Linepraatsjes

Bee Friendly!

7 januari 2020

84 procent van de huishoudens in Reduzum is lid van Doarpsbelang Reduzum. Als kleine blijk van waardering hebben alle leden van Doarpsbelang onlangs een zakje bloemenzaad gekregen. Wilt u ook lid worden, dan kunt u op de infopagina een inschrijfformulier downloaden. Op deze pagina kunt u ook lezen waar Doarpsbelang Reduzum en de werkgroepen zich de afgelopen 5 jaar mee bezig hebben gehouden.

Oud papier ophalen

6 januari 2020

Woensdagavond, om de vier weken, wordt het oud papier opgehaald. Op alle vaders/moeders van schoolgaande kinderen wordt periodiek en ongevraagd een beroep gedaan om te helpen, zoals is afgesproken op een zakelijke ouderavond van enige jaren geleden. In de Linepraat en op Reduzum.com wordt het rooster van de helpers vermeld. Van de opbrengst gaat 6/10 naar school, en de rest 4/10 komt ten goede aan de schoolbus. Mocht u ingedeeld zijn dan wordt u verwacht op de aangegeven datum.

Fûgelhúskes meitsjen

5 januari 2020

De entûsjaste bern fan it Frienzer jeugdwurk ha sneontemiddei foar alle húzen yn it doarp in fûgelhúske makke. Mei mooglik makke troch goed taret wurk fan haadmaster Ronald en inkele oare hulpen. Nei ôfrin fan dizze middei ha de bern yn groepkes de fûgelhúskes by elkenien thús besoarge. De jeugd krige alle lof út it doarp foar de sels timmere húskes.

Tennisles

4 januari 2020

Heb jij je al opgegeven voor de nieuwe serie tennislessen? Het kan nu nog!! Vanaf woensdag 8 januari 2020 start er weer een nieuwe reeks tennislessen. Iedereen kan zich net als de vorige keer weer inschrijven voor de lessen via de website van ContinuTennis. Wil jij in 2020 graag tennisles volgen? Geef je dan nu op. Let op! Dit geldt dus ook wanneer je de vorige lessenserie al mee hebt getraind. Iedereen dient zich aan te melden voor een nieuwe lessenserie. 

Veilig en schoon plein

3 januari 2020

Het schoolplein mag buiten schooltijd gebruikt worden. In de kerstvakantie hebben enkele gebruikers het plein niet netjes achtergelaten.
Gelukkig is het plein nu weer keurig opgeruimd en kunnen de kinderen maandag weer op een schoon schoolplein spelen. De kinderen van de TDS zijn jullie bij voorbaat dankbaar.

Strooibak bij brug Swinlân

2 januari 2020

Nadat de gemeente vorig jaar het Swinlan uit de strooiroute had geschrapt, hebben zich bij de brug een paar gevaarlijke situaties voorgedaan en waren mensen die slecht ter been waren aan huis gekluisterd. De gemeente heeft in overleg aangeboden om een strooibak te plaatsen om de brug te strooien. Dit zal gedaan worden door een groep vrijwilligers.

Happy NEWS Year!

1 januari 2020

2019 is foarby flein. It jier 2020 is begûn. In jier mei 366 nije dagen. Mei folop nijs út de trije doarpen. De ynternet wurkgroep, Leo, Robin, Rein, Sietie, Wilma, Fenna, Titia, Anneke en Joke, winsket jim in sprankeljend jier ta!

Doe en No, âld en nij

31 december 2019

Hjoed, op âldjiersdei wurdt der wer omraak knalt mei molkbussen en karbid. Boeren yn ús doarp brûkten de molkbus eartiids foar it bewarjen en ferfiere fan de molke. Yn 1879 waard op de Trije Romers het Fries Rundvee stamboek oprjochte.

Hulp bij Slachtemarathon

30 december 2019

Het dijkvak vanaf Slotdyk Raerd tot de Dillebrug valt onder de verantwoordelijkheid van de Slachtekommisje Reduzum. Zij zoeken voor zaterdag 13 juni hulp. Deze hulp is ’s morgens tot +/- half 12 nodig voor de catering en voor assistentie op het dijkvak. Voor de versiering van dat dijkvak zijn vlaggetjes nodig. Zijn er bewonners die bijv de buurtversiering voor deze dag beschikbaar willen stellen. Wil jij helpen, graag voor 20 januari een berichtje aan Slachtekommisje Reduzum

Krystbeammen ynsammeljen

29 december 2019

Op woansdei 8 jannewaris gean de bern fan de groepen 6, 7 en 8 op ‘e strún troch Reduzum om safolle mooglik krystbeammen te sammeljen. Foar elke beam dy’t se ynleverje krije se in lot en in sinasapel. Mei de lotsjes meitsje de bern kâns op in bon. Dus, bewarje de beam en lis dizze op 8 jannewaris klear foar de bern. De bern gean net nei Idaerd en Friens ta, mar dy beammen meie fansels ek ynlevere wurde; jo kinne se nei it parkearplak by de sportfjilden bringe.De gemeente Ljouwert komt alles opheljen.

Wo. 29 januari

Vr. 31 januari

Za. 1 februari


Uitgelicht


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie