Agenda

 • za
  24
  mrt
  2018
  14.00 oereIt Lokaeltsje

  Sneontemiddei 24 maart foar de Frienzer bern is der om 14.00 oer yn it Lokaeltsje
  in jeugdwurk aktiviteit, ek dizze middei gean we nifeljen.

 • za
  24
  mrt
  2018
  02:00

  Klok één uur vooruit om 02:00 naar 03:00 uur

 • zo
  25
  mrt
  2018
  11:15kerk reduzum

  De kinderen worden om 11.15 in kerk verwacht. Voor ouders/begeleiders is er koffie in Lokaal

 • zo
  25
  mrt
  2018
  09:30kerk reduzum

  Dhr. Ds. J.K. Bolt

 • di
  27
  mrt
  2018
 • wo
  28
  mrt
  2018
  19.00-20.30Trije doarpen skoalle

  Hawwe jim fragen as gewoan belangstelling nei de skiednis fan Reduzum en syn bewenners? Dan binne jim wolkom om efkes by de argyfgroep yn de kast te sneupen.

   

 • do
  29
  mrt
  2018

  De jaarvergadering van de Stichting Sportbelangen zal plaats vinden op
  29-03-2018

 • do
  29
  mrt
  2018
  19:30raerd
   Witte donderdag 19.30 Raerd mevr. Ds. Joke van Doorn
 • vr
  30
  mrt
  2018
  30 maart (Goede Vrijdag) 19.30 Idaerd. Dhr . Ds. Arend Bouman
 • vr
  30
  mrt
  2018
  14.00-17.00Haven Reduzum
 • vr
  30
  mrt
  2018
  20.00 uurLokaal Idaerd
 • zo
  01
  apr
  2018
  09:30
  1 april (Pasen) 9.30 Reduzum, mevr. Ds. Joke v. Doorn
 • do
  05
  apr
  2018
 • vr
  06
  apr
  2018

  Spring special

 • vr
  06
  apr
  2018
  14.00-17.00Haven Reduzum
 • zo
  08
  apr
  2018
  09:30
  8 april 9.30 Reduzum, Mevr. Ds. Sita Hofstra
 • vr
  13
  apr
  2018

  Op'e Sweef    Kaasboerderij "de Deelen".

 • vr
  13
  apr
  2018
  14.00-17.00Haven Reduzum
 • zo
  15
  apr
  2018
  15 april 9.30 Friens, mevr. Ds. Ellen Groeneveld
 • wo
  18
  apr
  2018
  It Lokaeltsje Friens

  High tea @jûn, foar leden en doanteurs

 • wo
  18
  apr
  2018
  13:30

  De kopy foar de nije Linepraat moat op woansdei 18 april om 13.30 oere by de redaksje wêze. De nije Linepraat ferskynt op tongersdei 26 april

   

 • vr
  20
  apr
  2018
  14.00-17.00Haven Reduzum
 • za
  21
  apr
  2018
  16.00 oereIt Lokaeltsje

  Op sneontemiddei 21 april is der foar de Frienzer bern in BINGO middei wêr’t leuke prizen te winne binne!
  As we klear binne gean we mei syn allen pannenkoeken iten.
  We begjinne dizze middei om 16.00 oere yn it Lokaeltsje.

 • zo
  22
  apr
  2018
  22 april 9.30 Reduzum Mevr. Jantsje Huizinga
 • wo
  25
  apr
  2018
  TDS

  Niet op 12 april (zoals staat ver- meld op de schoolkalender) maar op woensdag 25 april aanstaande staat de Floralia op de agenda. Net als 2 jaar geleden gaan we weer met plantjes bij de deuren langs in Reduzum, Idaerd, Friens en Tsienzerbuorren. De op- brengst wordt gebruikt voor school, het moge- lijk maken van extra activiteiten of attributen. Vanaf 17:00 willen we met auto vertrekken vanaf het schoolplein.

 • za
  28
  apr
  2018
  Cafe de Welp

  Jubileumavond

 • za
  28
  apr
  2018
 • zo
  29
  apr
  2018
  29 april 9.30 Reduzum,
 • vr
  04
  mei
  2018
  20:00

  Krâns lizze troch skoalbern by monument by tsjerke

 • za
  12
  mei
  2018

  Alle jierren op de 2e sneon yn maaie gean de Frienzer froulju in dei mei elkoar op stap.
  Foar leden en doanteurs,  De organisaasje fan dizze dei is yn hannen fan Wimmy en Sepkje

 • za
  26
  mei
  2018
  14.00 oereIt Lokaeltsje

  Sneontemiddei 26 maaie is foar earst de lêste aktiviteti foar de Frienzer merke.
  Dizze middei is der foar de Frienzer bern wer jeugdwurk.Dit wurdt in nifelmiddei as in spultsjemiddei…….

 • za
  09
  jun
  2018
  sportveld

  Zaterdag 9 juni is het weer zover, de rommelmarkt in Reduzum.
  De rommelmarkt wordt dit jaar georganiseerd door K.V. Mid-Fryslân. De opbrengst van deze dag is dus ook voor de korfbalvereniging.
  Zet de datum vast in je agenda en gooi nog niks weg want misschien kunnen wij dit nog verkopen op 9 juni.

 • zo
  24
  jun
  2018
  10.00 oereMerkelân by Famylje Hijlkema
 • do
  28
  jun
  2018
  ma
  09
  jul
  2018
  Idaerd, Eagum, Friens en Reduzum
 • vr
  31
  aug
  2018

  4 dagen feest

 • ma
  10
  sep
  2018
  20:00Tds

  Jûn hat de ynternetgroep fan reduzum.com in wurkgroepgearkomste. Hawwe jim ideeën foar de site, moat der wat feroare wurde as binne der oare saken dy ’t we beprate moatte? Jou it troch oan de redaksje, wy kinne der grif ús foardiel mei dwaan.

 • za
  22
  sep
  2018
 • za
  06
  okt
  2018
  8.00 - 18.00 uurCafe de Welp = start plaats

  Al een jaren achter elkaar gaat er een groep visliefhebbers met elkaar een dag te vissen. De dag start al vroeg bij café de Welp.

  Alleen de snoekbaarzen tellen tijdens deze wedstrijd.

  Namens de viscommissie: Taco, Klaas, Rijk en Richard.

 • za
  27
  okt
  2018
  03:00

  Klok één uur achteruit om 03:00 naar 02:00 uur
  Een uur extra = dus één uur extra slapen!

 • za
  24
  nov
  2018
  10:30oude Haven

  Oankomst Sinteklaas op sneon 24 novimber om 10.30 oere by de âlde haven.

   

  Ek dit jier docht Sinteklaas mei syn piten Reduzum wer oan. Sneontemoarn 24 novimber om healwei alven ferwachtsje wy wer kloften minsken.

  Dit jier gjin rûnrit troch it doarp. Wol is der op ’e boppeseal fan de famylje van Dijk wer in programke foar de bern.

   

   

 • wo
  05
  dec
  2018

  Sinteklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje

  gooi wat in mijn laarsje,

  dank u sinterklaasje