4 maai kommisje

De 4 maaie kommisje bestiet Ășt de folgjende leden:

  • Germ van Essen
  • Piter Renia
  • Harmien Scholten
  • Jappy de Vries