Klein chemisch afval inleveren

Op maandag 3 april 2017 kan in Reduzum het Klein Chemisch Afval (KCA) ingeleverd worden.
En wel op de volgende punten:

Headstrjitte-hoek Legedyk          13.00    13.15
Master-Gorterstrjitte bij nr 14    13.15    13.30
Headstrjitte-hoek Legedyk          13.30    13.45
Suderom-Hoek It Pypke              13.45    14.00
De Terp bij nr 1                              14.00    14.15

Op donderdag 6 april 2017 kan in Idaerd en Friens het Klein Chemisch Afval (KCA) ingeleverd worden.
En wel op de volgende punten:
Buorren Idaerd  bij haventje    9.00    9.15
Friens bij speeltuin                     9.15    9.30