Aktiviteitenkommisje

De activiteitencommissie is een werkgroep van Doarpsbelang, waarin diverse verenigingen vertegenwoordigd zijn: de school, jeugd, sakeclub, sportstichting, culturele verenigingen en Doarpsbelang. Deze commissie activeert en coördineert de verenigingsactiviteiten en draagt mede zorg voor de positieve naamsbekendheid. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn zoals;

  • kuiertocht
  • viswedstrijd
  • dorpsavond in de herfst, al of niet gecombineerd met de intocht van Sinterklaas in november
  • efter de fakânsje party/útswaai party

Ideeën voor nieuwe activiteiten zijn altijd welkom.

Replica Blauwe Tent
De activiteitencommissie heeft tevens het beheer over de replica van de “Blauwe Tent”. Deze is in het kader van de Slachtedykmarathon in Simmer 2000 naar oud model op schaal nagemaakt en te huur voor activiteiten en evenementen.  Huurprijs, incl. op- en afbreken en vervoer naar en van de plaats van bestemming op aanvraag.

De originele Blauwe Tent is in 1911 opgezet door de afdeling Roordahuizum van de Nederlandse Vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken; er mogen derhalve geen alcoholische dranken geschonken worden!  Belangstellenden voor de replica van de Blauwe Tent kunnen contact opnemen met leden van de activiteitencommissie.

De commissie bestaat uit: Sanne Bijl, Jan Peter Boomsma, Jeroen van Dijk, Alle Jan Wijnstra , Albert Bouwstra , Gradeke Terra en Johan Bleeker

Wil je contact met één van deze leden, dan kan je een mail sturen naar activiteitencommissie@reduzum.com

Sinte-kryst-feest

Voor de fakansje party

Jûns kuier trije daagse