Op’e Sweef

Contact:
Siemie Dykstra
Haedstrjitte 3A, 9008 SM
Reduzum
bakker.siem@kpnplanet.nl

 


Op’e Sweef is een Friese uitdrukking en betekend;  eropuit, de hort op, de straat uit.  Op’e Sweef organiseert activiteiten voor alle 55+ ers uit Reduzum, Idaerd, Friens en Eagum