Internetgroep

reduzumsite

De internetgroep heeft op 23 september 2000 de Reduzum-site gelanceerd. Middels een presentatie op de najaarsvergadering van Doarpsbelang is de site officieel gepresenteerd.
Daarna is de groep de beheersfase ingegaan. Met een team waarin vertegenwoordigd zijn redactie, techniek, creativiteit en nuchter nadenken, gaat de internetgroep deze uitdaging aan. Doel is om de site aantrekkelijk en leuk te maken, maar vooral om hem actueel te houden en veel geraadpleegd te krijgen. Met hulp van de 1100 reporters in het dorp zal dat zeker gaan lukken.
De werkgroep bestaat uit een redactieraad en een redactie.
De redactieraad wordt gevormd door een groep deskundigen (op journalistiek, technisch en creatief gebied) die met elkaar het beleid t.a.v. de site uitstippelen en evalueren. De redactieraad komt 2 keer per jaar bij elkaar.
De uit 4 personen bestaande redactie zorgt er voor dat de site actueel blijft, met steeds nieuwe teksten en foto’s.
Het onderhoud aan www.reduzum.com vindt dagelijks plaats. (Taalfoutje op site gezien? Meld het dan. Alvast bedankt!)

Wie informatie, foto’s of ideeën door wil geven, kan een bericht sturen naar de redactie.
                     

 


Redactieleden

naam e-mailadres taak/deskundigheid
redactie@reduzum.com
André Bergsma andre.bergsma@gmail.com redactieraad, techniek
Sietie Boersma boersmasietie@hotmail.com redactie, Friens, centraal adres
Fenna Terpstra fennagterpstra@hotmail.com redactieraad, skriuwster
Leo Smit leo-janet@hetnet.nl redactieraad, voorzitter
Wilma van Marrum wilma.gerard@chello.nl redactie, nieuws, centraal adres
Titia Tilma doarpsbelang@reduzum.com redactieraad, doarpsbelang
Anneke Boonstra linepraat@gmail.com redactieraad, contacten Linepraat
Harmien Scholten h.n.scholten@ziggo.nl redactie, Idaerd/eagum, centraal adres
Rein Fluitman rein.s.fluitman@gmail.com redactieraad, penningmeester