Linepraatsjes

Slagge!!

14 juni 2017

Hjoed krije de eksamenkandidaten fan it foarset ûnderwiis berjocht at se slagge binne as net.
Bisto ek slagge , en stiest noch net by ús op’e list? Jou it dan troch oan redactie@reduzum.com.

Wisten jim dat Eagum 35 ynwenners hat, dat seis hjirfan hjoed de flach út stekke kinne??

Dorpsmolen Reduzum het ultieme voorbeeld van Mienskip

13 juni 2017

Gisteren verscheen er een bericht in de media dat de GS definitief besloten heeft dat de dorpsmolen niet vervangen mag worden.De gemeente Leeuwarden, die de dorpsmolen een warm hart toedraagt, zal zich beraden op het vervolg.Wij gaan er vanuit dat het verhaal verder loopt via de Raad van State. Het kan toch niet zo zijn dat de beroemdste dorpsmolen van Nederland, het ultieme voorbeeld van Mienskip, geen kans van slagen heeft?

Kaatsweekend

13 juni 2017

Dit weekend organiseert kaatsvereniging Jan Reitsma twee partijen, 17 juni federatie Mid Fryslân. Deze partij wordt gesponsord door Multiservice Pieter Roorda. Opgeven via de KNKB site tot 13 juni 19:00 uur.
De tweede partij is 18 juni, ouder – kind kaatsen met sponsor Kaphûs. Ben je welp of pupil dan kan jij je opgeven tot 15 juni 19:00 uur bij het jeugdbestuur; Afke Kuipers, Willem Fopma en André Zijlstra.

Oud ijzer actie

12 juni 2017
Korfbalvereniging Mid-Fryslân komt zaterdagochtend 17 juni bij u langs in Akkrum, Grou en Reduzum om uw oud ijzer op te halen. In Akkrum en Grou kunt u het aanbieden op de containerverzamelplaatsen en in Reduzum rijden ze bij u langs.  Van kapotte en oude apparaten of gereedschap waar metaal in zit, tot blikjes en bierdop nemen we graag mee. (Oud IJzer = IJzer, staal, RoestVrijStaal (RVS), Aluminium, Lood, Zink, Koper en Messing)Alle soorten oud ijzer kan gebruikt worden.

Jaarvergadering korfbalvereniging

11 juni 2017

De gezamenlijke algemene ledenvergadering (alle dorpen) wordt dit jaar gehouden in de kantine in Reduzum. Het is een belangrijke vergadering, want op de agenda staat een voorstel voor een fusie. De korfbalvereniging rekent op een grote opkomst van leden.
Maandag 12 juni 20.00 kantine bij sportveld

Nifelje foar heitedei

10 juni 2017

Freed 16 juny kinne de bern fan groep 5 oant en mei groep 8 nifelje  foar heit!
Mar foar in pake, omke, buorman kin fansels ek.
It nifeljen sil plakfine  fan 14.30 oant 16.00 yn BSO It sutelplak.
De kosten binne  €3,00

Bern kinne har opjaan foar tiisdei 13 juny by info@itsutelplak.nl

Ballonvaart vanuit Reduzum

10 juni 2017

Vrijdag 23 juni gaat er bij goed weer en voldoende opgaven vanaf sportveld een ballon de lucht in. Om ongeveer 8 uur is er verzamelen bij sportveld, waarna alles wordt klaar gezet. Na de ballonvaart is er in de kroeg nog kleine nazit. De kosten zijn 135 euro per persoon. Voor dat geld krijg je een gezellige en unieke avond.
Middags vanaf 13.00 uur kan er aan hand van weerberichten gekeken worden of alles doorgaat. Verdere info en opgeven kan bij Hendrik Zijlstra en Jeroen van Dijk

Ruimte voor romte

9 juni 2017

Binnenkort organiseert de gemeente Leeuwarden een aantal dialoogavonden over het nieuwe omgevingsplan in het noordelijke deel van voormalig gemeente Boarnsterhim. Alle inwoners uit dit buitengebied Leeuwarden Zuid , hebben inmiddels een uitnodiging gekregen in hun brievenbus. Woensdag 14 juni is de eerste bijeenkomst, voor de inwoners van Idaerd en Eagum

Fryske foarlêswike by de pjutten

8 juni 2017

Yn ’t ramt fan de fryske foarlêswike hat pake Fetze Tigchelaar fannemoarn by it pjutteboartersplak de Earste Wjukslach lâns west om foar te lêzen út it nije Tomke boekje. It ferhaaltsje gie oer Tomke, Nije reinklean.
In hiel tapaslik ferhaaltsje omdat it hjoed reinde! Pake Fetze hie syn reinjas, grutte mannelearzens en in paraplu meinommen. Nei it ferhaaltsje, soarge juf Klaske foar reinwetter. Mar lokkich ûnder de paraplu waarden de berntsjes net wiet.

Lady’s day

8 juni 2017

Hadden de heren op 21 mei hun Men’s Sunday. In de vaderdagmaand kunnen de dames aan de slag, want op zondag 11 juni is het Ladies Day. En de dames doen niet onder voor de heren, want ook deze zondagmiddag is er een gezellige en smakelijke nazit op de tennisbaan. Ook niet-leden, die wel (weer) eens een balletje willen slaan, zijn van harte uitgenodigd!

Za. 24 juni

Zo. 25 juni

Ma. 26 juni


Uitgelicht