Linepraatsjes

Koffie drinken in Lokaal

6 juli 2019

Op de tweede dinsdag van de maand is er weer koffiedrinken in het lokaal achter de kerk. Vanaf 10.00 uur staat de koffie of thee voor u klaar. U bent hierbij van harte uitgenodigd.
Mocht u slecht ter been zijn dan is er altijd een mogelijkheid om u op te halen.
Neem dan contact op met  Jelly van der Zijl. tel 0566-602399

Te koop boerenkool

5 juli 2019

Jelle en Femke de Vries uit Idaard hebben echte handelsgeest. De zomer is nog maar net begonnen, maar broer en zus zijn al druk bezig met de winter. Ze hebben boerenkool zaad van vorig jaar gezaaid, doorgeschoten boerenkool gedroogd en dat zaad nu weer gebruikt. De verkoop gaat als een tierelier, auto’s staan bijna in rijen voor de deur aan de friesmawei.

Ringrijden

4 juli 2019

Op vrijdag 30 augustus organiseert de merkekommisje ringrijden. Wie geeft zich op met paard en wagen of onder het zadel voor dit spektakel? Er zullen een aantal rondes over onder andere de Haedstrjitte worden gereden. Het belooft een spannende en gezellige avond te worden.
Voor opgave en/of meer informatie: rfi.merke@gmail.com

Tsjerkepaad

3 juli 2019

Van 6 juli tot en met 14 september is er Tsjerkepaad. In 2004 is het Tsjerkepaad gestart in Friesland met het open stellen van 25 kerken. Inmiddels zijn er zo’n 250 kerken open, waar ook de kerken van Friens, Idaerd en Reduzum weer aan mee doen. De kerken zijn open van 13.30 – 17.00 uur. In Reduzum is er ook nog een expositie, want zowel de Vrouwen van Nu als Dorpsbelang bestaan honderd jaar.

Voor de fakansje party

2 juli 2019

Wêr sille jim dizze simmer hinne mei fakânsje? La Gardenia, Tuinesie as wie jim bestimming earne oars yn Verwegistan? Of bliuwe we mei syn allen gesellich thus?
Mei leuke aktiviteiten foar jong en âld kinne jimme sneon 6 july fanôf 17.00 oant 21.00 op voor-de-fakansje-party efkes byprate

Frienzer merke

1 juli 2019

Sneontejûn begûn de merke mei in moai stik muzyk fan 2 for the show. Sneintemoarn stie elk wer fris op it merkefjild foar it keatsen , it springkessen en in aktiviteit foar de bern en de Bingo. Fansels wie der foar de elkenien ek  in merkemiel. En nei de priis útrikking wie der noch in gesellige neisit.

Freed Versmarkt

1 juli 2019

Kommende freed 5 juli is it wer de earste freed fan de moanne. Dat betsjut dat der wer in Versmarkt wêze sil middeis fan 14.00 oant 17.00 oere op it pleintsje foar by winkel Iel en Mear fan Ale de Jager, Oan it Swin 9.
De winkel fan Iel en Mear is alle freeds en sneons iepenen fan 10.00 oere oant 17.00 oere. Jimme kinne dêr terjochte foar rikke iel, rikke salm en rivierkreeft. Dêrneist is der yn it seizoen ek stoofiel, bakiel en snoekbearzen yn it assortiment.

Nachtkaatsen

30 juni 2019

Vrijdagavond 5 juli staat het nachtkaatsen op de agenda. De organisatie van het nachtkaatsen is dit jaar in handen van de Frienzer boy’s. De boy’s hebben Frienspop gestrikt om deze partij te sponsoren.
Leden en niet leden kunnen zich t/m woensdagavond 19.00 uur bij Piet Brouwer (0615949055) opgeven. De contributie voor leden is € 5,00 en voor niet leden  €7,50.

Doe en No

29 juni 2019

Us omjouwing wêr yn we wenje en libje is yn hûndert jier al aardich feroare. Oan de hân fan foto’s, filmkes en ferhalen wolle we jimme alle moannen sjen litte hoe de omjouwing feroare

Natuerferskynsels spotte!

28 juni 2019

Hawwe je in moaie foto fan prachtige loften as blykt dat bjirketakje samar in flinter te wezen……… lis dizze moaie, gekke of bysûndere natuerferskynsels fêst en mail it ús.

Ma. 15 juli

Do. 18 juli

Za. 20 juli

Zo. 21 juli


Uitgelicht


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie