Verkeersgroep

De verkeersgroep is een beleidsgroep in de organisatie van Doarpsbelang. Het taakveld betreft het verkeer, de veiligheid en de straatverlichting in het dorp. Onderwerpen voor de verkeersgroep zijn de verkeersveiligheid, het parkeren en de bereikbaarheid van het dorp. Actuele onderwerpen zijn de parkeerproblematiek in het dorp, het te snelle rijden in de Haedstrjitte van o.a. het landbouwverkeer en de verkeerskundige inbreng in de plannen van de Kerngroep Doarpsbelang Reduzum. De verkeersgroep functioneert ook als uitwerkingsgroep van het masterplan door zich bezig te houden met het bereikbaarheidsplan.

Leden:

  • Bernard Spoelstra (voorzitter)
  • Dick van der Gulick
  • Marga Hafma
  • Richard van Dijk