Linepraatsjes

Op paad nei de famylje Mierielja

19 mei. 2015 - Spesjaal foar de bern fan groep 1 en 2 wie der juster, op de earste kuierdei, in moaie lytse rūte śtsetten mei wat leuks ūnderweis.Troch it spoar fan de fuotstapkes te folgen kamen se yn it doarp fan de mierefamylje Mierielja.
Jūn kin elk fanōf 18.00 oere noch gewoan meirinne oan de kuier trije daagse.

Jiergearkomste ROTO

19 mei. 2015 - Tongersdei 21 maaie 2015 om 20.00 oere is de jiergearkomste fan tonielferiening ROTO yn kafee Bar de Welp.
Elkenien die op, efter as foar it toaniel genietsje kin...
wol-KOM-me hear!

Op skoalkamp mei de tas fan juf Janet

18 mei. 2015 - Hjoed binne de bern fan groep 7 en 8 foar pear dagen op kamp nei Amelān ta. Op it it plein wie it in hiele drokte mei senuweftige bern en ālders.
Nei’t alles yn’e auto’s siet en elk śt wiuwd wie koe foar de oaren de gewoane skoaldei mar begjinne. Mar o jee, dźr stie noch in tas..... Fan wa wie die tas?

Bijzondere kerkdienst

18 mei. 2015 - Op eerste pinksterdag, 24 mei, is er een gezamenlijke kerkdienst. Deze wordt, net als vorig jaar, gehouden in de tuin van de fam. Kok op Tsienzerbuorren 3.
Aanvang is 9.30 uur. Als iedereen zelf een (tuin)stoeltje meeneemt, dan is er plaats voor heel veel mensen.
Na afloop koffiedrinken.

Eelke en Anne ledepartij

17 mei. 2015 - Op zondag 24 mei, 1e pinksterdag, is om 13.00 op het sportveld de Eelke en Anne Ledepartij.
Opgeven tot donderdag 21 mei 19.00 uur bij Janna Bokma -12091030 of bokmajanna@gmail.com

Zilveren ragebol voor Henk Vellinga

17 mei. 2015 - Gisteren heeft Henk Vellinga, voorzitter van Dorpsmolen Reduzum, uit handen van de bedenkers van Loesje de Zilveren Ragebol ontvangen. Al jaren zorgt de
windmolen voor een extra impuls met financiėle ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen. Geļnspireerd door het voorbeeld van Reduzum hebben ondertussen vijftig Friese dorpen zich verenigd in het burgerinitiatief ‘Ieder dorp een eigen windmolen’.

Spesjale kuierdei bern ūnderbou

16 mei. 2015 - Dit jier is der in spesjale kuierdei, op moandeitejūn, foar de bern fan de groepen 1 en 2. Peuters meie fansels ek mei rinne.
Natuerlik meie se ek alle fjouwer dagen rinne!
De start is moandei 18 maaie. Tusken 18.00 en 18.30 oere yn de kantine. Alle ynformaasje oer de kuier trije daags fine jim hjir.

Scholieren maken momument voor strooiveld

16 mei. 2015 - De urnenmuur is nu verplaatst. Op de oude plek is nu een strooiveldje ingericht.
Scholieren van het Friesland College hebben als examenopdracht 2 monumenten voor op het strooiveldje gemaakt, waar eventuele naamplaatjes op geplakt kunnen worden. Eén voor volwassenen en één voor kinderen. Ook hebben zij een bank voor bij de urnenmuur gemaakt.

Als elke seconde telt

15 mei. 2015 - Als men vermoedt dat een inwoner door een hart stilstand is getroffen direct 112 bellen. Duidelijk adres vermelden. Bij een 112 melding van een mogelijke hart stilstand,worden een aantal burgerhulpverleners die in de buurt van het slachtoffer woonachtig opgeroepen,om naar het opgegeven adres te gaan.

Enthousiaste kokers gezocht

14 mei. 2015 - Het gezamelijk eten van de Wolwźzen groep bestaat inmiddels bijna 1,5 jaar en het loopt geweldig. De eters en de kokers genieten ervan. Er zijn al een aantal enthousiaste kokers maar er kunnen nog wel een paar bij. Dus wanneer je denkt dit is wat voor mij, neem dan contact op met Jelly van der Zijl

Kofferbakferkeap

13 mei. 2015 - Op freed 4 septimber organisearret de Merkekommisje in kofferbakferkeap. Alle ynwenners fan Reduzum, Friens en Idaerd, dy't yn it besit binne fan in auto, kinne hjir oan mei dwaan. Liket dy dit wol wat ta, jou dy dan gau op by erwinposthumus@chello.nl as by nicoletteoud@yahoo.com

Jūns kuier trije daagse

12 mei. 2015 - Oare wike op 18,19,20 en 21 maaie is de jūns kuier trije daagse. Foar eltse jūn binne der rūtes śtset fan 6 - 8 km Start eltse jūn tusken 18.00 & 19.00 oere yn de kantine by sportfjild Reduzum.
Tink derom: Hūnen meie net mei.
Gjin ōffal slingerje litte.
Op de paden bliuwe en net troch it lange gers en de mais rinne!

Winkels van Toen

11 mei. 2015 - Reduzum had rond 1930 een levendige middenstand.1 kapper (skearwinkel),5 bakkers,3 groenteboeren,4 kruideniers,3 fietsenmakers,4 electriciens,3 timmerlui,2 slachters,2 manufacturen,2 kleermakers,2 diggelwinkels,1 smid,2 petroleumkarren,1 autogarage en taxirijder,2 schoenmakers.
Carina van de Weg heeft de geschiedenis van al deze winkeliers uitgeplozen.O.a over ons ’dagelijks brood’

Alde filmbylden

10 mei. 2015 - Tresoar is dwaande mei it digitalisearjen fan filmkes śt it doarpsargyf.
Alle films binne yn de takomst dan digitaal te bewūnderjen.
Sa ek dizze film makke tussen 1960- 1970 fan de Trije doarpen.
Wa herkend harsels??

Nij bedriuw de Lytse Trije

10 mei. 2015 - Mei de berte fan in protte lytse poppen yn Reduzum en omkriten.
Betsjut dat yn de takomst miskien ek in soad fraach nei berneopfang mooglikheden.
By berneopvang de Lytse Trije kin elkenien terjochte.

Frienzer froulju op reiske

09 mei. 2015 - Elts jier op de twadde sneon yn maaie gean de Frienzer froulju in dei mei elkoar op reiske.
Dit jier wie de organisaasje yn hannen fan Hilly en Aukje en dy hienen betocht om om syn allen yn in einepyk in puzzeltocht te dwaan.
Mei 24 froulju en 6 einepiken troch it sśden fan Fryslān en as ōfslśting gesellich BBQ-en yn Terherne.
En in wille dat de froulju hān ha dźr sil noch lang oer neipraten wurde!

De wederopbouw in Nepal

08 mei. 2015 - Een kleine twee weken was de aardbeving in Nepal. Hilde Bleijswijk is met haar organisatie Namasté Foundation zich aan het beraden over het bieden van duurzame steun in de wederopbouwfase.
Vandaag, 8 mei, bezoekt ze Nepal om haar steun te betuigen aan de getroffenen en de eerste hulpverleners. Zij zal de situatie in kaart brengen en bekijken waar de middelen en expertise van Namasté Foundation het meest effectief tot hun recht komen.

Boottocht Marprinses

08 mei. 2015 - Op dinsdag 2 juni is het weer zover! Dan kan iedereen die 55+ is weer een gezellige dag te varen op de Friese wateren. Voor de minimale kosten van €35 p.p.(niet ANBO leden € 37,50 p.p) wordt u een hele dag heerlijk verwend, het zal het u aan niets ontbreken. Waar we naar toe gaan? Dat blijft een verrassing.
Opgeven bij bestuur vóór 15 mei a.s.

Ruim € 300.000,- voor windmolen

07 mei. 2015 - Afgelopen weken zijn bestuursleden van de wynmūne groep huis aan huis het dorp door geweest om dorpsgenoten te benaderen voor deelname aan nieuwe windmolen.
Zondag jl. was er voor liefst 204.000 euro aan toezeggingen genoteerd. Intussen zijn we een aantal dagen verder en zitten we op een bedrag van 301.000 euro hetgeen fantastisch is.

Ontmoetingstocht Leger des Heils

06 mei. 2015 - Maandag 11 mei 's morgens is er een excursie naar het Leger des Heils in Leeuwarden.
Voor dit bezoek zijn ouders/ verzorgers /geļnteresseerden (pake’s/beppe’s) van harte uitgenodigd om mee te gaan. Wie mee wil, of als chauffeur, kan zich aanmelden bij Jan Henstra.
Uitgelicht