Reanimatie en AED

Bij storing van het aed apparaat:
Neem eerst contact op met plaatselijke coördinator.
Voor Reduzum , Friens en Idaerd zijn dat :
Germ van Essen 0566-601227 en
Aukje de Vries 0566-601545
Mochten zij niet bereikbaar zijn dan Lips Educatie zelf :
tel. 0517-433321 of 06-44657657


Cursus Reanimatie en gebruik AED apparaat

Deze cursus is op maandag 23 maart van 18.30 tot 21.30 uur

Aangifte voor 20 januari bij Aukje de Vries
e-mail: aukjemdevries@hotmail.com

Plaats: Trije Doarpen Skoalle

De kosten van deze cursus worden betaald door de dorpsbelangen.

Van de cursisten wordt verwacht dat zij na het slagen voor de cursus zich zullen aanmelden bij Hartslag nu.nl, als burgerhulpverlener.
U kunt dan ingeschakeld worden om daadwerkelijk hulp te verlenen.

Germ van Essen

Deelname aan opfriscursus AED

Van de personen welke een AED cerficaat hebben behaald wordt verwacht dat zij jaarlijks aan een opfriscursus deelnemen.
Dat kan op 2 manieren, t.w.:
1. Via een cursus aangeboden door de Dorpsbelangen van Reduzum, Friens en Idaerd.
2. Via jou werk.

Wanneer je dit niet doet is de geldigheid van het certificaat niet meer van kracht.

Daar het volgen van deze cursus belangrijk is voor de gehele gemeenschap nemen de 3 Dorpsbelangen de kosten voor hun rekening.

Advies: volg de cursus op woensdag 25 maart en geef je voor 20 januari op bij:
Aukje de Vries
e-mail: aukjemdevries@hotmail.com of tel. 06-20226771

Namens de Wolwêzen commissie van Dorpsbelangen.
Germ van Essen en Aukje de Vries


Burgerhulpverleners kunnen zich aanmelden bij www.hartslagnu.nl
Een burgerhulpverlener moet in het bezit zijn van een diploma / certificaat voor reanimatie en eventueel aed bediening.
Personen met een functie in de gezondheidszorg (verpleegkundige, verzorgende ig, fysiotherapeut etc) of een functie bij politie of brandweer die kunnen reanimeren kunnen zich ook aanmelden. Zij dienen dan aan te geven bij welk instituut ze de reanimatie trainingen volgen.
Ben je in bezit van bovenstaande? Meld je dan aan. Red levens in jouw buurt. Als elke seconde telt…


aedAls elke seconde telt

Als elke seconde telt…
Direct 1-1-2 bellen ,

Als men vermoedt dat een inwoner door een circulatiestilstand, ook wel hart stilstand is getroffen direct bellen.

OOK DUIDELIJK ADRES VAN SLACHTOFFER VERMELDEN

Bij een 1-1-2 melding van een mogelijke hart stilstand,
worden een aantal burgerhulpverleners die in de buurt van het slachtoffer woonachtig zijn,
Van uit de Meldkamer Ambulancezorg via een SMS- oproep opgeroepen,
om naar het opgegeven adres te gaan.
In het SMS bericht op de mobiele telefoon wordt tevens een instructie gegeven.
Deze instructie kan inhouden , ga direct naar het slachtoffer en start reanimatie of,
haal direct een AED apparaat , met daarbij het adres van het slachtoffer.
Vanwege het feit dat een vrijwilliger verhinderd kan zijn,
zullen voor beide hulpgroepen meerder mensen tegelijkertijd een oproep krijgen.
Opmerking :De AED is een belangrijke toevoeging bij een reanimatie,
maar het goed reanimeren op zich blijft het belangrijkste.

Eerste actie dus direct 1-1-2 bellen

Germ van Essen coordinator AED te
Reduzum , Friens en Idaerd