Urnenmuur en begraafplaatsen


De urnenmuur en de begraafplaats Reduzum is eigendom van de Gemeente Leeuwarden.
Voor Grafrecht: overschrijving, verlenging, afstand en uitgifte van de begraafplaats Reduzum dient u contact op te  nemen met de Gemeente Leeuwarden.

De begraafplaatsen van Eagum, Friens en Idaerd zijn eigendom van de Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a.
Voor informatie betreffende grafrecht, uitgifte particulier graf, tarieven, overschrijving, verlenging en afstand doen van grafrecht kunt u contact opnemen met de administrateur van de 3 begraafplaatsen:

Hylkje Hettinga, tel. 0566-602239 / 06-55471194, emailadres: begraafplaatseneif@gmail.com

Als u bij spoed (= alleen regelen begrafenis) geen contact kunt krijgen met de administrateur neemt u dan contact op met de secretaris van de kerkrentmeesters:
Siep van Lingen 06-12043143 / 0566-602410