Linepraatsjes

Opening verkooppunt T-Toys

18 okt. 2016 - Lucas & Jan Marco van Gunst openen op zaterdag 22 oktober 2016 een nieuw verkooppunt van T-Toys en Toys2Build in Grou.
T-Toys en Toys2Build zijn specialist op gebied van agrarisch speelgoed en bouwspeelgoed.
Tijdends de feestelijke opening zijn voor de kinderen leuke (agrarische ) activiteiten. Tevens zijn er scherpe acties.
De verkoopruimte is in het pand van As Bêste op Oedsmawei 24J, 9001 ZJ Grou

Sneupe yn't argyf

17 okt. 2016 - De r is wer yn de moanne. Dêrom sil de argyfgroep wer los mei it op oarder bringe fan alderhande wichtige saken dy’t in plakje krije moatte yn it doarpsargyf.
Dit bart woansdeitejûns yn skoalle fan 7 oant healwei njoggenen, sa fier’t dat mooglik is op de even wiken. De earste kear is yn wike 42, dat is dan 19 oktober. Dêrnei yn wike 44 op 2 novimber, wike 46 op 16 novimber ensafierder. Wat der by wêze wol of gewoan ris lâns komme wol: graach !

Oud papier

17 okt. 2016 - Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
- de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
- Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

De natuer yn de war

16 okt. 2016 - De natuer is yn de war. Neffens de kalinder is de hjerst al begûn. Mar hjoed 16 oktober spotte Tjitske Spykstra dochs in stikje maitiid yn de tún fan de buorlju oan de Joksewei. Wylst de apelbeam al keal is en him opmakket foar de winter stiet er in oantal plakke yn bloei.

Spreekuur dorpenteam

15 okt. 2016 - Het Dorpenteam is actief in de dorpen: Reduzum, Friens, Ideard, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea en Grou. Een team van Meitinkers biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die op een of meerdere leefgebieden er niet meer uitkomen.
Heeft u vragen op gebied van zorg, welzijn, maatschappelijke problemen, opvoeding etc. U bent welkom op het inloopspreekuur in de Trije doarpenskoalle.

Openheid van zaken

14 okt. 2016 - Dorpsbelang gaat in de toekomst opener en transparanter zijn naar zijn leden, de inwoners van Reduzum. Alle wurkgroepen moeten van elkaar weten waar ze mee bezig zijn.
Daarom is in de laatste reguliere dorpsbelang vergadering besloten dat voortaan de WURKLIST op de site wordt geplaatst.
Dan weten jullie wat er besproken wordt/is en waar het bestuur mee bezig is. Mochten er naar aanleiding hiervan dan vragen zijn dan kan een iedere altijd contact opnemen met dorpsbelang.

Pannakooi voor TDS

13 okt. 2016 - Op 6 oktober jl. hebben de OR-leden Maaike Heegsma en Harmien Scholten, een cheque overhandigd gekregen van de Coöperatiefonds Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.
Dankzij deze subsidie en de sponsoring van het Tjerkefûns Reduzum, Doapsbelang Reduzum, Transportbedrijf Bakker B.V. en Sjoerd Tjepkema Infra en Machineverhuur B.V. is de komst van de pannakooi een feit. De pannakooi zal begin 2017 op het schoolplein geplaatst worden.

Controle hondenpoep en aanlijnen honden

12 okt. 2016 - Nu het honden losloopgebied klaar is en er genoeg hondenpoepbakken in ons dorp staan gaat de gemeente meer controleren.
Het loslopen van uw hond buiten het gebied, het niet bij u hebben van hondenpoepzakjes is strafbaar.Voor de zakjeshouder aan het gymnastiekgebouw waren de zakjes helaas niet aan te slepen omdat er verscheidene keren een brandje in werd gestookt. Er wordt contact opgenomen met gemeente voor nieuwe zakjes.

Gespot

11 okt. 2016 - As in túnrenovaasje foar hovenier Taco Velstra te grut en te swier wurdt om it mei de hân te dwaan ropt er graach de help yn fan kollega's.
Kraan- en grondverzetbedrijf D.A. Visser hat mei syn rups kraan yn in omsjoch de tún leech en keal en de karre fol mei stobben.

Oktoberfest

10 okt. 2016 - Sneon 15 oktober fynt it earste oktoberfest yn Reduzum plak. De muzyk wurdt fersoarge troch Sander Metz. Hy hat sneontejûn mei de merke ek optreden mei Van Geeft 'm. Dat wie in grut sukses. We gean der fan út dat it dat no wer wurdt!
Dus helje de lederhosen en dirndl út de kast en kom sneon fanôf 22.00 nei kafee- bar de Welp. De entree is € 5,00.
It wurdt in gesellige jûn, dus kom allegear!

Bal-, beweging- en spellessen

10 okt. 2016 - K. v. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard start met bal-, beweging- en spellessen voor de kinderen uit groep 1 en 2 en de oudste peuters (vanaf 3 jaar).
Deze lessen vinden plaats op de vrijdagmiddag, één keer in de twee weken, van 14.15-15.00 uur. Leidster is Elske Tolsma. Lijkt het je wat, kom dan op 14 en 28 oktober en 11 november gezellig 3 maal gratis spelen, trainen of kijken. Voor meer informatie kunt u terecht bij Tineke Koopmans (840434) of met Geeske Smorenburg (602164).

Gymnastiekvereniging stopt jeugdactiviteiten

09 okt. 2016 - Na anderhalf jaar inspanningen heeft Gymnastiekvereniging Stanfries besloten de jeugdactiviteiten met ingang van heden (voorlopig) te staken.
Te hoge onkosten bij een tekort aan jeugdleden geeft het het bestuur geen andere keus om als Gymnastiekvereniging Stânfries voorlopig uit de lucht te gaan.

Ald plysje wurdfierder by Vrouwen van Nu

08 okt. 2016 - Woansdei 12 oktober sil âld plysje wurdfierder Wouter de Vries de Vrouwen van Nu byprate oer syn wurk as plysjeman en parse wurdfierder.
35 jier ferlyn begûn er yn Ljouwert. Letter waard er plysje yn ’t Hearrenfean. Yn 2007 waard Wouter de Vries wurdfierder fan Politie Fryslân, letter Noord-Nederland. Yn septimber 2015 gie de Vries mei pensjoen.
De lêzing is middeis om 13:30 oere yn ’t Lokaal.

Vrijmisabo

07 okt. 2016 - Vanaf 7 oktober is er elke eerste vrijdag van de maand een een Vrijdagmiddag Sakeborrel voor sakeklubleden, met hun werknemers en stagiaires bij Jeroen en Lutske. Een vrijmisabo dus in dit geval.
Gezellig aan het eind van de week even bijpraten met collega ondernemers. In het westen van het land al heel gewoon, misschien vanaf nu ook in Reduzum gewoon……
We hopen dat het een gezellige weekafsluiting voor allen wordt! Tot dan!

Koffie drinken in lokaal

06 okt. 2016 - Wat kan het gezellig zijn om met een groepje mensen gezamenlijk koffie te drinken. Voor mensen die hier behoefte aan hebben is er nu gelegenheid voor.
Dinsdagmorgen 11 oktober staat de koffie om 9.30 uur klaar in het lokaal achter de kerk. Mocht u slecht ter been zijn dan is er altijd een mogelijkheid om u op te halen. De eerste keer zal het koffiedrinken gratis zijn.
Hierna gaan we overleggen of er behoefte is om dit te herhalen en zo ja hoe vaak en hoeveel dit mag gaan kosten.

Kinderburgemeesters in gesprek met kinderombudsman

05 okt. 2016 - Op zaterdag 8 oktober vindt de eerste landelijke dag voor Kinderburgemeesters plaats. Kinderburgemeesters uit het hele land en Kinderombudsman Margrite Kalverboer gaan hier in gesprek met vluchtelingenkinderen.
Karsten Hoekstra (11, Reduzum) zal als loco-kinderburgemeester samen met kinderburgemeester Fatin Bahori acte de présance geven namens de gemeente Leeuwarden.

Een toetje voor Durk

04 okt. 2016 - Afgelopen woensdag was er weer het gezamenlijk eten in het lokaal. Er was heerlijk gekookt door Adri Hallema en Tiet Wijnia. Ineens stapte Durk van Gorkum binnen, hij had een klusje in het lokaal. Intussen zat de Eetclub al aan het toetje.
Dit leek Durk ook wel wat. U ziet het hij smult ervan, in tijden niet zo'n lekker toetje gehad.

Krantewyfke stoppet

03 okt. 2016 - Trientsje Hijlkema is nei 19 jier stoppe mei it rûn bringen fan kranten yn Friens. Ferskate nijskranten hat se troch waar en wyn besoarge, earst as middeis krante letter ier betiid by de abonnees yn'e bus. Ofrûne wykein betanke doarpsbelang har hjirfoar mei in moarnsbrochje pakket.
No't Sietie Boersma it krante besoargjen oernimt, hat sy mei Kees wer alle tiid foar in moarnsbrochje.

Herfstkampioenen op korfbalveld

03 okt. 2016 - Afgelopen zaterdagochtend is de E4 middels een klinkende 15-0 overwinning kampioen geworden. Op deze mooie zonnige zaterdag werd gewonnen van de pupillen van Harkema. Na het laatste fluitsignaal stond er een score van 15-0 op het scorebord.
Een superresultaat van ploeg die getraind wordt door de zussen Nynke en Marije Visser.
Maar ook de teams Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D1 en E7 vierden dit week-end hun kampioensfeest.

Merke thema 2017

02 okt. 2016 - De merkekommisje is alweer gestart met de voorbereidingen van de Merke voor 2017!
Voor het bepalen van het thema kunnen wij jullie hulp goed gebruiken, heb je een leuk idee/thema voor de merke dan horen wij dit graag.
Dit kan door het formulier in Linepraat in te vullen of een email sturen naar de merkekommisje. We kijken uit naar jullie suggesties, alvast bedankt!
Za. 22 oktober

Zo. 23 oktober

Ma. 24 oktober