Interessegroepen

Froulju dy ‘ t in hobby of ynteresse dielen organisearje him yn de ôfdieling yn interessegroepen .
Dielname oan dizze groepen is allinne ornearre foar leden fan Vrouwen van Nu.

Leesclub LOL (Lezen Ontspant Lezers) 
Hou jij ook van lezen? Pak je graag een boek? Lijkt het je leuk om eens met anderen over een boek te praten? Zit er meer in een boek dan jij eruit haalt? Sluit je dan aan bij onze leesclub! Elke seizoen komen we 4 – 5 keer bij elkaar. Met elkaar maken we de keuze voor de boeken en nadat we dit boek gelezen hebben zal het worden besproken.
Wat bedoelt de schrijver met bepaalde wendingen en wat zijn daar de gevolgen van. Een verrassend inzicht van een groepsgenoot kan voor een heel andere kijk op het verhaal zorgen.
De groep zal bestaan uit max. 10 personen, bij meer belangstelling worden er twee groepen gevormd. Ook kan er, indien een boek hiervoor toe uitnodigt, eens een uitstapje maken in relatie tot dit boek. Wij hebben er zin in, jij ook?

Opgeven kan via giestmei@gmail.com . Contactpersonen zijn Blijke Vellinga en Els Koopmans

Akwajogge: op moandei- of tongersdeitejûn yn Ljouwert.
Kontaktpersoan is Afke van Gorkum, ☏ 602590.

Fytse: Op ‘e 1e moandei fan de moannen april, maaie, juny, july, augustus en septimber.
Om 13.00 oere starte by kafee van Dijk.  Ynfo by:
Tjitske Spijkstra,        tel.  601819
Ymkje v/d Sluis,         tel.  058-2551117
Tsjeppy Hylkema,       tel.  601139

Ferhalen skriuwe
Kontaktpersoanen:  Tietsje Rodenburg  tel. 601947
Froukje Popma tel. 601091

Nordic Walking
Op moandeitemoarn om 10.00 oere starte by Dukke Zijlstra.
Ek sûnder stokken kin je meirinne!
Ynfo by:  Itteke de Leeuw:     tel. 601964

Quilte
û.l.f. Itteke de Leeuw til. 601964 en Minke Jorna til. 601601 yn it Lokaal op de 1e moandei fan ’e moanne fan 19.30- 21.30 oere.
data 2018: 8 oktober, 5 novimber
data 2019: 7 jannewaris, 4 febrewaris, 4 maart

Túnklub:  Mei tún-ekskurzjes, stekjes ruilje ensafh.
Kontaktpersoanen:
Tjitske Spijkstra           tel. 601819
Dieuwke v.d. Hem
Itteke de Leeuw         tel. 601964

Haak-in
Alle 2e woansdeis fan wintermoannen mei elkoar haken. Oan in mienskippelik projekt as eigen wurk. Yn húskeamerferban. Ynfo: by Wilma, giestmei@gmail.com

Reiskommisje
De reiskommisje organisearret ekskurzjes en reiskes;   de kommisje bestiet út de leden:
Wietske Jorna                        tel. 601826
Geartsje Kleefstra                  tel. 621679
Wilma van Marrum              tel 602506