Toezeggingen Tsjerkefûns

Het Tsjerkefûns is een fonds van de Hervormde gemeente Reduzum – Idaerd c.a..Met het geld van dit het fonds wil de kerkenraad de sociale gemeenschappen in de dorpen Eagum, Friens, Idaerd en Reduzum steunen en zo mogelijk versterken. Verenigingen, stichtingen, werkgroepen enz. kunnen een beroep doen op het Tsjerkefûns als zij projecten of activiteiten hebben die bijdragen aan het doel van het fonds. 

In het jaar 2018 is er nog maar één aanvraag binnengekomen en toegekend:

Bijdrage voorstelling Sarante Basisschool TDS 500,00

Organisaties die een beroep willen doen op het fonds, kunnen dit doen door het invullen van het aanvraagformulier dat te downloaden is. Op dit aanvraagformulier staan ook de toetskaders die de werkgroep hanteert bij het beoordelen van de aanvragen. Voor 2018 is -net als in voorgaande jaren- weer een maximum bedrag van € 20.000,- beschikbaar.

Aanvragen voor de tweede ronde in 2018 moeten voor 1 november 2018 worden ingediend.

 

Siep van Lingen
Oan it Swin 1
9008RE  Reduzum,  pknreduzum@gmail.com.