Bridge leren spelen?

 Bridgeclub Reduzum helpt u graag!


In diverse dorpen rondom Leeuwarden bestaan enthousiaste bridgeclubs, zoals in Grou, Aldeboarn Bilgaard en Reduzum. In andere dorpen bestaan helemaal geen bridgeclubs, zoals in Wergea, Warten, Wirdum, Raerd en Easterwierrum.

Bridgeclub Reduzum.
De bridgeclub in Reduzum kent ca. 40 leden, in de meeste gevallen leden van 65 jaar en ouder.
Velen zeggen dat bridge een ‘kaksport’ is. Maar dat is, volgens mij, absoluut niet juist. In 2014 zijn mijn vrouw Lieke en ik lid geworden van de bridgeclub in Reduzum, en wij troffen er allemaal hele leuke mensen aan, met een diverse achtergrond.

Bridge is vooral een sport voor ouderen!
De meeste leden zijn pas op latere leeftijd gestart met de bridgesport en dat begrijp ik ook wel. Je moet namelijk heel veel tijd steken om het bridge goed te kunnen spelen. Dat begint al met het leren van bridgen.

Bridge leren kost veel tijd!
Mijn vrouw Lieke en ik hebben bijna een jaar lang iedere week les gehad van Jaap Tichelaar uit Reduzum, samen met Henk en Riekje Korf. Na maandenlange les ben je welkom om in de bridge-drive te komen spelen, iedere dinsdagmiddag in de kantine van de korfbalclub van september tot mei en van juni tot augustus bij de zomerbridge in Leppehiem in Akkrum. En dat is altijd heel bijzonder! Je kaart dan samen met circa 40 andere bridgers en niet alleen voor het winnen! Want ook het sociale aspect is heel belangrijk. Zo leer je nieuwe mensen kennen en sommigen krijgen er soms zeer goede vrienden bij.

Afgelopen jaar: Nieuwe leerlingen uit Wergea en Raerd.
Na een oproep in de dorpsbladen vorig jaar hebben zich vier nieuwe leerlingen gemeld bij bridgeclub Reduzum: Maria, Marian en Anneke uit Wergea en Titie uit Raerd. Ook zij hebben afgelopen jaar les gekregen van Jaap Tichelaar. En Lieke en ik hebben Jaap Tichelaar hierbij ondersteund. En zo hebben ook wij weer nieuwe mensen leren kennen.

Heeft u tijd en wilt u nieuwe mensen ontmoeten?
Heeft u tijd en zin om het bridgespel te leren spelen. Meld u dan aan! Bridge is geen ‘kaksport’, maar wel een sport die u  aan het denken blijft zetten en dat is ook goed voor uw oude dag. Met bridge zult u zich niet snel vervelen. En bovendien kan je met deze sport nieuwe kennissen en vrienden maken. Dus eenzaam hoef je niet te worden op uw oude dag!

Hoe kan ik mij aanmelden als leerling-bridger?
Wanneer u wilt leren bridgen neem dan contact op met:
Jaap Tichelaar, It Pypke 1, 9008 RA Reduzum. Zijn telefoonnummer is 06 – 40 88 37 04.
u kunt hem ook mailen. Zijn mailadres is:  j.tichelaar52@chello.nl

Harry Vogels
Wergea.

augustus 2017