Linepraatsjes

Jeugd Idaerd komt tiid te koart….

22 maart 2018

Snein wie der in reiske foar de  Idaerder jeugd. Se hawwe nei de Escaperoom yn Wolvegea west. It wie hiel spannend en leuk. Se kamen in minút tiid te koart, oars wiene se ‘ûntsnapt’ út de escaperoom. No slagge dat krekt net…

Van het stemburo

22 maart 2018

Gisteren werd het referendum voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)gehouden.
In Reduzum stemden 126 voor  en 174 tegen.
De voorlopige uitslag van het referendum voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) in de gemeente Leeuwarden is; 62,3% stemde tegen, 36,5% stemde voor en 1,2% blanco of ongeldig. De opkomst was 30,16% oftewel 28.829 mensen hebben gestemd.

Friens grutsk op sulveren toulûker

21 maart 2018

Friens is grutsk op harren toulûker Jaring-Jan Boersma. Mei de manljusploech toulûkers út Deinum-Britsum waard er lêstendeis 2e op it WK toulûken yn Sina. Sulver foar dit team yn klasse 680 kg. As der ek huldige wurd troch de Frienzers is by redaksje net bekind.

Nieuwe voorzitter doarpsbelang gezocht!

21 maart 2018

In april 2018 zit de bestuursperiode van voorzitter Otto van der Meulen erop. Doarpsbelang is dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter. Heeft u zin om de taken van Otto over te nemen of wilt u eerst meer informatie over het voorzitterschap van Doarpsbelang, bekijk de vacature en reageer!

Raadgevend referendum

20 maart 2018

Morgen mogen we met zijn allen naar het stembureau, niet voor een nieuwe gemeenteraad , maar voor de zogenaamde ‘sleepwet’. Meer informatie over Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) vindt u op site van de rijksoverheid

Rioleringvervanging Buorren en Master Gorterstrjitte

19 maart 2018

Binnenkort wordt er begonnen met het vervangen van de riolen in de Master Gorterstrjitte en Buorren. Al enkele weken is er in beide straten gewerkt aan vervangen van de nutsvoorzieningen. Ook zijn er foto’s gemaakt van de de bouwkundige staat van de woningen in verband van de mogelijke vervolgschade aan de huizen. De verkeersgroep heeft over deze werkzaamheden onlangs contact gehad met de gemeente.

Open dag TDS

18 maart 2018

Donderdag 22 maart is er een open dag op de Trije doarpen skoalle. Van 8.15 heeft iedereen de gelegenheid op school langs te komen en de lessen bij te wonen. Ouders die (nog ) geen kinderen bij op school hebben zijn van harte uitgenodigd om sfeer te proeven en kennis te maken met de school en werkwijze. Maar ook opa’s en oma’s, ooms en tantes, buurtgenoten…..iedereen is welkom!

Toanielpriis 2018 foar ROTO?

17 maart 2018

ROTO sit by de lêste 5 toanielferienings foar de toanielpriis 2018 fan it STAF. Dizze priis wurd ûnder oaren takent foar it plak dat it selsskip yn de mienskip hat, it fernijende karaketer fan de útfierings en op oare wize ûnderskiedend is. ROTO stiet iepen foar oarsoartige aktiviteiten, sa as dielname oan it Greidhoek festival, gearwurket mei oare doarpen en de jongeren belûkt by it toaniel. Op 26 maart moat der in pitch jûnt wurde, wernei 21 april de útslach bekent makke wurd. De earste priis bestiet út € 1000,- en noch 2 priizen fan elts €250,-

Kampioensborrel en huldinging KV Mid-Fryslân

16 maart 2018

Korfbalvereniging Mid-Fryslân Jansma Burdaard komt volgend zaalseizoen uit in de Hoofdklasse! Ook het tweede team is kampioen geworden en komt volgend seizoen uit in de reserve Overgangsklasse. Korfbalvereniging Mid-Fryslân/Jansma Burdaard behoort hiermee tot de top drie van Fryslân. Wilt u de selectie en het bestuur feliciteren met het kampioenschap dan bent u van harte welkom op zondagmiddag 18 maart van 16.00 uur tot 19.00 uur in kantine de  Ynrinner te Grou

Snelheidsmjitter yn Haedstrjitte

15 maart 2018

Sûnt in wike wurde net allinnich de bewenners fan de haedstrjitte fleurich as jimme it doarp yn ride. Salang je de foet fan it gaspedaal hâlde laket in grien popke fan de snelheidsmjitter jo blier oan. Giet de gas derop dan fersjit it popke fan kleur en wurdt er fertrietlik. Net te rap ride dus, dan is elk blier.

Za. 24 maart

Zo. 25 maart


Uitgelicht
Administratie De SerreBewaren

Bewaren