Agenda

Evenement details:

 • Merke

  merke_logoContactadres:
  Harmien Scholten
  Buorren 17A  Idaerd
  tel 0566-621771
  harmiem.scholten@hetnet.nl

  Vind ons leuk op Facebook


  De Redúster merke is elk jaar, in het weekend waarin de eerste zondag van september valt.
  Het streven van de merkekommisje is om een gevarieerd en afwisselend programma voor een zo breed mogelijke doelgroep te bieden. De afgelopen jaren zijn met name veel tijd en middelen ingezet om op de vrijdagavond een braderie/straatfestival te organiseren waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen vermaken met muziek, zang en theater.
  Ook de koffieconcerten op zaterdagochtend, waaronder meer de Stroatklinkers, Duo Ferbean en Gurbe Douwstra optraden, worden druk bezocht.
  Daarnaast draaien de draaimolen en zweef weer een aantal uren gratis voor de jeugd, worden er volksspelen georganiseerd, is er een programma op de zaterdag-, zondag- en maandagavond op de bovenzaal en ook traditioneel op maandag het matinee.
  Voor de financiering van al deze activiteiten leunen we, naast sponsoring, pachten en opbrengsten van verloting, toch het zwaarst op uw bijdrage op de intekenlijsten.
  We willen de intekenbedragen voor de merke zo laag mogelijk houden zodat de toegang tot de activiteiten voor zoveel mogelijk mensen mogelijk blijft. Het intekenbedrag is niet alleen een toegangsbewijs tot de bovenzaal, maar veeleer een bijdrage aan een dorpsfeest waar ook de braderie/straatfestival, kinderactiviteiten en volksspelen van worden bekostigd.
  Een toegankelijk en geslaagd dorpsfeest is belangrijk voor de sociale binding in ons dorp.

   

  De merkekommisje van 2016 bestaat uit:
  Wilco de Boer (voorzitter), Jan Bergsma (penningmeester), Harmien Scholten (secretariaat), Erwin Posthumus, Sjoerd de Boer, Coby Hiemstra, Pytsje Pasma, Johan Bergsma, Age Tjalma, Nicolette Oud,  Klaas Hof, Pieter Roorda, Shanika Alberda en Ingrid Dijkstra.