Dorpssite Reduzum / Friens
Agenda
Za. 2 augustus
- Pylgertochten

Do. 7 augustus
- Ut fytsen
- Spreekuur Meitinker

Zo. 10 augustus
- Kerkdienst Reduzum
Recent vernieuwd
Uitgelicht
Twitter
1 aug
Moarn wer Tsjerkepaad. Fan 13.30 - 17.00 stean de tsjerken fan Reduzum, Friens, Idaerd en de toer fan Eagum foar elkenien iepen
31 jul
Martijn Olijnsma, Alle Jan Anema en Sjoerd de Jong vormen in 2015 een nieuwe formatie. #kaatsen
30 jul
Sa, it skutsje leit yn Starum foar @IFKSskutsjesile. Moarn en freed traine ope iselmar. http://t.co/BcBZy102es

Linepraatsjes

In skouderklopke foar.....Frou Kleefstra

29 jul. 2014 - Elts fertsjinnet wolris in skouderklopke,al is it mar mei in fingertopke
Minsken mei hert foar har omjouwing binne belangryk foar de leefberens fan it doarp en de ferieningen. It liket soms sa gewoan wat se dogge, mar sūnder har kinne we net.
Wa moatte we neffens jo ris troch dizze rubryk yn it sintsje sette?
Dizze moanne is it skouderklopke foar in ynwenner fan Idaerd.

Oud papier ophalen

28 jul. 2014 - Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
- de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
- Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
- Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit. Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Fakānsje yn..Reduzum

27 jul. 2014 - De Prinsentśn is in pleisterplak foar fytsers en kuierders. Sa ek foar in famylje śt Biddinghśzen ( trije generaasjes) doe’t se efkes skūlje moast foar de rein. Al jierren rinne se eltse simmer in wike lang in stik fan de 11-stźdentocht as Piterpad.
Dizze wike stie it noardelike diel fan de 11-stźdentocht op de planning, mei as eindoel Snits.
Underweis soargje oare famyljeleden foar de katering, en oernachtsje se yn kampeerbuorkerijen.

Vliegende sport brigade scoort

26 jul. 2014 - It wie in boppeslach tongersdei foar de Vliegende Sport Brigade fan BV sport śt Ljouwert.
Sa'n 40 oant 50 bern kamen op dizze spultsjes middei by de nije haven op it Swinlān ōf.

Pylgertochten

26 jul. 2014 - Stichting Tsjerkepaad heeft deze zomer vier pylgertochten, elk 15 km, uitgezet. Op zaterdag 2 augustus start er om 10.00 een tocht in Friens.
De wandeltocht is onder leiding van Jan Romkes van der Wal en gaat o.a langs de St.Piterkerk in Grou.
Info en opgeven bij Gerrit Groeneveld tel. 0515 579190, De kosten zijn € 5,-

Opgave winterfair

25 jul. 2014 - N.a.v. het 25 jarig jubileum van de Sakeclub wordt er zondag 30 november een Winterfair georganiseerd. Het wordt een buiten gebeuren op de Haven met diverse kramen. Met muziek, theater, hapjes en drankjes. Dit alles in ‘Charles Dickens’ stijl.
Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je er wat meer van weten? Neem dan contact op met Klaske Fennema of Marjan de Jager.

In de pers

24 jul. 2014 - Met enige regelmaat vindt je in diverse kranten, tijdschriften en andere media artikelen over het dorp Reduzum, Friens en Idaerd en zijn inwoners.
Voor het archief proberen we deze artikelen te verzamelen. Mocht u een artikel missen meld het ons dan, dan zullen wij proberen om dit alsnog te achterhalen.

Daniėl

23 jul. 2014 -
Korte beentjes, mini teentjes
lachend mondje, pamperkontje
Welkom lieve ukkepuk
je bent ons tweede meesterstuk.

Fotozwerftocht rond Sneekermeer

22 jul. 2014 - Altijd al willen weten hoe je mooiere foto's kan maken met je camera. Fotografe Yvonne Bleijinga van EYeCatch Fotografie loopt donderdag 24 juli van 10.00-12.00 uur met u mee rond het schitterende Sneekermeer.
Tijdens deze fotozwerftocht krijgt u veel praktische informatie, dus leren door te doen!

Vakantietijd, boeken leestijd

21 jul. 2014 - Lekker in het zonnetje op het terras, of gewoon thuis op de bank. Heb je niets leuks te lezen? Kijk dan eens in de boekenkist , bij de kerk.
Boordevol leuke titels, voor uren lang ontspannend leesplezier.

Fakānsje yn ....Idaerd

20 jul. 2014 - In projektūntwikkelder śt Idaerd is dwaande mei de ferkeap fan riante fakānsjebungalows, type ‘ein’. Hawwe jim in eigen stikje grūn dan is dit type wenning hiel geskikt foar twadde wente. Mar kin ek brūkt wurde foar de ferhier.
De wenning is fan duorsume materialen makke, goed isolearre en hielendal klimaat neutraal. Foar it besichtichjen fan de wenning kinne je kontakt opnimme mei de projektūntwikkelder.

Vliegende sport brigade

19 jul. 2014 - Donderdag 24 juli organiseert de Vliegende Sport Brigade in Reduzum leuke activiteiten voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar. Tussen 13.30 -16.00 uur zijn de kinderen van deze leeftijdscategorie welkom op veldje bij nieuwe haven Swinlān(zwemplek).
Deelname is gratis, maar op eigen risico!

Strānwille

18 jul. 2014 - It is tropysk simmerwaar. Mei dizze hege temperaturen is it drok op it strān op it Swinlān. Rūnom it wetter hat elk in soad fertier.

Komkommertijd

17 jul. 2014 - ‘De periode in de zomer waarin er weinig nieuws is’. Zo omschrijft de Dikke van Dale de term 'komkommertijd'.
Maar reduzum.com blijft ook in deze tijd nieuws bij elkaar sprokkelen. Met hulp van de 1100 reporters in het dorp zal dat zeker gaan lukken. Heeft u komkommernieuws of een ander (vakantie)nieuwtje, mail naar redactie@reduzum.com.

Plezier op het water

16 jul. 2014 - Wilt u een personeels uitje? Of met vrienden een dag erop uit.
Door samenwerking van twee de Redśster bedrijven start uw geslaagde dag altijd in Reduzum.
Fiskersbedriuw de Jager zorgt voor het plezier Café bar de Welp voor het koude bier.

Proefberm yn Idaerd

15 jul. 2014 - Minsken dy troch Idaerd fytse sitte wol gau ris efterstefoaren op'e fyts. In nijsgjirrige berm mei beamstronken lūkt al gau de oandacht.
Jan Wester hat dit projekt opset en wol sa sjen wat der bart as je in berm 1x, 4x as 25x yn de simmer meane.

Tennislessen

14 jul. 2014 - Altijd al eens willen tennissen? Ooit wel getennist maar de techniek wat kwijt geraakt? Kom dan eens op tennisles! De tennislessen van tennisvereniging Stānfries beginnen voor volwassenen op maandag 18 augustus en voor jeugdleden op woensdag 20 augustus.
Graag voor 11 augustus opgeven bij Continu Tennis.

Fakānsje yn ....Friens

13 jul. 2014 - Grutte drokte justerjūn oan it Swin yn Friens. Foar ien nacht hiene se dźr in kamping śt de grūn stampt. Tinten, sleurhutten, buskes as in boat. Alles waard fan stāl helle om yn te sliepen. Fansels koene de hūskes en in koelkast foar de katering net ūntbrekke.
Mar troch it drokke aktiviteitenskema fan it animaasjeteam, kaam der net in soad fan sliepen die nacht.

De groeten uit...

12 jul. 2014 - Giest op fakānsje nei La Gardenia, Tuinesie as earne oars yn Verwegistan?
Mei help fan it wrāld wide web reizget Reduzum.com graach mei jim mei.
Meitsje mei dyn kamera as mobyltsje in leuke foto en stjoer dy op nei redactie@reduzum.com.

Wegens vakantie gesloten

11 jul. 2014 - Deze zomerperiode sluit de plaatselijke middenstand tijdelijk zijn deuren om te genieten van een welverdiende vakantie.
Voor iedereen die nog snel zijn haar wil knippen bij de kapper, daklekkages wil laten verhelpen of een ontspannende schoonheidsbehandeling wil, vindt hier de vakantietijden.