Ingezonden


Graag nodigen De Friese Milieufederatie en Netwerk Duurzame Dorpen u uit voor een bijeenkomst op donderdag 13 december over het delen van gebruiksgoederen op dorpsniveau.


Wil je (weer) tafeltennissen?

Kom langs in dorpshuis de Tysker in Easterwierum ( 5,5 km van Reduzum) waar we elke woensdag van 20:00 tot 21:30 à 22:00 uur tafeltennissen.

Om te “proeven” kun je twee woensdagen gratis komen meedoen. Alle materiaal is aanwezig.

Mid Frieslandse Tafeltennisvereniging ( MTV’14) voor Easterwierum en omstreken is er voor iedereen. Het maakt niet uit of je recreatief- of competitie zou willen spelen, je bent van harte welkom.

Voor meer inlichtingen kun je bellen met Dick van der Gulik 06-14195384

 


Uitnodiging voor Klimaatevent op 26 november in de Harmonie, Leeuwarden: http://bit.ly/Klimaatevent

 


Nieuw leven voor de Greidhof

 

Wat begon als een droom, werd met veel tijd en energie een overtuiging. De stap naar realisatie komt in zicht.

Al een aantal jaar staat de voormalige school – beter bekend als De Greidhof – in de Haedstrjitte in Reduzum te koop. Diverse plannen zijn de revue gepasseerd en elke jaarvergadering van Doarpsbelang Reduzum wordt de vraag gesteld of er eindelijk zicht is op een nieuwe bestemming voor het gebouw. Het liefst een bestemming met een maatschappelijk tintje. Ik hoop dat we hierin een mooie stap kunnen maken.

 

Ik ontdekte dat kleinschalig wonen bijna alleen maar wordt aangeboden voor mensen met dementie. Dit was voor mij de aanleiding om vereniging Hinkestate op te richten – vernoemd naar mijn oma Hinke. Dementie bij mijn oma was een vervelende ontwikkeling maar na 20 jaar ongelukkig leven in verzorgingstehuizen mocht zij dankzij de diagnose dementie naar een kleinschalige woonvorm verhuizen. Die woonplek bracht haar veel gezondheid en geluk. Het doel is dat alle ouderen in de gelegenheid kunnen zijn om in eigen dorp te blijven wonen, ook in goede gezondheid.

 

Vereniging Hinkestate heeft de wens om een Hinkestate te realiseren in de voormalige school “De Greidhof” in Reduzum. Ouderen kunnen in hun vertrouwde dorpse omgeving wonen in een eigen appartement en delen diverse faciliteiten met elkaar, zoals een grote woonkamer, keuken en tuin. Elke bewoner heeft zijn of haar eigen kwaliteiten die van pas komen in de Hinkestate. Daarnaast staan de vrijwilligers van vereniging Hinkestate klaar om een steentje bij te dragen.

 

Om een Hinkestate in Reduzum te realiseren is er nog een lange weg te gaan. Onlangs zijn we bij een groot aantal dorpsgenoten langs geweest om een aantal vragen te stellen over het initiatief Hinkestate en daarom vinden we het nu belangrijk om u in het algemeen te informeren over ons plan. Mocht u ideeën of vragen hebben, dan zijn wij altijd bereid om in gesprek te gaan. Steun betuigen mag natuurlijk ook! U kunt contact opnemen via info@hinkestate.nl

 

Vereniging Hinkestate

Rianne Glerum – van Houten

Haven 13 – Reduzum


Nea byt hat byt

Zaterdag 6 oktober was het weer zover. De snoekbaars wedstrijd stond weer op het programma. Zoals iedereen inmiddels wel weet moesten wij nu ook weer om 08.00 uur melden in het café. Daar stond de koffie voor ons klaar.

Taco nam het woord, en heette iedereen welkom, hij legde de regels nog een keer uit en zo gingen de 11 koppels op pad. Rond lunchtijd moesten wij verzamelen in de oude haven van Grou waar voor ons soep en een broodje kroket klaar stond. Na dit genuttigd te hebben zijn wij weer op weg gegaan voor het tweede gedeelte van de wedstrijd. Rond half 5 werden wij weer verwacht in het café.

De vangst viel een beetje tegen in totaal 4 snoekbaarzen. Debutant Age Tjalma werd samen met zijn vismaat Klaas Hylkema eerste, zij hadden 2 snoekbaarzen met een totaal lengte van 109cm. Tweede werden Taco Velstra en Hendrik de Jager met een totaal lengte van 98cm. De poedelprijs ging naar Lieuwe Tilma en Jeroen van Dijk zij waren vertrokken vanuit Ideard na 200 meter gaf de buitenboordmotor er de brui aan. Dus zijn zij vanaf de kant gaan vissen in de ochtend en in de middag mochten ze mee met Henk Schaafsma aan boord.

We sloten de dag af met een heerlijke stampot of een kop snert met een broodje worst. Wij willen via deze weg dan ook Jeroen, Lutske, Edwin en Skjoukje bedanken voor de goede zorgen. Mocht je nou zoiets hebben daar wil ik volgende jaar ook bij wezen. Dat kan, de snoekbaars wedstrijd wordt iedere eerste zaterdag van oktober gehouden. We vissen met koppels vanuit een boot in de omgeving van Grou. Voor meer informatie kun je terecht bij de viscommissie. Tot volgend jaar.
Viscommissie Taco, Rijk, Klaas en Richard


Fryske Akademy zoekt drie generaties mannen uit Boarnsterhim

Voor een groot onderzoek is de Fryske Akademy op zoek naar Friestalige families uit de vroegere gemeente Boarnsterhim. De Akademy doet onderzoek naar taalverandering over meerdere generaties, en daarom zoekt zij in het bijzonder drie generaties mannen uit één familie: pake, heit en zoon.

Wij doen onderzoek naar taalverandering in het Fries en in het Nederlands in Fryslân. Omdat we willen weten hoe die twee talen zich in de afgelopen decennia hebben ontwikkeld, nemen wij drie generaties van een familie op.

Wij zoeken voor de opnamen mensen die in de vroegere gemeente Boarnsterhim wonen. Dat zijn de plaatsen Akkrum, Aldeboarn, Dearsum, Eagum, Friens, Grou, Idaerd, Jirnsum, Nes, Poppenwier, Raerd, Reduzum, Sibrandabuorren, Terherne, Tersoal, Tsienzerbuorren, Warstiens, Warten en Wergea. Wij zijn vooral nog op zoek naar drie generaties mannen uit dezelfde familie: pake, heit en zoon. Maar drie generaties vrouwen (beppe, mem en dochter) zijn ook welkom!

Heeft u met uw familieleden belangstelling om mee te doen aan ons onderzoek? Neem contact op met Marjoleine Sloos, projectleider van het onderzoek: msloos@fryske-akademy.nl, of bel met de Fryske Akademy: (058) 213 14 14.

Zie ook: www.fryske-akademy.nl.


‘Ruimte voor Romte’ organiseert werkateliers
Meer zelfsturing voor bewoners Leeuwarden Buitengebied Zuid in nieuw omgevingsplan

Gemeente Leeuwarden wil de komende maanden samen met de bewoners van het Buitengebied Zuid bekijken hoe zij meer zelfsturing kunnen krijgen over de eigen omgeving. Daarvoor worden in september drie werkateliers georganiseerd. Tijdens deze sessies kunnen inwoners en belanghebbenden uit het gebied zelf aangeven hoe ze het liefste betrokken willen zijn bij beslissingen over hun leefomgeving. Hoeveel woningbouw moet er bijvoorbeeld in elk dorp komen? Hoe grootschalig mogen zonneparken zijn? En hoeveel ruimte moeten recreatie en landbouw krijgen voor verdere ontwikkeling?

Tijdens de werkateliers kunnen inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden voor het nieuwe omgevingsplan voor Buitengebied Zuid, dat de bestemmingsplannen in het gebied gaat vervangen. Ook kan er alvast geoefend worden met nieuwe manieren van inspraak aan de hand van bestaande casussen uit de omgeving.

In het omgevingsplan komt net als in de vroegere bestemmingsplannen de gemeentelijke regelgeving voor de fysieke leefomgeving te staan. Het verschil is dat het omgevingsplan onder andere minder regels en meer inspraak van bewoners moet bieden én toegankelijker moet zijn. “De eerst serie bijeenkomsten met bewoners heeft vorig jaar al veel opgeleverd”, aldus projectleider Cécile Wagstaff-Schouten van de gemeente Leeuwarden. “Zo is duidelijk geworden dat de inwoners van Buitengebied Zuid meer zelfsturing willen hebben. Ook is duidelijk geworden dat de bewoners kernwaarden als recreatie, landbouw, werkgelegenheid, rust en ruimte het belangrijkst vinden. De uitdaging is om de komende maanden met inwoners en andere belanghebbende te kijken welke keuzes we moeten maken. Welke kernwaarde pas het beste bij welk deel van het gebied?”

Het omgevingsplan van Buitengebied Zuid geldt als één van de experimenten voor de landelijke invoering van de Omgevingswet. De bedoeling is dat de omgevingswet in 2021 in werking treedt. Voor Buitengebied Zuid is het plan naar verwachting in 2019 klaar. In 2017 ging de gemeenteraad al akkoord met de aanpak voor de pilot, afgelopen mei met het richtinggevend document als kader voor de verdere invulling. Kijk voor meer informatie, nieuwsbrieven en verslagen van eerdere avonden op www.leeuwarden.nl/omgevingswet.

Data en locaties werkateliers Ruimte voor Romte:

  • Donderdag 13 september: De Kok & de Walvis, Hoofdstraat 31, Warten
  • Dinsdag 18 september: Café de Welp, Haedstrjitte 14, Reduzum
  • Donderdag 20 september: Het Kattehûs, Rijksweg 180, Jirnsum

 

Aanvang 19.30 uur – 21.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Neem een smartphone of tablet mee.


 

Leeuwarden, 6 augustus 2018

————————————————————Persbericht———————————————–

 

H-oor slaat brug tussen de wereld van dove/slechthorende en horende mensen

 

Leeuwarden – Project H-oor presenteert een uniek community art project. Een kookworkshop en een theaterdiner voor dove/slechthorende en horende mensen. Op 14 & 15 september vinden de workshop en het diner plaats en jij kunt hieraan deelnemen. Je kunt ervoor kiezen om een ticket te kopen voor de workshop en het diner of alleen het diner. 

Wat Project H-oor uniek maakt is dat het ontstaan is met dove, horende en slechthorende vrijwilligers en spelers. Het doel is om de dove en slechthorende gemeenschap en het horende publiek op een creatieve en ook positieve manier bij elkaar te brengen. ‘2018 staat voor mij in het teken van acceptatie, beleven, integratie en vooral van het doen!’ aldus Mim Hardege intiatiefneemsters van het project H-oor.

En met ‘doen’ begint Project H-oor de theatrale reis! Een gemengde groep gaat samen de uitdaging aan om met elkaar  te koken en elkaar op die manier te leren kennen. Vervolgens wordt dat diner in een theatrale setting in Theater de Bres samen genuttigd.

Project H-oor is oorspronkelijk ontstaan vanuit de persoonlijke drive van de initiatiefnemer Mim Hardege. Ze is namelijk zelf slechthorend en probeert door middel van kunst en theater beide leefwerelden met elkaar te verbinden.  Het project is onderdeel van De Reis. De Reis wil met kunst en cultuur een maatschappelijke verandering teweegbrengen zoals hier dus duidelijk het geval is.

Voor meer informatie en tickets voor de kookworkshop en het theaterdiner kun je terecht op de website www.projecthoor.nl.

Alle informatie op een rijtje:

Datum (data): 14 (Try-Out) en 15 september

Tijden:
Workshop 17:00 – 19:00 uur

Theaterdiner 20:00 uur

Locaties:

Workshop De Slinerij, Langebuorren 28, 9051 BG Stiens

Theaterdiner De Bres, Schoolstraat 4, 8911 BH Leeuwarden

Contactpersoon: Rianne Hogeveen

Emailadres: rhogeveen@hotmail.com

Website: www.projecthoor.nl

Toegang:

Workshop en theaterdiner €42,50 (Try-out €40,-)

Theaterdiner €27,50 (Try-out €25,-)

Tickets bestellen via:www.projecthoor.nl

Project H-oor is een van de projecten van De Reis 


VRIJDAG a.s. TOTALE MAANSVERDUISTERING

Vrijdagavond, 27 juli, bij opkomende volle maan rond 21.20, vertoont de maan een vreemde roodbruine kleur. De maan trekt gedurende een paar uren door de schaduw van de aarde. Omdat onze atmosfeer het zonlicht afbuigt en filtert naar de keur rood, is de maan niet ‘wit’, maar krijgt hij een roodachtige kleur. Tijdens dit verschijnsel, staan op het parkeerterrein bij Sjoerd de Boer, buorren 19,  een aantal telescopen opgesteld. Wie wil komen kijken is daar welkom vanaf 21.30.

De maan is met het blote oog te zien, maar tegelijk kunnen de belangstellenden de drie planeten Jupiter, Mars en Saturnus gaan bekijken door verschillende telescopen. In deze telescopen vertoont Jupiter ook vier manen. (In werkelijkheid meer dan zestig. Allemaal te klein om waar te nemen.) Saturnus vertoont ook drie of vier manen én de beroemde ringen. Mars heeft ook een rode kleur, maar dat is de kleur van zijn oppervlak. Misschien zijn dan op Mars de poolkappen waar te nemen. Uiteraard, mits die avond de atmosfeer meewerkt.


Snein 8 july REDUZUM yn Buro de Vries op Omrop Fryslân radio.

Wylst wy allegearre noch yn ’e besnijing binne fan Oeds fan Fierwei (en dat duorret noch oant 15 july), komt Omrop Fryslân radio op snein 8 july op besite yn Reduzum. It radioprogramma Buro de Vries komt fan 11.00 oant 13.00 oere streekrjocht út ús doarp. Yn it simmerskoft sil Omrop Fryslân by tsien doarpen del, Reduzum is it earste doarp yn dy rige.

By Jeroen en Lutske yn Bar De Welp sit presintator René Koster. Hy praat mei ferskillende Redústers. Ferslachjouwer Aukje de Hoop strúnt troch it doarp en praat dêr mei doarpsgenoaten.

Snein tusken 11.00 en 13.00 oere op de radio.


 

 

n. Wilt u helpen om de interviews uit te schrijven, om interviews op te nemen of om ze fonetisch te transcriberen? Laat het ons weten.

Zie ook:


 

 

Lichtvervuiling verdwijnt zodra we de bron uitschakelen – dat voordeel hebben veel andere milieuproblemen niet. Een ‘slim’ armatuur plaatsen kan ook veel uitmaken tussen hinder en geen. We kunnen een nachtelijke sterrenhemel weer zien door alleen te verlichten wat verlicht moet worden. Eigenaren van overbelichte gebouwen en tuinen kunnen de vervuiling stoppen door één schakelknopje om te zetten. Ook door een verbeterde armatuurkap te plaatsen verdwijnt de lichthinder voor het grootste deel.

Heel veel informatie over lichtvervuiling wereldwijd, is te vinden op internet. Een inspirerende voorbeeldfilmpje is bv. https://vimeo.com/220445835

Wie zich kan vinden in het verminderen van de lichtvervuiling in en om Reduzum, kan zich bij mij aanmelden. Dan kunnen we gaan kijken hoe samen te werken, voor het behoud van de nacht.

Reduzum,

Fetze Tigchelaar

0566602186

fetze@tigchelkachels.nl


 

Bodemschatten

Dit muntje is van Lodewijk de Vrome, mogelijk geslagen te Dorestad (wijk bij Duurstede) tussen 822-840, toen die stad nog tot het Friese Rijk behoorde. Het muntje is met een metaaldetector gevonden bij het Swin, vlak bij Reduzum, toen de kade werd opgehoogd met de aarde van het Oldehoofster kerkhof uit Leeuwarden (waar nu de parkeergarage ligt). Kortom, een muntje met een verhaal. Ik heb dit muntje gedetermineerd (uitgezocht) voor de vinder. Als er in Reduzum en omstreken mensen zijn die ook een oud muntje hebben dat ze niet kunnen plaatsen (wat betreft land of tijd), kom dan gerust eens langs bij Klaas Hofstra van de Ayttawei, of stuur 2 scherpe foto’s. Het lukt mij bijna altijd, tenzij de munten te veel zijn afgesleten, om de munten te plaatsen. Als u langs komt, graag wel even van tevoren telefonisch contact opnemen (0566-602006). N.B. het uitzoeken is mijn hobby; dus gratis.


Utslach stimburo Reduzum (15 maart 2017)

Opkomst     +/- 86%

VVD                                      163
P.v.d.A                                145
PVV                                       84
SP                                           82
CDA                                      115
D66                                       102
Christen Unie                      16
GROENLINKS                       77
SGP                                            5
Partij voor de Dieren        29
50PLUS                                   23
VNL                                            4
NIEUWE WEGEN                  1
Forum voor Democratie   13
Piratenpartij                           1
Lokaal in de Kamer              2
Unjildich                                  2
-__

Meielkoar                            864  stimmen