Op’e Sweef

Contact:
Siemie Dykstra
Haedstrjitte 3A, 9008 SM
Reduzum
bakker.siem@kpnplanet.nl

 


Op’e Sweef is een Friese uitdrukking en betekend;  eropuit, de hort op, de straat uit.  Op’e Sweef organiseert activiteiten voor alle 55+ ers uit Reduzum, Idaerd, Friens en Eagum

UITNODIGING
Op’e Sweef nodigt u uit voor een overheerlijk
MIDWINTERBUFFET

voor 55+ers uit Reduzum e.o.,
op vrijdag 15 december om 18.00 uur.
Lokatie: Friesmastate, Oostergoostraat 52 Grou.
kok ERIK zal weer zijn uiterste best doen voor een heerlijk buffet.
De kosten zijn € 20,00 p.p.

Opgavestrookje met bedrag contant in enveloppe bij
Siemie Dijkstra inleveren,
Haedstrjitte 3A Reduzum
(minimale deelname 20 personen)
Opgeven voor 5 december middels onderstaand strookje
*****************
———————————————————————————
ondergetekende geeft zich hierbij op voor het buffet van 15 dec. 2017.
Naam:…………………………………Adres:………………………
Aantal personen:……………………………………………………
Eventueel dieet: Vervoer nodig? Bel Janke Kooistra Tel: 602374.
Wij hopen dat u ook komt!
Janke, Bep en Siemie.

 

 

 

Komende activiteiten:

15 december – Mid-Winterbuffet