Kernwerkgroep


De kernwerkgroep is een beleidsgroep in de organisatie van Doarpsbelang. Het taakveld betreft de planologische ontwikkeling van het dorp in het algemeen.
Onderwerpen voor de kerngroep zijn de ontwikkelingen op de wat langere termijn met het dorp, in de vorm van een masterplan Reduzum.

Reconstructies en herinrichting van gebieden en straten vormen evenwel de kernactiviteiten.

Leden:

  • Dirk Vermeulen
  • Richard van Dijk
  • Jan Peter Boomsma
  • Arvind Korf