Sport


Op sportief gebied is er op verschillende locaties in onze dorpen veel te doen. Voor jong en oud, voor individu en groepen. DiverseĀ sportverenigingen laten op dit deel van de site hun activiteiten zien.

Locatie Gymzaal Reduzum
Master Gorterstrjitte 9
9008 TB Reduzum

Neem voor meer informatie over de verhuurmogelijkheden of om te reserveren, contact op met het Secretariaat van bv SPORT, tel. (058) 2677955 of info@bvsport.nl.

Sportveldcomplex bevat o.a twee tennisbanen, Jeu de boulesbaan, kaatsmuur, kunstgrasveld, sportveld en sportkantine.
Locatie: Stanfriesstrjitte 7
9008 TGĀ  Reduzum

Het sportveld en de sportkantine zijn in beheer bij Sportbelangen.

Sportbelangen

Sportbelangen is de overkoepelende stichting die de belangen van de sportverenigingen in Reduzum behartigt. Het gaat dan vooral over de vereniging overstijgende zaken. Zo zijn het sportveld en de sportkantine in beheer bij Sportbelangen.


Bestuurssamenstelling:
Paule Schaap Voorzitter
Sybe van der Schaar Penningmeester
Harke van der Wal Secretaris
Sido de Schiffart Gymnastiek
Jelle Roorda IJsclub
Jos Bergsma Volleybal
Wilco de Boer Korfbal
Sjoerd Hofstee Kaatsen
Bart van der Veen Tennis

 

Sportnieuws

Biljarten

Bridge

Dance Fit

Gymnastiekvereniging

IJsclub

Jeu de Boules

Kaatsen

Koersbal

Korfbal

Pilates

Slachtemarathon

Tennis

Volleybal