Plaatselijk Belang

Correspondentieadres:
Beslingadyk 2
9009 XC Friens

plaatselijkbelangfriens@live.nl

 

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: Sjoerd Hofstee
Secretaresse: Clazina van Balen – Jorna
Penningmeester: Els Brandsma
Lid: Jos Bergsma
Lid: Johannes v.d. Meer

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Happen en Stappen

Frienzer merke

Frienzer folleybal toernoai

Mei de geit nei de kroeg

Aldjiers fjoer

Jierferslach Friens 2016/2017