Tsjerkepaad

Van 7 juli tot 8 september neemt de Vincentiuskerk van Reduzum deel aan het inmiddels 14e Tsjerkepaad. Meer dan 250 kerken in Fryslân houden open huis, de meeste zoals Reduzum,  op zaterdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur.


Vincentiuskerk  besteedt dit keer aandacht aan ds. Benjamin Boers (1871-1949).
Boers  was hier predikant van 1900 tot 1937.  Hij was een idealist en de eerste ‘Rode Dominee’ toen hij in ‘zijn’ Friese gemeente Roordahuizum in 1904 een SDAP-afdeling oprichtte en voorzat.  Er wordt gezegd dat hij niet bad in de kerk en dat hij daar sprak als op een partijvergadering, waarbij hij ‘De Internationale liet zingen. In 1917 werd Boers communist. In Sovjet-Rusland openbaarde zich zijns inziens het christendom van Jezus in een anti-kerkelijke vorm. Het zal duidelijk zijn dat hij dus vaak overhoop lag met de Hervormde Synode. Boers streed tegen het veelvuldige drankgebruik en was medeoprichter van De Blauwe Tent.
Het dorpsarchief verzorgt een kleine tentoonstelling over hem in.

Op de eerste en laatste dag, 7 juli en 8 september, zal er bovendien om 14.00 uur in een speciaal kort programma aandacht zijn voor deze markante dorpsfiguur. U bent van harte uitgenodigd om even te komen kijken en luisteren.!

Het Tsjerkepaad is dit jaar van 1 juli t/m 9 september. De kerken zijn iedere zaterdagmiddag geopend van 13.30 -17.00 uur