Reanimatie en AED

Bij storing van het aed apparaat:
Neem eerst contact op met plaatselijke coördinator.
Voor Reduzum , Friens en Idaerd zijn dat :
Germ van Essen 0566-601227 en
Aukje de Vries 0566-601545
Mochten zij niet bereikbaar zijn dan Lips Educatie zelf :
tel. 0517-433321 of 06-44657657


Het ligt in de bedoeling van de doarpsbelangen in Reduzum, Friens en Idaerd  om binnen kort een cursus reanimatie en gebruik AED apparatuur te organiseren.

Een dergelijke cursus kan alleen doorgang vinden wanneer er 6 personen vanaf 16 jaar een dergelijke cursus willen volgen.

In overleg met het antonius ziekenhuis is de cursus  gepland op

 maandag 25 maart  van 18.30 tot 21.30 uur

Daar de besturen van de 3 doarpsbelangen van mening zijn dat een dergelijke cursus voor de totale gemeenschap zeer belangrijk zijn  worden de kosten door de dorpsbelangen betaald

Graag opgave voor deze cursus uiterlijk :29 januari bij Germ van Essen.

E-mailadres : g.vanessen33@gmail.com

Mede namens de wolwêzengroep  Aukje de Vries en Germ van Essen


Burgerhulpverleners kunnen zich aanmelden bij www.hartslagnu.nl
Een burgerhulpverlener moet in het bezit zijn van een diploma / certificaat voor reanimatie en eventueel aed bediening.
Personen met een functie in de gezondheidszorg (verpleegkundige, verzorgende ig, fysiotherapeut etc) of een functie bij politie of brandweer die kunnen reanimeren kunnen zich ook aanmelden. Zij dienen dan aan te geven bij welk instituut ze de reanimatie trainingen volgen.
Ben je in bezit van bovenstaande? Meld je dan aan. Red levens in jouw buurt. Als elke seconde telt…


aedAls elke seconde telt

Als elke seconde telt…
Direct 1-1-2 bellen ,

Als men vermoedt dat een inwoner door een circulatiestilstand, ook wel hart stilstand is getroffen direct bellen.

OOK DUIDELIJK ADRES VAN SLACHTOFFER VERMELDEN

Bij een 1-1-2 melding van een mogelijke hart stilstand,
worden een aantal burgerhulpverleners die in de buurt van het slachtoffer woonachtig zijn,
Van uit de Meldkamer Ambulancezorg via een SMS- oproep opgeroepen,
om naar het opgegeven adres te gaan.
In het SMS bericht op de mobiele telefoon wordt tevens een instructie gegeven.
Deze instructie kan inhouden , ga direct naar het slachtoffer en start reanimatie of,
haal direct een AED apparaat , met daarbij het adres van het slachtoffer.
Vanwege het feit dat een vrijwilliger verhinderd kan zijn,
zullen voor beide hulpgroepen meerder mensen tegelijkertijd een oproep krijgen.
Opmerking :De AED is een belangrijke toevoeging bij een reanimatie,
maar het goed reanimeren op zich blijft het belangrijkste.

Eerste actie dus direct 1-1-2 bellen

Germ van Essen coordinator AED te
Reduzum , Friens en Idaerd