Sinteklaas yntocht

Oankomst Sinteklaas op sneon 24 novimber om 10.30 oere by de âlde haven.

Ek dit jier docht Sinteklaas mei syn piten Reduzum wer oan. Sneontemoarn 24 novimber om healwei alven ferwachtsje wy wer kloften minsken.

Op ’e boppeseal fan de famylje van Dijk is wer in programma foar de bern t/m groep 5.

 

Pipernuten

Op tongersdei 22 of freed 23 novimber komme we lâns de doarren mei pipernuten. Fan de opbringst moatte we de yntocht  betelje.

De aktiviteitekommisje