Werkgroep Focus


Focus is een werkgroep van de Protestantse Gemeenten van Reduzum en Raerd.
Contact:
Jelle Rollema, tel. 0515-521261, email: j.rollema@planet.nl
Reduzum: www.reduzum.com/Voorzieningen1/Kerk
Raerd: www.ruimgeloven.nl


In het winterprogramma van de werkgroep Focus van Reduzum en Raerd staat dit jaar het thema Identiteit centraal.

De films zijn te zien in het Lokaal te Reduzum (de oprit rechts van de kerk, aan de rechterhand). Tijd: 19.30 uur. Toegang en consumptie gratis.

In verband met rechten worden de titels van de films niet vermeld op de website. Meer weten over welke films er worden vertoond? Mail naar: Jelle Rollema, j.rollema@planet.nl en u krijgt via de mail het complete winterprogramma met informatie over de films toegestuurd.

De lezingen worden gehouden in het dorpshuis van Raerd. Tijd: 20.00—22.00 uur. Toegang en consumptie gratis, behalve bij de Laurentiuslezing (zie bij 16 maaar/20 april).

    

Woensdagavond 25 september (Reduzum)            

19.30 uur: Film van betekenis

    

Maandagavond 14 oktober (Raerd)

20.00 uur: Lezing: Waar komt mijn identiteit vandaan?

door Sieger L. van der Zwaag, schrijver/dichter/levenskunstenaar en filosoof.

Wie ben ik en hoe is dat allemaal zo gekomen?

En mogelijk nog belangrijker. Is er iets aan te doen? Was er iets aan te doen geweest, ooit?

Waar komt mijn identiteit eigenlijk vandaan? Hoe analoog of digitaal wil en mag mijn ik nog zijn?

Zijn er al Apps’ ter ondersteuning of moeten we vertrouwen op het al oude denken met de hand?

Laten we elkaar de nieren proeven en elkaar helpen te zijn wie we zijn.

In de grootst mogelijke acceptatie. Kan het zomaar opeens toch nog een heel leuke avond worden……..     

            

Woensdagavond 6 november (Reduzum)                 

19.30 uur: Film van betekenis

   

Maandagavond 25 november (Raerd)                   

20.00 uur Lezing: Biologische Boer Jaring Brunia, een jonge boer met een missie

Als biologisch melkveehouder doet Jaring Brunia uit Flansum alles anders, hij gebruikt de natuur als bron van kennis en inspiratie.

‘Als je naar de natuur kijkt, zie je dat alles klopt. En dat er verder weinig nodig is. Als ik de koeien en het grasland dus weer terugbreng in hun natuurlijk ritme, dan verandert mijn rol van boer in een soort van boswachter’, aldus Jaring Brunia. Waarom en hoe hij dit doet, komt hij vertellen tijdens zijn lezing.

Woensdagavond 15 januari (Reduzum)                         

19.30 uur: Film van betekenis

          

Maandagavond 10 februari (Raerd)                     

20.00 uur: Lezing: De ontzuilde burger op zoek naar identiteit. Over de internet-bubbles als nieuwe verzuiling.

Door Edward van der Tuuk, docent filosofie en ethiek.

Waar Verlichtings-filosofen nog geloofden dat kennis en informatie de burger zouden verlichten en emanciperen, moeten we misschien vaststellen dat de internet-informatie-revolutie vooral verwarring, onzekerheid, angst, tribalisme en polarisatie teweeg heeft gebracht. ‘Vertrouwen in de toekomst’ luidt de titel dat het regeerakkoord in oktober 2017 meekreeg. Het lijkt een bezwering van gevoelens van onzekerheid, onveiligheid, verwarring en animositeit die het publieke debat domineren. Deze gevoelens manifesteren zich in wantrouwen jegens politiek, media, wetenschap en andere instituties die de fundamenten vormen van de moderne maatschappij. Hoe herstellen we de dialoog?

Woensdagavond 4 maart (Reduzum)

19.30 uur: Film van betekenis

Maandagavond 16 maart of 20 april.

Laurentiuslezing

Door burgemeester Jannewietske de Vries

Plaats: Laurentiuskerk te Raerd. Tijd: 20.00 uur.

Toegang gratis voor de inwoners van Dearsum, Reduzum/Idaerd/Friens/Raerd/Poppenwier en leden van de Protestantse Gemeente Ingwert in Jirnsum. Overige bezoekers € 6 (incl. koffie en thee).

Woensdagavond 13 mei (Reduzum)                      

19.30 uur: Film van betekenis: Heartstone