School

tdsDe Trije Doarpenskoalle
Master Gorterstrjitte 9
9008 TB Reduzum
tel.nr. 0566-602100
directeur Mevr. Janet Veld
contact: directie.trijedoarpenskoalle@proloog.nl
www.trijedoarpenskoalle.nl
twitter @TDoarpenskoalle
Word vriend op facebook


De Trije Doarpenskoalle is de enige basisschool in de dorpen Reduzum, Idaerd en Friens. Het is een openbare school, die ongeveer 125 leerlingen telt. De school is in ontwikkeling en sinds juni 2012 een gecertificeerde drietalige school.  De school is een streekschool. Voor kinderen van buiten Reduzum rijdt er een schoolbus.

Vanaf januari 2015 werken wij op school met het continurooster. Dat houdt in dat alle groepen iedere dag dezelfde uren naar school gaan en tussen de middag op school blijven en in eigen groep lunchen.

Onze lestijden zijn, iedere dag, geldend voor alle groepen: 8.15 – 14.00 uur
Lestijd is van: 8.15-11.45 uur  (met van 10.00-10.15 pauze)

Van 11.45- 12.30 uur  is de lunch. (In de groep, met de eigen leerkracht wordt er gegeten en daarna buiten gespeeld.)

Dan is de lestijd weer van 12.30- 14.00 uur

 

Alle overige informatie over de school kunt u via het keuzemenu rechts op uw scherm vinden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met directeur, leerkrachten of ouderraadsleden.

Nieuwsbrief TDS

Pannekooi voor TDS

Sociaal werker Janneke Dölle

Flits, de musical

Schoolbus