Linepraatsjes

De lêste dei kuier trije daagse

17 mei 2018

Hjoed is de lêste dei fan de kuier trije daagse. Moandei wie der foar de bern út groep 1 en 2 in lytse rute, sy hawwe doe al in medalje fertsjinne. Hawwe jimme ek moaie foto’s fan dizze kuiertocht, en wolle jimme se mei ús diele, mail se dan nei redactie@reduzum.com. Besjoch hjir al in lytse foto ympresje

Bereikbaarheid politie

16 mei 2018

Niels Nieuborg is de wijkagent van o.a. Friens, Reduzum, Idaerd en Eagum. Wilt u een afspraak met de wijkagent dan kan dat via telefoonnummer 0900-8844. Er wordt dan een afspraak gemaakt in het gebouw van het Dorpenteam aan de Oedsmawei 17 in Grou of bij u thuis. Mensen die aangifte willen doen, kunnen contact opnemen met de Politie via 0900 8844 voor het maken van een afspraak aan bureau Holstmeerweg 3 Leeuwarden. Het bureau Grou is vanaf 16 mei niet meer open voor publiek.

Straatkaatsen

15 mei 2018

Zondag 20 mei is er voor Café -bar de Welp ’s ochtends voor de jeugd straatkaatsen en ’s middags voor de senioren.
Beide kunnen voor donderdag 19:00 uur opgeven, de jeugd bij Annie 06-22748213 en vanaf jongens en meisjes bij Piet 0566-653679.
Jeroen heeft al mooie prijzen in gekocht, dus wees er bij!

Film: Perfetti sconosciuti

14 mei 2018

Iedereen heeft iets te verbergen in ‘Perfetti sconosciuti’, wat zich laat vertalen naar Perfect Strangers, danwel Volmaakte Vreemden. De zeven vrienden in de film blijken dit voor elkaar te zijn als ze hun smartphone-leven openbaren.  Als pubers plagen ze elkaar. Ruilen ze telefoons. En heel onschuldige zaken als een schoonheidsoperatie, of kwesties rondom bejaarde ouders worden grote problemen. Wat is geheim? Wat is liegen? Is dat ook zoiets als niet de hele waarheid vertellen? Deze film zien? Woensdagavond om 19.30 in Lokaal

Mindf*ck

13 mei 2018

Sjogge jimme ek sa graach nei Mind F*ck? Hylke Tromp is der sljocht op.
Eltse moanne skriuwt Hylke Tromp in moai stikje oer Oeds fan Fierwei op de webside fan  Dizze moanne oer Mindf*ck. Lêz it stik op www.theatergroepfier.nl

Nieuwe dominee

12 mei 2018

Op 1 juli 2018 doet de nieuwe dominee haar intrede in de gemeenten van Reduzum, Raerd en Dearsum. Liesbet Geijlvoet is een 48-jarige Friezin en stamt uit een domineesfamilie. Tot 24 juni is ze dominee in Aalsmeer. Lees meer over de nieuwe dominee in Aalsmeervandaag

Wenjen yn Reduzum

11 mei 2018

Doarpsbelang wil een nieuwe werkgroep opzetten die gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om nieuwe woningen in Reduzum te bouwen. Deze werkgroep ‘wenjen yn Reduzum’ kan dan aan de slag om  een nieuw woningplan te maken. Vrijwilligers die het leuk lijkt hier aan mee te werken kunnen zich melden bij het bestuur. Het is de bedoeling dat de nieuwe werkgroep na de zomervakantie van start gaat.

Zomerse koffieochtend

10 mei 2018

Elke twee dinsdag van de maand is er koffiedrinken in het lokaal,  maar door het mooie weer van afgelopen week was het gezelschap uitgeweken naar de tuin van Klazina en Sytse Broersma. Spontaan kwamen zij met stoelen en kussens aanzetten. En met het verjaardagsgebak kon onze ochtend niet meer stuk. Klazina en Sytse hartelijk dank voor de gastvrijheid. Wilt u ook eens komen koffiedrinken, dan bent u van harte welkom en wie weet zitten we dan bij iemand anders in de tuin.

Bonnen actie op Versmarkt

9 mei 2018

Op 11 mei en 15 juni is er een moederdagmarkt en vaderdagmarkt. Op deze markten zijn alle aanbieders aanwezig. Voor deze markten is er nog leuke aanbieding, in vorm van te goed bon. (Zie linepraat april)
Op  de markten van 29 juni en 6 juli heeft u kans bij besteding van €5 euro (hier voor krijgt u een lot) waarmee u twee kaarten voor de Stormruiter kunt winnen. Tot ziens op de Versmarkt!

Kuier trije daagse

8 mei 2018

Oare wike,  14,15,16 en 17 maaie is de jûns kuier trije daagse. Foar eltse jûn binne der wer rûtes útset fan 6 – 8 km Start eltse jûn tusken 18.00 & 19.00 oere yn de kantine by sportfjild Reduzum. Kaarten binne  €3 .
Moandei is der in route foar bern fan groep 1 en 2, sa’n 2 km kosten €1, se krije moandei fuort in medaille.
In grut part fan de routes giet trôch it lân, om die reden mei de hûn net mei.

Zo. 27 mei

Ma. 28 mei

Wo. 30 mei


Uitgelicht
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.