Werkgroep Focus


Het thema van dit jaar is  GRENZEN

Niet verwonderlijk, dit thema, gelet op de diverse grenzen waar de wereld nu tegen aan loopt. Er zijn veel verschillende grenzen en daarbij ook veel verschillende aspecten. Het overschrijden van grenzen wordt vaak gezien als de enige weg naar vooruitgang. We leven het leven als een immer wijkende horizon, als een vrijheid die zich steeds verder heeft losgezongen van een vorm – met een wereld zonder grenzen als het hoogste ideaal. Want wie zijn wij, wereldburgers, om anderen toegang tot ons grondgebied te ontzeggen?

Om hoeveel begrenzing vraagt de beschaving, zo vraagt Paul Scheffer zich af.
‘Over de grens’ bakent niet alleen een thema af (‘we gaan het over de grens hebben’) maar roept er ook toe op die grens te overschrijden. We moeten kijken naar wat ons vreemd is, we moeten ernaar toe en als het naar óns toekomt moeten we het verwelkomen, zegt Marli Huyer.
Vragen die bij ons boven kwamen:
Is het altijd goed om over de grenzen te gaan, of geven grenzen juist vrijheid. En gaan we altijd bewust om met grenzen.

Focus wil in deze cyclus een poging doen verschillende grenzen te onderzoeken en met elkaar te kijken wat de grenzen betekenen.
Dat doen we weer door middel van films en lezingen.
Onderwerpen zijn o.m. ‘kinderen en grenzen, landsgrenzen, groeigrenzen, grenzen van/aan seksualiteit. Zoals gebruikelijk zijn alle activiteiten voor iedereen gratis.

De films zijn in het Lokaal in Reduzum, aanvang 19.30

De lezingen in het dorpshuis in Raerd, aanvang 20.00 uur.


   
7 maartFilmStill Alice
10 janFilmLayla M.
16 aprilLezingPaul v. Erkelen, 'Het klimaat verandert! Redden de waterschappen het?
16 meiFilmPerfetti Sconosciuto
27 NovLezingReinier Nummerdor, Vruchtbare grensoverschrijding: over de dialoog tussen Zen en de Christelijke traditie.
29 JanLezingElena Cavagnaro, Menszijn en duurzame ontwikkeling

 

27 nov. Lezing       Reinier Nummerdor

Vruchtbare grensoverschrijding: de dialoog tussen Zen en onze Christelijke traditie.

Zo’n twaalf jaar geleden deed ik mijn eerste sesshin. Een sesshin is een intensieve meerdaagse periode van zenmeditatie. Dat was in de trappistenabdij Maria Toevlucht in Zundert, olv broeder Jef Boeckmans, trappist en zenmeester.

Vanaf dat moment is Zen een zeer inspirerend en onmisbaar onderdeel van mijn geloofsbeleving geworden. Zo onmisbaar zelfs dat ik in september 2016 jukai heb ontvangen. Met die ceremonie ben je dan “officieel zenboeddhist”. Geen gebruikelijke stap voor een predikant. Voor sommige christelijke medegelovigen ga je daarmee als Christen, zeker als predikant wellicht, “over de grens”. Voor mij was het echter een logisch gevolg van hoe mijn geloofsbeleving zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Zen heeft gezorgd voor een nieuwe kijk op – en beleving van mijn christelijk geloof.

De grensoverschrijdingen tussen onze Christelijke traditie en die van het Zenboeddhisme blijken voor mij (en vele anderen) zeer vruchtbaar en verrijkend te zijn.  Ik vertel u er graag meer over op 29 november.

Reinier Nummerdor, predikant PKN gemeente Grou-Jirnsum.


10 jan. Film             Layla M.

Regisseur: Mijke de Jong

Layla M. laat een bekend proces van radicalisering zien en nuanceert het tegelijkertijd. Is veel van Layla’s opstandigheid gewoon niet te wijten aan de puberteit? Is het een (extreme) zoektocht naar haar eigen identiteit? In feite gaat Layla M. over iemand die langzaamaan beseft dat het onderdrukkende patriarchaat hét probleem is waartegen gestreden moet worden: Layla is feminist, geen extremist.

De 18-jarige scholiere windt zich op over alles wat met haar geloof of Marokkaanse afkomst te maken heeft. Even gemakkelijk protesteert zij tegen een discriminerende Nederlandse scheidsrechter als tegen het boerkaverbod. Zij vindt haar geassimileerde vader ‘dwalende’ en kijkt de hele tijd op haar laptop naar (gewelddadige) beelden uit het Midden-Oosten en naar predikers die de Koran op ‘juiste’ wijze interpreteren. Als zij samen met haar broer Younes wordt gearresteerd, wordt de trotse en koppige Layla nog radicaler. Haar hoofddoek maakt plaats voor een gezichtsbedekkende nikab en ze zoekt contact met een vrome jonge islamist, Abdel, met wie ze trouwt. Samen met hem trekt ze naar Amman, in Jordanië.


29 jan. Lezing         Elena Cavagnaro

Over mens zijn en duurzame ontwikkeling

De vraag ‘wat betekent mens te zijn’ is een van de meest fundamentele vragen die we ons als mens kunnen stellen. Het is bovendien een vraag die keer op keer terugkomt, ondanks dat diverse wetenschappelijke disciplines al een antwoord erop hebben gegeven.

Tijdens deze lezing wordt opnieuw gezocht naar een antwoord op de vraag wat het betekent om mens te zijn, maar dan in de context van de uitdaging die duurzame ontwikkeling ons stelt. Duurzame ontwikkeling wordt vaak zeer eng gedefinieerd als bescherming van het milieu. Dit is begrijpelijk omdat de milieubeweging een van de meest krachtige pleitbezorgers voor duurzaamheid is geweest. Deze enge definitie doet echter geen recht aan het begrip duurzame ontwikkeling, dat in 1987 door de zogenaamde Brundtland commissie werd geïntroduceerd als een nieuwe vorm van ontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteit van leven van de huidige en toekomstige generaties. Een goede kwaliteit van leven hangt niet alleen af van een schoon milieu, maar ook bijvoorbeeld van goede onderwijs, betaalbare zorg en zinvol werk.

De vraag die ons zal bezig houden tijdens de lezing is dan ook of de mens in staat is om een wereld te creëren waarbij de kwaliteit van leven niet alleen van onze generatie maar ook van toekomstige generaties gewaarborgd is.

De startpunt van de lezing is het idee dat mensen vooral door eigenbelang worden gemotiveerd, en dus dat zij in feite egoïstische wezens zijn. Het wordt daarna kort ingegaan op de gevolgen van deze visie van de mens voor het bereiken van een meer duurzame samenleving. Vervolgens wordt de visie van de mens als egoïstische wezens langs de maat gelegd van visies over mens zijn die zijn aangedragen door  denkers uit het verleden, zoals Plato en Descartes, en het heden, zoals Lawrence (brein wetenschapper) en Steg (socio-psychologe). In een korte conclusie worden tenslotte al deze visies in een model samengevat dat een nieuwe antwoord geeft op de vraag wat betekent mens zijn in de context van duurzame ontwikkeling.

Over de spreker

Elena Cavagnaro studeerde filosofie in Italië en Nederland, waar ze in 1995 promoveerde aan de VU in Amsterdam. In 1997 is Elena Cavagnaro als docent (bedrijfs)ethiek bij de Retail Business School aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden aangesteld. Vanaf 2002 werkte ze eveneens als docent duurzame ontwikkeling en leiderschap voor de School of Graduate Studies van Stenden hogeschool. In deze jaren startte ze haar onderzoek over duurzaam ondernemen in de dienstverlenende sector. In 2004 volgde de benoeming tot lector Service Studies en in 2014 de benoeming tot lector Sustainability in Hospitality and Tourism bij Stenden Hotel Management School. Elena Cavagnaro is ook ‘visiting professor’ bij de Universiteit van Derby (Eneland) en Macerata (Italië).


7 mrt. Film  Still Alice
Regie: Richard Glatzer en Wash Westmoreland.
Met: Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart, Kate Bosworth

Tijdens een lezing kan de succesvolle neurolinguïst Dr Alice Howland opeens het woord niet meer vinden dat ze wil gebruiken om het punt dat ze wil maken kracht bij te zetten. En dat terwijl Alice zo taalgevoelig is. Elke dag is zij met haar oudste dochter verwikkeld in een strijd wie het beste is in het spelletje Words with Friends. Als Alice tijdens het joggen de weg kwijtraakt op de campus waar ze al jaren werkt, gaan de alarmbellen rinkelen. Al snel wordt ze gediagnosticeerd: ze heeft alzheimer, ook nog eens in een erfelijke variant. Dus haar twee dochters en zoon kunnen het ook hebben. De diagnose legt niet alleen een bom onder het bestaan van Alice maar onder het hele gezin.

 


16 apr. Lezing    Paul v. Erkelen

 

16 mei Film    Perfetti  Sconosciuto

 

Regie: Paolo Genovese.
Met: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta.