Linepraatsjes

Reanimatie cursus en gebruik AED apparatuur

12 januari 2019

Het ligt in de bedoeling van de doarpsbelangen in Reduzum, Friens en Idaerd  om binnenkort een cursus reanimatie en gebruik AED apparatuur te organiseren. Deze cursus kan alleen doorgang vinden wanneer er 6 personen vanaf 16 jaar de cursus willen volgen. De cursus  is gepland op maandag 25 maart. Graag opgave voor deze cursus uiterlijk: 29 januari g.vanessen33@gmail.com

Vragenuurtje doarpsbelang

11 januari 2019

Doarpsbelang Reduzum heeft een ‘vrije inloop’ voorafgaand aan haar bestuursvergaderingen. Zit u iets dwars of heeft u een goed idee en wilt u dit graag persoonlijk aankaarten, dan kan dat een half uur voor iedere DB-vergadering. Deze maand bent u van harte welkom op 14 januarie tussen 19.30 en 20.00 uur in  het Lokaal aan Ayttawei.

Krystbeammen slepe

10 januari 2019

Wat hawwe de bern harren best dyn mei it sammeljen fan krystbeammen. Oan it ein fan de middei leine der wol 140 beammen op it parkeerplak by it sportterrein. De bern krigen foar elke beam in lot. Age Roorda en Sale Jonker hawwe mei dit lot elk in boekenbon fan €12,50 wûn.

Nieuwe wijkagent

9 januari 2019

Frank Ferwerda is werkzaam bij politie Leeuwarden.  Per 1 januari 2019 is hij wijkagent van o.a. Friens en Reduzum. Niels Nieuborg houdt o.a. Eagum en Idaerd. Het werkgebied van de twee agenten wordt gescheiden door de A32. De wijkagenten hebben dagelijks contact, dus mochten zaken bij dhr Ferwerda terecht komen die eigenlijk bij dhr Nieuborg thuishoren…. dan is dat geen probleem.


Nijjiers miel foar Frienzers

8 januari 2019

Ofrûne wykein binne se yn Friens alwer goed útein setten mei de earste aktiviteiten. Foar alle ynwenners wie der freedtejûn in nijjiers miel. Fersoarge troch de nije behearders fan it Lokaeltsje. En sneontemiddei binne de bern fan it jeugdwurk nei it Fean west om te bowlen en patat iten. Twa tige slagge aktiviteiten dus in goed begjin fan it nije jier.

Oud papier inzamelen

7 januari 2019

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Puzzelje

6 januari 2019


De knyntsjedagen binne foar de measten fan ús wer foarby. De fakânsje sit d’r op, de bern sille moarn wer nei skoalle en ek de bedriuwen starte wer op. Fansels hawwe jim de puzzel út de Linepraet makke. Ferjitte jim him net op te stjoere??

Reduzum in beweging

5 januari 2019

Op 21 november is Reduzum in beweging gestart onder de vlag van de Gymnastiekvereniging Stânfries.
Er was een geweldige opkomst. ‘Reduzum in beweging’ is voor mensen vanaf ongeveer 50 jaar. U kunt zich nog altijd aansluiten. Vanaf 9 januari gaan de lessen op woensdagmorgen van 9 tot 10 uur van start.

Film: Incendies

4 januari 2019

Na de dood van hun moeder heeft haar testament voor de tweeling Jeanne en Simon een aantal verrassingen in petto. Ze moeten een verzegelde envelop bezorgen: Jeanne bij haar vader en Simon bij zijn broer. Hun vader is echter al jaren dood en van een broer hadden Simon en Jeanne nog nooit gehoord. Na verschillende wendingen in het verhaal komt de ontknoping van het raadsel als een mokerslag aan. Woensdagavond 9 januari, aanvang 19.30, het Lokaal Reduzum. Iedereen van harte welkom.De âldjierskrante fan Friens

3 januari 2019

Aldjiersjûn krigen de bewenners fan Friens wer in Frienzer âldjierskrante yn de bus. Al mear as 40 jier bringe Kees Hylkema en Pyt en Janny Sjonger op âldjiersjûn dit blêd rûn. Al dy tiid is Janny ek belutsen by it meitsjen fan dizze krante, mei de nijsgjirrige saken fan Friens fan it ôfrûne jier. Faak mei help fan, mar altyd wer Janny. Sa bysûnder ferteld Piter Renia dat hy Janny op dizze wize in skouderklopke wol jaan

Uitgelicht
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.