Werkzaamheden Tsienzerbuorren

Van maandag 4 september tot zaterdag 16 september werkt provincie Fryslân aan de Snitserdyk’ (N354) vanaf Tsienzerbuorren tot de rotonde bij Dearsum. De weg is toe aan onderhoud en krijgt daarom een nieuwe laag asfalt.

 

Afsluiting
Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren, is het nodig om de weg af te sluiten. Het gaat om het deel tussen het kruispunt N354/Overijsselsestraatweg (Blauwe Tent) en de rotonde bij Dearsum. Zowel het kruispunt als de rotonde blijven open.

 

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, voert aannemer Jansma Drachten B.V. de werkzaamheden ‘s nachts uit.  De weg is doordeweeks afgesloten van:

  • Maandag 4 september tot zaterdag 9 september tussen 00 uur ‘s avonds en 6.00 uur ‘s ochtends
  • Maandag 11 september tot zaterdag 16 september tussen 00 uur ‘s avonds en 6.00 uur s ochtends

Omleidingsroute

De omleidingsroute voor verkeer vanuit Sneek gaat van Dearsum, via Winsum (N384) richting Leeuwarden (N359). Verkeer vanuit Leeuwarden rijdt in tegenovergestelde richting. De omleidingsroute wordt ter plekke met gele borden langs de weg aangegeven.

 

De naastgelegen parallelweg wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. De parallelweg blijft open voor bestemmingsverkeer, dit wordt begeleid door verkeersregelaars.

Aanpassingen Snitserdyk
Zoals u weet staan er nog werkzaamheden gepland voor de Snitserdyk om de weg veiliger te maken. Voor de aanpassingen aan de kruispunten is meer voorbereidingstijd nodig. Om toch de veiligheid van de weg nu al te verbeteren, wordt de hoofdrijbaan in september aangepakt. Zo staat voor de start van de winter de markering duidelijk op de weg. Daarnaast worden de bermen, in de bochten bij Tsienzerbuorren, alvast steviger gemaakt.

 

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op www.fryslan.frl/snitserdyk