Sport


Op sportief gebied is er op verschillende locaties in onze dorpen veel te doen. Voor jong en oud, voor individu en groepen. Diverse sportverenigingen laten op dit deel van de site hun activiteiten zien.

Locatie Gymzaal Reduzum
Master Gorterstrjitte 9
9008 TB Reduzum

Neem voor meer informatie over de verhuurmogelijkheden of om te reserveren, contact op met het Secretariaat van bv SPORT, tel. (058) 2677955 of info@bvsport.nl.

Sportveldcomplex bevat o.a twee tennisbanen, Jeu de boulesbaan, kaatsmuur, kunstgrasveld, sportveld en sportkantine.
Locatie: Stanfriesstrjitte 7
9008 TG  Reduzum

Het sportveld en de sportkantine zijn in beheer bij Sportbelangen.

Sportbelangen

Sportbelangen is de overkoepelende stichting die de belangen van de sportverenigingen in Reduzum behartigt. Het gaat dan vooral over de vereniging overstijgende zaken. Zo zijn het sportveld en de sportkantine in beheer bij Sportbelangen.


Bestuurssamenstelling:
Germ van Essen Voorzitter Volleybal
Henk Korf Penningmeester Korfbal
Klaas de Boer Secretaris Tennis
Sido de Schiffart Gym/Tennis
Jelle Roorda IJsclub
Wilco de Boer Korfbal
Willem Heeringa  Technische zaken Kaatsen
Wilco Haarsma  Technische zaken Kaatsen
Willem Fopma Korfbal

 

Sportnieuws

Biljarten

Bridge

Dance Fit

Gymnastiekvereniging

IJsclub

Jeu de Boules

Kaatsen

Koersbal

Korfbal

Pilates

Reduzum in beweging

Slachtemarathon

Tennis

Volleybal