Merke

merke_logo

Secretariaat en contactpersoon:
Ingrid Stapensea,
Haedstrjitte 70,
9008 ST Reduzum
Mail: merke.reduzumfriensidaerd@gmail.com

Vind ons leuk op Facebook


De Redúster merke is elk jaar, in het weekend waarin de eerste zondag van september valt.
Het streven van de merkekommisje is om een gevarieerd en afwisselend programma voor een zo breed mogelijke doelgroep te bieden. De afgelopen jaren zijn met name veel tijd en middelen ingezet om op de vrijdagavond een braderie/straatfestival te organiseren waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen vermaken met muziek, zang en theater.
Ook de koffieconcerten op zaterdagochtend, waaronder meer de Stroatklinkers, Duo Ferbean en Gurbe Douwstra optraden, worden druk bezocht.
Daarnaast draaien de draaimolen en zweef weer een aantal uren gratis voor de jeugd, worden er volksspelen georganiseerd, is er een programma op de zaterdag-, zondag- en maandagavond op de bovenzaal en ook traditioneel op maandag het matinee.
Voor de financiering van al deze activiteiten leunen we, naast sponsoring, pachten en opbrengsten van verloting, toch het zwaarst op uw bijdrage op de intekenlijsten.
We willen de intekenbedragen voor de merke zo laag mogelijk houden zodat de toegang tot de activiteiten voor zoveel mogelijk mensen mogelijk blijft. Het intekenbedrag is niet alleen een toegangsbewijs tot de bovenzaal, maar veeleer een bijdrage aan een dorpsfeest waar ook de braderie/straatfestival, kinderactiviteiten en volksspelen van worden bekostigd.
Een toegankelijk en geslaagd dorpsfeest is belangrijk voor de sociale binding in ons dorp.

Merke thema: Back to the 90`s

De merkekommisje van 2018 bestaat uit:
Klaas Hof (voorzitter), Nicolette Oud (notulist), Jan Bergsma (penningmeester), Ingrid Stapensea, (secretariaat), Johan Bergsma, Age Tjalma, Shanika Alberda, Pieter Roorda, Erwin Posthumus, Yfke Terpstra, Cobie Hiemstra, Hendrik de Boer, Marije van Huizen

 

 

 

Merkenijs