Linepraatsjes

Slachtemarathon 2020

2 december 2019

Van Raerd, het hart van Fryslân slingert een droom van een dijk, naar de Waddenzee in het noorden naar Easterbierum. Vanaf 11 januari kunnen de “vrienden” van de Slachte zich inschrijven en ben je geen vriend, dan kan dat vanaf 18 januari. Wil je geen gedoe hebben met inschrijven, kijk dan in de Linepreat of op site voor gezamelijke inschrijving.
Op 13 juni 2020 is de 6e editie van de Slachtemarathon

Ien fan de Frienzer tradysjes

1 december 2019

As der in pearke trouwen giet is it flagjen al sûnt jierren in tradysje yn Friens. Eartiids wienen it de frijgeselle mannen dy’t dizze taak hienen, hjoedtedei binne it de buorlju dy dit oppakke. De earste kear is fjirtjin dagen yn it foar, dan in wike yn’t foar wurde de flaggen wer foar it ljocht helle en as lêste wurdt der op de dei sels ek noch flagge.

Doe en No

30 november 2019

Us omjouwing wêr yn we wenje en libje is yn hûndert jier al aardich feroare. Oan de hân fan foto’s, filmkes en ferhalen wolle we jimme alle moannen sjen litte hoe de omjouwing feroare is.

Kerstbomen verkoop

29 november 2019

De gezelligheid haal je echt in huis met een Kerstboom voor de kerstdagen. Lampjes erin, kerstballen en slingers ophangen en natuurlijk een piek erop om je boom af te maken. Een mooie boom is een echte blikvanger tijdens de feestdagen. Van een plafond hoge spar tot een subtiel boompje op de vensterbank, er gaat niets boven een echte boom voor het ultieme kerstgevoel. Bij Hovenier Taco Velstra heb je een ruime keuze, maar wees er snel bij!

Jubileum Instalatiebedrijf Fennema

28 november 2019

Het bedrijf Rudi Fennema Installatie en Infratechniek is van start gegaan op 6 oktober 2006. Ieder jubileum jaar sponsort Rudi een persoon, instelling of een of andere ludieke actie.
Dit jaar sponsoren zij Jacco Efdé met nieuwe ijzers, voor nog betere prestaties. Jacco is een talentvolle schaatser uit Jirnsum, die ook nog eens de kleinzoon is van Atje Keulen-Deelstra.

Gezocht voor de mûnegroep

27 november 2019

Wie heeft op vrijdag 13 september zijn of haar lenings formulier ingeleverd bij Remco Dijkstra op de Haven 12 in Reduzum. Het betreft een persoon die een zwarte hond bij zich had.
Wil diegene contact opnemen met de mûnegroep

Friens is no bûtengewoan berikber

26 november 2019

Begjin dit jier hat Friens in priis fan €1000,– wûn! Dizze priis moast útjûn wurde oan de berikberens yn Friens. Eltsenien mocht dêr oer mei tinke. Sietie Boersma kaam mei it idee om reflektearjende pealtsjes oan te skaffen, sadat de besikers fan Friens, mar foaral de helptsjinsten de hûzen better fine kinne. De pealtsjes binne yntusken besoarge by de Frienzers. It bedrach wat oer wie, is skonken oan de skoalbus.

De molen, daar hoor je niks meer van.

25 november 2019

Het is stil rond de molen. Ze hebben met z’n allen ruim € 800.000,- toegezegd gekregen als lening. Nu zou je toch zeggen dat de molen er al haast moet staan. Ook de bestuurders van de stifting, zouden graag de nieuwe molen snel geplaatst zien worden. Maar zo werkt het helaas niet. Er is al wel veel geregeld de afgelopen tijd.

Gesellige spultsjes middei yn Friens

24 november 2019

Sneontemiddei 24 novimber wie der in gesellige spultsjes middei mei alle bern fan nul oant en mei tolve jier fan Friens. Spultsjes yn it tema fan Sinteklaas, sjoelen, memory en sa mear. Rûn de klok fan 16.00 oere kamen der twa swarte piten lâns. Se ha gesellich mei de bern oan it spultsjes dwaan west, en se hienen foar alle bern in kadootsje meinommen. Besjoch hjir in sfeer ympresje fan dizze gesellige middei.

Swiere Murphy’s kwis mei ferrassende winners

24 november 2019

It gie der justerjûn wer om wei op ‘e boppeseal. Murphy’s kwiz wie wer in felle striid tusken in 20 tal teams. Fan ‘Wêr bin ik’, in toer bouwe, muzyk en sport fragen, oant Yogastandsjes. Ut einlings moasten de measten belies jaan, ek al besochten guon it mei steekpenningen…. Grutte winners dit jier wiene ‘Martin reagearopmientag’ .

Wo. 11 december

Do. 12 december

Vr. 13 december


Uitgelicht


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie