Kat fourt!

  -/1
by Alle Wynstra
Published: 11 november 2019 (4 weken ago)

Op e nei misse wy us kat!

Wy kinne har net fine!

Kat is chipt (krekt as oare 2 katten dy’t we yn 1/2 jier kwyt rekke binne en net fun binne)!

Graach berjocht at se fun wurt.