Agenda

Evenement details:

 • Diaconie


  Het kan voorkomen dat mensen met een smalle beurs om uiteenlopende redenen financieel in de knel komen. In die gevallen kan de diaconie soms helpen.
  Belangrijke vraag voor ons is of iedereen wel weet dat de diaconie hulp kan en wil geven.
  Wij beseffen dat de drempel om hulp te vragen hoog kan zijn.
  Maar wij hopen dat, hoe moeilijk ook, die drempel niet te hoog zal zijn om toch hulp te vragen.
  En voor alles geldt: alles gebeurt anoniem!.

  Wat gaan we doen bij hulpvragen:
  Uitgangspunt is dat we eerst gaan praten en proberen duidelijk te krijgen wat het probleem is en of anderen kunnen worden ingeschakeld, bijvoorbeeld een professionele organisatie, andere voorzieningen o.i.d.
  Is het probleem duidelijk en moet er snel hulp worden geboden, dan gaat het altijd om een incidenteel iets en kan een gift of renteloze lening worden gegeven.
  Het is nooit bedoeld als structurele aanvulling op een inkomen.
  Als het een lening betreft wordt ook afgesproken op welke wijze de terugbetaling plaats vindt.

   

  Contact kan via de mail of tel. 0566-601243


  Vakantie.

  Samen met RCN vakantieparken biedt Hetvakantiebureau.nl ook dit jaar gratis vakantieweken voor gezinnen met een bijstandsinkomen. Het is specifiek bedoeld voor gezinnen met jonge en/of schoolgaande kinderen.
  Met o.a. deze actie hopen we mensen, voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is, óók een fijne vakantie te bieden.

  Elke diaconie mag dit aan een gezin aanbieden. Er wordt een eigen bijdrag gevraagd van 75,- per week. Mocht dit een probleem zijn, dan is daar een mouw aan te passen.

  Er zijn andere geen verplichtingen

  Er is keuze uit alle parken van RCN. Kijk hiervoor op rcn.nl

  Aanmelden voor 13 april bij

  Marijke Wassenaar  m.wassenaar8@chello.nl

  0566-601243