Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in de kerken van Reduzum, Friens en Idaerd (tenzij anders vermeld) Na afloop van de diensten in Reduzum en Friens is er gelegenheid om met elkaar koffie en thee te drinken. De kerkdiensten kunt u vinden in de dorpsagenda.

Kerkdiensten kunt u na afloop beluisteren via Soundcloud.


31 dec. oudejaarsavond  19.30 Reduzum Mevr. Ds. Els Rooseboom


In 2018 beginnen de kerkdiensten in Reduzum en Friens om 9.30 uur, in Idaerd om 11.00 uur.
In Friens en Reduzum na afloop koffiedrinken.

7 januari is de eerste dienst in het nieuwe jaar. Dus in Idaerd. In plaats van een gewone dienst, willen we het jaar op een wat informele manier beginnen. Waarbij uiteraard iedereen welkom is. We beginnen dan op de gewone tijd, om 9.30 uur.

Kerkdiensten 2018

7 januari 9.30 Idaerd  Nieuwjaarsbijeenkomst
14 januari 9.30 Reduzum, mevr. Ds. Catrien Bos
21 januari 9.30 Friens, mevr. Ds. Sita Hofstra
28 januari 9.30 Reduzum mevr. Ds. Corrie Pronk
4 februari 11.00 Idaerd, mevr. Ds. Marthe Bakker
11 februari 9.30 Reduzum, dhr. Ds. Arend Bouman
18 februari   Invocabit (1) 9.30 Friens, mevr. Ds. Joke v. Doorn
25 februari   Reminiscere (2) 9.30 Warten, ds. Alice Buizer Gezamenlijke dienst Wartengahe
4 maart   Oculi (3) 11.00 Idaerd, dhr. Ds. Doekle de Boer
11 maart   Laetare (4) 9.30 Reduzum, mevr. Ds. Rommy Soepboer
18 maart    Judica (5) 9.30 Friens, mevr. Ds. Catrien Bos
25 maart   Palmpasen (6) 9.30 Reduzum    Dhr. Ds. J.K. Bolt
29 maart (Witte Donderdag) 19.30 Raerd mevr. Ds. Joke van Doorn
30 maart (Goede Vrijdag) 19.30 Idaerd. Dhr . Ds. Arend Bouman
1 april (Pasen) 9.30 Reduzum, mevr. Ds. Joke v. Doorn
8 april 9.30 Reduzum, Mevr. Ds. Sita Hofstra
15 april 9.30 Friens, mevr. Ds. Ellen Groeneveld
22 april 9.30 Reduzum Mevr. Jantsje Huizinga
29 april 9.30 Reduzum, wordt later ingevuld