Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in de kerken van Reduzum, Friens en Idaerd (tenzij anders vermeld)
De kerkdiensten staan ook in de dorpsagenda.

Kerkdiensten kunt u na afloop beluisteren via Soundcloud.


De kerkdiensten in Reduzum en Friens om 9.30 uur, in Idaerd om 11.00 uur.

Na afloop van de diensten in Reduzum en Friens is er gelegenheid om met elkaar koffie en thee te drinken. In Idaerd is er gelegenheid om voor de dienst, vanaf 10.30 koffie te drinken.Kerkdiensten 2019

Op zondag 1 september willen we het begin van ons winterseizoen samen met onze buurgemeentes Ingwert en Dearsum vieren in een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in Raerd.

Geen startzondag zoals we dat andere jaren deden, maar wel een mooie viering met na afloop koffie met iets lekkers.

29 september, 5e zondag

Op deze dag dus geen ‘gewone’ dienst. Het is weer een vijfde zondag en dan proberen we een wat andere dienst te doen. Deze keer geven we aandacht aan het ‘Jiddische lied’. Na afloop schenken we een glas wijn/fris.

13 oktober 9.30 Reduzum – ds. Liesbet Geijlvoet
20 oktober 9.30 Friens – mevr. Catrien Bos
27 oktober 9.30 Reduzum – mevr.. Joke van Doorn
1 november 11.00 Idaerd – ds. Liesbet Geijlvoet
Gedenken van overledenen
10 november 9.30 Reduzum – ds. Liesbet Geijlvoet
17 november 9.30 Friens – ds. Liesbet Geijlvoet
24 november 9.30 Reduzum – ds. Liesbet Geijlvoet
1 december
Advent 1
11.00 Idaerd – mevr. Martha Bakker
8 december
Advent 2
9.30 Reduzum – ds. Liesbet Geijlvoet
15 december
Advent 3
9.30 Friens – ds. Liesbet Geijlvoet
22 december
Advent 4
9.30
Reduzum – ds. Liesbet Geijlvoet
24 december (kerstavond) 22.00 Reduzum – ds. Liesbet Geijlvoet
29 december Geen dienst
31 december (oudejaarsdag) 19.30 Reduzum – ds. Liesbet Geijlvoet