Dorpskrant Linepraat

Redactieadressen:
D.S.Bangmastrjitte 23 , Reduzum
Beslingadyk 12 A, Friens
Friesmawei 21, Idaerd
e-mailadres: linepraat@gmail.com

Dorpskrant Linepraat wordt elke maand gratis bezorgd in de dorpen Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum. De krant verschijnt elke laatste donderdag van de maand, behalve in de maand juli.
De leden zijn de aangesloten verenigingen. Deze kunnen voor minimaal € 15.00 per jaar al hun nieuws en andere belangrijke zaken in de Linepraat zetten.
Vaste rubrieken zijn de Agenda, de weekenddiensten van de huisdokters en een lijst van de verenigingen in de dorpen met de adressen van de contactpersonen.
Ook heeft de Trije Doarpen Skoalle elke maand een rubriek in de dorpskrant.

Bewaren

Jiergearkomste Linepraat

Wisten jo dat?

De pinne yn oanslach . .