Werkgroep Focus


Focus is een werkgroep van de Protestantse Gemeenten van Reduzum en Raerd.
Contactadressen: Marijke Wassenaar, tel. 0566-601243, email: m.wassenaar8@chello.nl
Jelle Rollema, tel. 0515-521261, email: j.rollema@planet.nl
Reduzum: www.reduzum.com/Voorzieningen1/Kerk
Raerd: www.ruimgeloven.nl


In het winterprogramma van de werkgroep Focus van Reduzum en Raerd staat dit jaar het thema ‘Reizen’ centraal.

Waaróm ga je op reis, is er een doel, hoe ga je reizen, is het altijd wel goed om te reizen. Kun je reizen in je hoofd. Zomaar een paar vragen. Hieronder een uitgebreidere toelichting van de films en lezingen van het seizoen 2018-2019

De films zijn te zien in het Lokaal te Reduzum (de oprit rechts van de kerk, aan de rechterhand). Tijd: 19.30 uur. Toegang en consumptie gratis. Meer info over films in Linepraat en Klankboerd.

De lezingen worden gehouden in het dorpshuis van Raerd. Tijd: 20.00—22.00 uur. Toegang en koffie/thee gratis, behalve bij de Laurentiuslezing (zie bij 18 maart).Maandagavond 18 maart  (Raerd)

Laurentiuslezing ‘Heilige onrust’                                             door Frits de Lange, hoogleraar ethiek en vrijzinnig theoloog.

Oude geloofszekerheden verdampen; veel mensen kunnen weinig meer met de traditionele geloofsleer. Maar de behoefte aan spirituele verdieping en geloofsvernieuwing leeft enorm.  De Lange zoekt naar nieuwe wegen en gaat daarvoor te rade bij de moderne pelgrim, die tegenwoordig massaal naar Santiago de Compostella trekt. Voor de pelgrim 2.0 telt niet de kerkelijke leer, maar de spirituele en fysieke ervaring van de reis zelf. Hij voelt zich door iets of iemand (is dat ‘God’?) geroepen om op pad te gaan. Volgens De Lange is de kern van ‘geloven’: opstaan, in beweging komen, de ene voet voor de andere zetten.

Plaats: Laurentiuskerk te Raerd. Tijd: 20.00 uur.                                       Toegang gratis voor de inwoners van Dearsum, Reduzum/Idaerd/Friens/Raerd/Poppenwier en leden van de Protestantse Gemeente Ingwert in Jirnsum. Overige bezoekers € 6 (incl. koffie en thee).


Woensdagavond 15 mei (Reduzum)

Film van betekenis: Meer over de film in Linepraat en Klankboerd