Riolering Master Gorterstrjitte en Buorren


6 april

De planning van de aannemer Cnossen is zoals op de aangeleverde faseringstekening is aangegeven en betreft alleen de Master Gorterstrjitte. Voor de bereikbaarheid van de school wordt gewerkt in verschillende fases, vandaar deze faseringstekening ter informatie naar alle dorpsbewoners en ouders van de schoolkinderen. Zodra de werkzaamheden Master Gorterstrjitte (nagenoeg) zijn afgerond, wordt gestart in de Buorren vermoedelijk week 20 (planning aannemer). De bewoners krijgen een paar dagen vooraf een briefje in de bus.

Begin van de werkzaamheden (fase 1) Master Gorterstrjitte is inmiddels opgestart.

De school is vanwege de werkzaamheden met de auto wat lastiger te bereiken, raadzaam is om het halen en brengen van de kinderen lopende of op de fiets te doen, uiteraard voor zover mogelijk.

Ter herinnering: Het deel Master Gorterstrjitte vanaf school –> Haedstrjitte (fase 3, faseringstekening) wordt na afronding van de werkzaamheden een éénrichtingsweg.

Aansluitend aan de Master Gorterstrjitte wordt de riolering in de Buorren vervangen. De werkzaamheden Buorren kan aangemerkt worden als de laatste fase. De verwachting is dat de werkzaamheden op 22 juni 2018 (week 25) zijn afgerond. Fasering_versie I

 


19 maart
Een paar weken terug zijn er tijdens  inloopbijeenkomst veel vragen gesteld over de inrichting van de Buorren/Mr Gorterstrjitte. De verkeersgroep heeft naar aanleiding hiervan contact gehad met de gemeente.

Voor beide straten de Ms. Gorterstrjitte en de Buorren betreft het een rioolvervanging opdracht. Daar is het beschikbare budget op afgestemd. Voor de inrichting rondom De Trije Doarpenskoalle was nog enig budget beschikbaar. De herinrichting is met betrokkenen, school en omwonenden besproken.
Voor rioolprojecten zijn de werkzaamheden in hoofdlijn, de oude riool verwijderen en nieuw riool aanbrengen.

Veel vragen gingen met name de huisaansluiting en nog aanwezige septictanks.

Voor  de Buorren blijven de functies van openbare ruimte gelijk zo als die nu is ,in een voetpad, rijbaan en langsparkeren. In de ondergrond ligt het riool (twee strengen, voor vuil- en regenwater) en de nodige kabels en leidingen van de nutsbedrijven.

Situatie Legedyk: Deze weg is inmiddels behoorlijk verreden na de omleiding project Haedstrjitte en momenteel de bouwwerkzaamheden van woning aan de Legedyk. Zeker met oog op de een richtingsverkeerssituatie op Mr Gorterstjitte zal hier meer verkeer langs komen.

 

Hier zijn geen herbestratingsplannen van bekend. Als er schade is aan de verharding, kuilen ed. dan valt het herstel daarvan onder het reguliere onderhoud verhardingen. Bewoners kunnen via het daarvoor bestemde loket melding van maken. Het loket is te vinden op de website van de gemeente Leeuwarden.

 

Vanwege de vorst is enige vertraging ontstaan bij de productie van de betonnen rioolputten. De startdatum rioolwerkzaamheden wordt naar verwachting een of twee weken later.


Download hier de informatiefolder riolerings werkzaamheden in Master Gorterstrjitte en Buorren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Download hier de uitnodiging en informatiefolder