Linepraatsjes

Ruimte voor romte

23 juni 2017

Samen met de bewoners wil de gemeente Leeuwarden een plan opstellen voor uw leefomgeving voor de komende jaren. Wat verdient extra aandacht? Wat moet behouden blijven of versterkt worden? En welke kansen en bedreigingen zijn er voor de leefbaarheid in uw omgeving? Tijdens deze bijeenkomst kunt u aangeven wat u belangrijk vindt in uw leefomgeving. Dinsdag 27 juni om 19.30 in café-bar de Welp

Niet het recht in eigen hand nemen

22 juni 2017

Enkele automobilisten blijken de Legedyk als sluiproute te gebruiken vanwege de verkeershinder in de Haedstrjitte. Dit is uiteraard verboden: fietspad de Legedyk is smal en onoverzichtelijk en leent zich beslist niet voor snelverkeer. De betonnen bakken staan er tijdelijk, verplaats ze daarom niet. Om moeten rijden is vervelend, maar ook niet meer dan dat. Veiligheid voor alle inwoners moet altijd voorop staan.

De langste dei

21 juni 2017

De langste dei levert de sinnepanielen yn’t doarp in soad duorsume enerzjy op. De panielen lizze op skoalle, gymseal, sportkantine en by partikulieren, it oantal panielen per bewenner is boppe gemiddeld. Neist sinnepanielen levert de wynmûne ek duorsume enerzjy dêr’t hiele doarp fan profitearret. It giet de wynmûnegroep op’t heden net foar de wyn. Hooplik kriget de wynmûne fan de polityk mear stipe sadat de takomst der sinniger útsjocht.

Kopy Linepraat

20 juni 2017

Tongersdei 29 juny ferskynt de nijste Linepraat, dit is de lêste foar de simmerskoft.
Hawwe jim nijs fan jim feriening as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan jûn noch yn de pen.
De kopy fan de Linepraat moat woansdei 21 juny wer by de redaksje wêze.

Strada32 motoren&boten verhuisd

19 juni 2017

Strada32 motoren & boten is naar een nieuwe pand aan de Singel 50 te Grou. Op het industrieterrein aan de A32, strada32 dus. Bij het nieuwe pand zijn ook ligplaatsen te huur. Boxmaat 8×3,5 tegen scherpe prijs. Wilt u uw boot in of uit het water? Ook dat is geen enkel probleem bij strada32.
Voor 40 euro all in wordt dit voor u geregeld!
Voor info kunt u contact opnemen met  Erwin Sytema

Frienzer minibieb

18 juni 2017

Sûnt heal july 2016 stiet de minibieb fan Friens by Jos en Anke Bergsma op de oprit. De minibieb is koart lyn yn in nij jaske stutsen en stiet wer op it fertroude plak, ek is der in nije tafel kommen wêr’t de minibieb op stean kin. Mei in nij grut ferskaat oan smaaklik iiskâld lês foer. Binne jim nijsgjirrich, kom dan ris lâns op de Van Sytzamawei 2A

Iepen Frysk kampioenskip Jeu de pelote

17 juni 2017

Maandag 19 juni start het 19e IFK Jeu de Pelote weer in Easterlittens. Reduzum moet maandag om 20.30 tegen Sexbierum spelen. In het dorp worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Er wordt verzocht om de auto’s van de deelnemers en bezoekers aan het IFK te parkeren bij de sportvelden of op het parkeerterrein aan de Baerderdyk. Tot ziens op It Plein in Easterlittens.

Kening fan de greide

16 juni 2017

Op zaterdag 1 en zondag 2 juli wordt in Reduzum het locatietheater DE KONING VAN HET GRASLAND gespeeld bij de Oude Melkfabriek, bij Jouke van de Werff. Voorafgaand aan de voorstelling is er de mogelijkheid om te komen dineren resp. lunchen., verzorgd door André Zijlstra van Eetcafé De Goede uit Leeuwarden. Er zijn nog een beperkt aantal kaarten voor de zondag voor € 21,50 te krijgen bij De Blauwe Tent en Slager Sixma.

Voortgang Haedstrjitte

15 juni 2017

Het hoofdriool in de Haedstrjitte is aangebracht. Momenteel wordt het riool langs de Trije Romers aangelegd, dit duurt ongeveer twee tot drie weken en dan zit het riool erin.Ook wordt er hard gewerkt om  de gas- en waterleiding om te zetten van oude leidingen naar de nieuwe leidingen. Dit vergt meer tijd dan voorzien en aangegeven. De aannemer staat in de startblokken om het straatwerk te gaan aanbrengen zodra de werkzaamheden dit toelaten.

Dorpsbelang op sterkte

15 juni 2017

Doarpsbelang Reduzum heeft een nieuw bestuurslid gevonden ter vervanging van Ronald Hoekstra. Zij heet Marga Hafma en woont op de Terp 20. Het bestuur is verheugd met deze invulling van de vacature.

Za. 24 juni

Zo. 25 juni

Ma. 26 juni


Uitgelicht