Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in de kerken van Reduzum, Friens en Idaerd (tenzij anders vermeld) Na afloop van de diensten in Reduzum en Friens is er gelegenheid om met elkaar koffie en thee te drinken. De kerkdiensten kunt u vinden in de dorpsagenda.

Kerkdiensten kunt u na afloop beluisteren via Soundcloud.


Let op! Alle kerkdiensten beginnen om 9.30 uur.
In Friens en Reduzum na afloop koffiedrinken.

29 oktober Reduzum  Mevr. ds. Ellen Groeneveld
5 november Idaerd,  mevr. Ds. Catrien Bos
Gedenken overledenen
12 november Reduzum, Korte viering, aansluitend gemeentevergadering
19 november Mevr. Ds. Foekje-Fleur Fink
26 november  Advent 1 Reduzum  Mevr. Ds. Joke van Doorn
3 december  Advent 2 Idaerd  Mevr. Ds. Rommy Soepboer
10 december   Advent 3 Reduzum  Mevr. ds. M.Bakker
17 december  Advent 4 Friens   Dhr. Ds. Doekle de Boer
Zondag  24 december Kerstavond 22.00 Reduzum:  Mevr. Ds. Catrien Bos

31 dec. oudejaarsavond  om 20.00 Mevr. Ds. Els Rooseboom