
- Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Held van de smaak

23 aug. 2015 - Ielfisker Ale de Jager mei himsels in jier lang 'Fryske held fan de smaak' neame. Juster waard der út seis nominearre bedriuwen keazen. 11 septimber is de lanlike ferkiezing mei de start fan de lanlike wike ,Week van de Smaak' op Ljouwert Culinair.

Gespot!

23 aug. 2015 - Topdrokte dizze dagen foar leanbedriuw Oene de Jong fan Tsienzerbuorren en Ebe Terpstra fan Raerd. It nôt is no ryp en dêrom binne se yn Friens mei grutte masines it winterweet oan it teskjen.
Mei it teskjen wurde de nôtkerrels derút helle. Fan wat der dêrnei noch fan oerbliuwt, wurdt as it droech genôch is strie perst.

Lysanne Melissa

22 aug. 2015 -
Je hebt twee kleine handjes
Geef ons er elk één
Dan leiden wij jou rond
totdat jij zegt
Nu kan ik het alleen

Lekker begin schoolbusjaar

21 aug. 2015 - Tijdens de jaarvergadering is het plan ontstaan om het schoolbusjaar samen te starten met alle ouders, chauffeurs met partners en kinderen.
Gistermiddag stond er een volledig verzorgde barbecue klaar verzorgd door André Zijlstra van Restaurant 't Goede, bij Familie Bergsma in Friens.
Waar het natuurlijk om te doen was de chauffeurs bedanken voor hun geweldige inzet!

Reduzum.com zoekt hulp

21 aug. 2015 - Het systeem achter reduzum.com, het zogenaamde CMS, is verouderd. Nu is de internetgroep opzoek naar iemand die kan helpen om een nieuw systeem uit te zoeken en om een deel van de oude site over te zetten naar het nieuwe systeem.
Doe jij een ICT-opleiding of heb je die gevolgd? Heb je idee van systemen achter een site en wat de mogelijkheden zijn? En je wilt ons helpen? Dan hoort de redactie graag van jou!

De merke, het begint al goet foud

20 aug. 2015 - Binnenkort valt bij iedereen de merke flyer door de bus. Helaas wat later dan gepland want de merkecommissie heeft pech met de levering.
Ook komt de merkecommissie de komende dagen bij u langs voor het intekenen op de merkelijsten. Als u wilt deelnemen aan de merke activiteiten of een donatie wilt geven verzoeken wij u om het geld vast gepast voor ons klaar te leggen!

Goed gebruik kunstgrasveld

20 aug. 2015 - Het kunstgras op het sportveld heeft een korte vezel lengte en is ingestrooid met zand. Hierdoor mag er niet op gevoetbald worden. Het onderhoud van het kunstgras wordt uitgevoerd door B.V Sport.
De sportstichting is door de B.V. Sport duidelijk gemaakt wanneer er wel op wordt gevoetbald, zal de eventuele schade worden verhaald op de sportstichting. Bovendien moet er geschikt kunstgrasveld schoeisel worden gebruikt.

Led ferljochting op sportfjild

19 aug. 2015 - 'Als eerste voetbalstadion in Nederland krijgt het Philips Stadion led-sportveldverlichting , dat voldoet aan de strengste eisen van internationale televisiezenders en sportfederaties.
Fansels is Reduzum gjin Eindhoven, en ús sportfjild is gjin PSV-stadion. Ek dogge Electra Reduzum en Hiemstra Installatie Techniek dizze put mei in stik minder minsken as it grutte Philips. Mar we kinne der wol grutsk op wêze dat we foaroan stean mei de tapassing fan duorsume technieken.

Muzikaal tsjerkepaad

18 aug. 2015 - Op 22 augustus o.s. sille Leida van der Heide (fioele), Greeult Egbers (blokfluit) en Jan van der Meer (continuo oargel) en soan fan master tidens Tsjerkepaed spylje.
Sy binne lid fan in groepke muzykleafhawwers dy't yn wikseljende gearstalling mei inoar muzyk meitsje De tsjerken binne fan 13.30 -17.00 oere iepen en hja spylje triosonates fan komponisten út de baroktiid yn alle trije tsjerken. Om te begjinnen yn Idaerd, dan Reduzum en se einigje yn Friens.
Do. 3 september

Vr. 4 september

Za. 5 september