Speeltuincommissie

De speeltuincommissie heeft als doel de speelvoorzieningen in het dorp te beheren en te onderhouden. De speeltuinen bevinden zich bij het sportveld, in de A J Smedingstrjitte en Oan it Swin. De commissie is o.a. belast met de inspectie van alle toestellen, waaronder die op het schoolterrein. De speeltuinen zijn eigendom van de gemeente Leeuwarden waar regelmatig contact mee is i.v.m. onderhoud, verplaatsing of vervanging van de speeltoestellen. De speeltuincommissie stelt het bijzonder op prijs als mankementen direct gemeld worden bij een van de leden van de commissie.
De speeltuincommissie bestaat uit:

  • Jan Peter Boomsma (doarpsbelang)