Linepraatsjes

Financiële steun voor nieuwe molen

10 augustus 2019

Na ruim 25 jaar trouwe dienst is de huidige dorpsmolen aan vervanging toe. De gemeente zal op zeer korte termijn de vergunning rond maken. Vijf jaar geleden werden er €400.000,- aan leningen toegezegd voor het realiseren van de nieuwe molen. Via een brief vraagt Stifting Doarpsmûne Reduzum iedere inwoner of ze achter de eerdere toegezegde financiële steun staan. 22 augustus is er om 20.00 in café -bar de Welp een infoavond.

Doarpsbelang gearkomste

9 augustus 2019

Doarpsbelang Reduzum heeft vanaf iedere maand een ‘vrije inloop’ voorafgaand aan haar bestuursvergaderingen. Zit u iets dwars of heeft u een goed idee en wilt u dit graag persoonlijk aankaarten, dan kan dat een half uur voor iedere DB-vergadering.
Maandag 12 augustus, inloop 19.30 -20.00 uur

Koffie drinken in Lokaal

8 augustus 2019

Op de tweede dinsdag van de maand, 13 augustus) is er weer koffiedrinken in het lokaal achter de kerk. Vanaf 10.00 uur staat de koffie of thee voor u klaar. U bent hierbij van harte uitgenodigd.
Mocht u slecht ter been zijn dan is er altijd een mogelijkheid om u op te halen.
Neem dan contact op met  Jelly van der Zijl. tel 0566-602399

Yara Lynn

7 augustus 2019

De wereld aan je voeten
Onze liefde voor altijd dichtbij.
Welkom lieve Yara,
jou in onze armen sluiten,
maakt ons verliefd, dankbaar en blij.

Freule

6 augustus 2019

Morgen staan Melle Fopma, Jesper Tolsma en Johannes Gerben Brinksma in Wommels op de Freule namens KV Jan Reitsma. Vorig jaar wonnen zij de tweede prijs, waardoor ze dit jaar in de top 10 lijst staan van de favoriete parturen. Vandaag waren ze te luisteren in het Freule Kafee op Omrop Fryslan. Partuur 26 Reduzum mag morgen de 1e omloop tegen Kimswerd kaatsen, Reduzum wenst jullie veel succes!

Fietsenstalling

5 augustus 2019

De fietsenstalling bij de carpoolplek is behoorlijk ‘suterich’. Als er een harde woei onder het dakje komt en deze waait er af, zou iedereen kunnen denken dat het een kunstwerk van de Culturele Hoofdstad is. De gemeente is op de hoogte en gaat bekijken of het nog op te knappen valt of dat het anders moet worden ingericht.

It prikboerd

4 augustus 2019

Noch altiten is it prikboerd ien fan de meast besochte side fan Reduzum.com , en it wurket faaks as in tierelier. Binne jimme bygelyks op syk nei koopjes, as ha jo wat ferlern. Faaks hawwe jim sels noch oertallich guod wat jim wol kwyt wolle. Sjoch dan ris op it prikboerd .

WhatsApp Buurtpreventie

3 augustus 2019

Jeroen van Dijk (06-51525180) heeft in opdracht van Dorpsbelang een groepsapp geopend onder de noemer Reduzum veilig. Als iemand dat wil dan kan men zich daar bij aansluiten. Deze app is bedoeld om vreemde situaties te signaleren en te melden.

Terug in de tijd met Tsjerkepaad

2 augustus 2019

Van 6 juli tot en met 14 september is er Tsjerkepaad. Ook de kerken van Friens, Idaerd en Reduzum weer aan mee doen. In Reduzum een feestelijke tentoonstelling van 100 jaar Vrouwen van Nu. Dorpsbelang is ook 100 jaar en laat u middels filmbeelden zien van het dorpsleven van vroeger. Merke, school, en nog veel meer. Het bekijken meer dan waard.
De kerken zijn open van 13.30 – 17.00 uur.

Lid wurde fan doarpsbelang

1 augustus 2019

Wisten jo dat lid wurde fan Doarpsbelang 5 euro per húshâlding yn it jier kostet? En 3 euro foar as jo alline wenje? As dit foar jo in reden is om lid te wurden fan doarpsbelang Reduzum, dan ferwolkomje wy jo graach as lid.
Stjoer in mail nei doarpsbelang@reduzum.com en wy meitsje jo lid.

Wo. 21 augustus

Do. 22 augustus

Vr. 23 augustus


Uitgelicht


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie