Linepraatsjes

Frienzer Merke

29 jun. 2015 - Altiten it lęste wykein fan juny is de Frienzer Merke
In gesellich feest foar jong en âld. Elts jier wurdt der wer ommeraak keatst,en is der it springkessen foar de bern. Foar de bern en de minsken dy't net keatse wie der dit jier boerengolf. En oan it ein fan dizze gesellige dei koenen de fuotten noch efkes fan de flier mei muzyk fan de susters Sita en Astrid.

Oud papier

29 jun. 2015 - Wilt u, als woensdag het oud papierwordt opgehaald, er om denken dat:
- de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
- Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
- Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

So you can dance

28 jun. 2015 - Op 1 en 2 augustus komt de Braziliaanse Suzana Gomes uit Amsterdam, 2 dansdagen geven in Reduzum. 'So you think you can dance' voor amateurs.
Je hoeft niet op de maat te dansen of allemaal passen in te studeren, maar je ‘verzamelt’ dmv verschillende dansoefeningen, bewegingen. Hiermee bouw je later samen een dans op.
Wil je ook meedoen?
Geef je dan op bij Ymkje Bouma

Qlubb Qolorrun

27 jun. 2015 - Vrijdag 3 juli is het weer zover, de Qlubb Qolor Run, na het succes van vorig jaar komt het terug.
Je betaalt € 4, - en kunt kiezen tussen 1, 3 en 5 km. De start is om 19:00u bij Qlubb en de dresscode is wit.
Voor meer info en opgave kijk op pagina van jeugdsoos Qlubb

Uitgestelde opening carpoolplaats

26 jun. 2015 - In de Linepraet staat vermeld dat de carpoolplaats, bij Blauwe Tent, op 29 juni geopend zal worden.
Vanmorgen is bekend gemaakt dat de officiële opening, door wethouder Harry van der Molen, wordt uitgesteld tot na de vakantieperiode.

Janne

26 jun. 2015 -
Sa moai,
Sa leaf,
Sa bysűnder

It strânwaar komt deroan

25 jun. 2015 - Lekker genietsjen op in hândoek op it strân. As mei freontsjes sânkastielen bouwe. It kin wer.
Transportbedriuw Bakker hat in moaie farske laach sân op it moaiste strân fan Reduzum brocht. Lit de sinne mar komme.

Proeflessen Bootcamp

24 jun. 2015 - Op woensdag 1 en 8 juli geeft Ymkje Bouma van Sport, spel & spruitjes de laatste Bootcamp lessen voor de zomerstop.
De lessen beginnen om 19.00 uur voor jeugd (tm 13 jaar), en om 20.00 uur alle anderen. Kom deze laatste 2 lessen voor de zomer gratis meedoen, kun je kijken of het ook wat voor jou is!!
Woensdag 19 augustus beginnen we weer! Pilates start weer op dinsdag 15 september om 19.00 uur, gymzaal Reduzum; Wees welkom!!

Kinderboeken in de boekenkast

23 jun. 2015 - Geert Spijkstra heeft alweer een boekenkastje gemaakt maar nu voor kinderen en dat staat in de Prinsentuin. Kinderen, ouders, pake's en beppe's kunnen hier boeken inbrengen en uithalen.
Maar wat nu het allerbelangrijkste is, er moeten boeken in. Dus wanneer je een kinderboek hebt en het uitgelezen is breng het naar het Boekenkastje dan kan een ander kind er weer plezier aan beleven. Zo kunnen jullie mooi elkaars boeken lezen.

Douwe Yde

23 jun. 2015 -
Us herten rinne oer
fan leafde foar dy

Keatsen tsjin in keatsmuorre

22 jun. 2015 - Juster wie der it Kafee bar de Welp strittekeatsen op'e strjitte foar it kafee.
Foar de jeugd wie der in prachtige keatsmuorre op 'e Haven delset. In elts dy’ t sin hie, koe der in baltsje slaan. Der waard fan ien oere oant ‘e mei goed fiif oere gebrűk fan makke. De bern ha harren hjir tige goed fermakke.

Zelfportret op een etensbord

21 jun. 2015 - Woensdagmiddag kun je bij Kleiatelier de Knappe Kop een hand gedraaid bord maken, die al het eenmaal gebakken is, decoreren met je eigen zelfportret.
Het bord kan na ongeveer een week opgehaald worden, en is dan klaar om lekker van te gaan eten! En uh, het bord kan gelukkig prima in de vaatwasser :-)
Er is ruimte voor 6 kinderen, vol = vol.

IFK Jeu de Pelote

21 jun. 2015 - Maandag 22 juni gaat het 17e Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote in Easterlittens van start. 25 teams strijden van 22 juni tot 3 juli om het felbegeerde “Pealtsje fan Easterlittens”.
Het Redúster Peloteteam met Pieter Alberda, Pieter Roorda, Willem Fopma, Peter Tolsma, Hans Brinksma en Alfred Postma spelen dinsdag hun eerste wedstrijd.
Iedereen is van harte welkom om te kijken

Vis en vissers mijden viswedstrijd

20 jun. 2015 - De viswedstrijd kon dit jaar door het slechte weer op weinig deelname rekenen. In totaal visten er maar 9 personen mee. Het terras met fris, wijn en bier werd dan ook niet druk bezocht. Het warme bakje koffie
van de activiteitencommissie viel meer in de smaak! Ook de vis liet het afweten. De gebroeders Lars en Brent waren de enigen die vis hebben gevangen bij de kinderen. Rick van Dijk was bij de volwassenen de enige die wat heeft gevangen. Totaal is er 123 cm vis gevangen!

De stokje rinners

19 jun. 2015 - Alle moandeitemoarns, it hiele jier troch, is der in groepke froulju dat mei-elkoar in slach om doarp rint.
Wa meirinne wol as mear witte wol oer dizze Nordic Walkinggroep kin kontakt opnimme mei Itteke de Leeuw tel 601964.
En wolle jim ris meirinne? Dit kin ek sűnder stokken. Alle moandeitemoarns wurd der rűn, om 10.00 fanôf de Greidhôf.

Sűnder buorkje gjin bűter, brea en griene tsiis

18 jun. 2015 - Reduzum hat in grutte histoarje op gebied fan lânbou. Under oare it FRS (Fries rundvee stamboek) waard hjir yn 1879 oprjochte.
Hoewol it Frysk lanboumuseum in soad sjen lit oer it buorkjen fan eartiids, wie der op’e pleats ek wichtige taak foar de frou. Al mei al in moaie reden om hjir ris efkes te sjen mei de froulju fan de Vrouwen van Nu.

It giet oan

17 jun. 2015 - Dizze wike is der in begin makke mei de renovaasje fan it sportfjild.
Op in part hjirfan komt it nije kunstgersfjild.
As alles meisit dan kin der yn augustus, it folgjende seizoen, kuorballe wurde op dit fjild.

Straatkaatsen en kaatsmuur

16 jun. 2015 - Zondag 21 juni is er om 13.00 het Cafe Bar de Welp straatkaatsen. Opgeven tot donderdag 18 juni bij Janna Bokma.
Ook komt er voor de jeugd een kaatsmuur te staan. Het is wel leuk om dit per leeftijdscategorien in te delen, dus geef je op dan kunnen we jullie in teams indelen. Dit kan tot en met vrijdag 19 juni 19.00 uur bij Hans Brinksma 602580

Komt er ook wat leuks op tv?!

15 jun. 2015 - Woensdag avond wordt een ander televisie avondje dan u gewend bent. De hele programmering is omgegooid.
Kijk in de speciale TV gids of kom vanaf 18.15 een kaartje halen bij de omroep bus.
Want wie is de mol? En komen er na de goeie tijden, slechte tijden?
NIET VERGETEN: pen meenemen.

Knutselje foar heitedei

14 jun. 2015 - BSO It Sutelplak wol de bern fan ôf groep 5 oant e mei groep 8 de mooglikheid jaan om in heitedei kado te meitsjen.
Dit sil plak fine op It Sutelplak op freed 19 juny. Liket it jimme wat ta, doch dan in mailtsje nei info@itsutelplak.nl. Fol=fol. De kosten binne 2,50 euro. We begjinne om 14.45 oere oant 16.00 oere.
Uitgelicht