Linepraatsjes

Handelsonderneming Sjoerd de Boer wordt Montagemarkt Grou

15 januari 2020

Het bedrijf van Sjoerd de Boer, Buorren 19, maakt komende periode forse stappen. Voor het sterk groeiend MontageMarkt Grou worden de huidige terreinen en kantoren in Reduzum te klein. De Boer heeft een kavel aan “de Klif” in Grou aangekocht. Hier wordt een prachtige nieuwe hal met kantoren, zagerij en showroom gerealiseerd. Vanaf medio 2020 hopen ze hier nog efficiënter te kunnen werken.

De jaren ’20 komen er weer aan

14 januari 2020

Dit jaar duiken we de twenties in. Worden ze net zo ‘roerig’ als een eeuw geleden? In het jaar 2020 kan een roaring twenties party natuurlijk niet ontbreken! Doe je haar in de krul en zet je Charleston schoenen klaar. Drink een lekker glaasje gin of whisky en… place your bets! Herleef zaterdag 22 februari 2020 om 20:20 de gouden tijden van de jaren ’20 in Cafe bar de Welp. Het belooft een fantastisch gezellige avond te worden met livemuziek van HIGHWAY 54.
Net stinne, mar hinne!

Toanielútfierings Friens

13 januari 2020

Toanielferiening Tusken Swin en Moezel spilet foar jim op sneon 18 jannewaris en moandei 20 jannewaris om goed 20.00 oere yn it Lokaeltsje it stik : Klontsjes fan Jan Schokker. In jûn fol wille kostet leden en donateurs €5 en foar de oaren is it € 7,50. Sneontenjûn dûnsjen nei op muzyk fan Esther Algra . Net stinne mar hinne!

Gezond bewegen

12 januari 2020

Vanaf maandag 13 januari beginnen de groepen 3 t/m 8 met de Daily Mile. Dat houdt in dat kinderen een mile (ca 15 min) gaan (hard)lopen. Gymjuf Tanya heeft een veilige route uitgezet zodat de kinderen ongehinderd kunnen bewegen. Het zou mooi zijn wanneer kinderen hierdoor gemotiveerd raken om aan de Merenloop op 8 maart in Grou of  voor Loop Leeuwarden op 17 mei mee te gaan doen.

.

De argyfgroep giet wer los

11 januari 2020

15 jannewaris is de earste jûn fan dit jier dat de argyfgroep wer bijinoar komt yn skoalle. Fanôf jûns sân oere, oant healwei njoggenen.
Binne jim nijsgjirrich nei wat der allegear yn it argyf leit? Elts is dizze jûn wolkom!

Doarpsbelang inloop halfuurtje

10 januari 2020

Doarpsbelang Reduzum heeft a.s maandag, 13 januari, weer haar maandelijkse ‘vrije inloop’ half uurtje, voorafgaand aan de bestuursvergadering. Zit u iets dwars of heeft u een goed idee en wilt u dit graag persoonlijk aankaarten, dan kan dat een half uur voor iedere DB-vergadering. Inloop is om 19.30, yn it Lokaal oan de Ayttawei

Koffiedrinken in het lokaal

9 januari 2020

Zo als jullie inmiddels weten is er iedere tweede dinsdag van de maand koffiedrinken in het lokaal, en dat is erg gezellig. Op dinsdag 14 januari wordt het heel bijzondere, want dan komt Doety Boersma het één en ander vertellen over online bankieren. Iedereen is van harte welkom om te komen. Het is handig wanneer u zich op geeft. Dit kan bij Rinie Boersma tel. 0610979661 of Jelly van der Zijl tel. 602399

Henk Vellinga as stripheld

8 januari 2020

De doarpsmûne fan Reduzum is de lêste tiid in soad yn it nijs , om oandacht te freegjen foar in nije hegere wynmûne. Nei jierren fan ynset is dat no dochs einliks slagge. Yn de provinsje Utert dúkte in tekenstrip oer de lancering fan expirimenteel bestjoer op mei Henk Vellinga as in echte stripheld.

Bee Friendly!

7 januari 2020

84 procent van de huishoudens in Reduzum is lid van Doarpsbelang Reduzum. Als kleine blijk van waardering hebben alle leden van Doarpsbelang onlangs een zakje bloemenzaad gekregen. Wilt u ook lid worden, dan kunt u op de infopagina een inschrijfformulier downloaden. Op deze pagina kunt u ook lezen waar Doarpsbelang Reduzum en de werkgroepen zich de afgelopen 5 jaar mee bezig hebben gehouden.

Oud papier ophalen

6 januari 2020

Woensdagavond, om de vier weken, wordt het oud papier opgehaald. Op alle vaders/moeders van schoolgaande kinderen wordt periodiek en ongevraagd een beroep gedaan om te helpen, zoals is afgesproken op een zakelijke ouderavond van enige jaren geleden. In de Linepraat en op Reduzum.com wordt het rooster van de helpers vermeld. Van de opbrengst gaat 6/10 naar school, en de rest 4/10 komt ten goede aan de schoolbus. Mocht u ingedeeld zijn dan wordt u verwacht op de aangegeven datum.

Wo. 29 januari

Vr. 31 januari

Za. 1 februari


Uitgelicht


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie