Grote opkomst bij het nijntje beweegdiploma

Sinds begin november wordt er in de groepen 1 en 2 van de Trije Doarpen Skoalle gegymd volgens het concept ‘nijntje Beweegdiploma’. Vanuit de samenwerking met GV Stânfries kunnen de kinderen van 2 t/m 6 jaar uit de trije doarpen sinds afgelopen donderdag na schooltijd een uurtje extra per week oefenen (van 14.30 – 15.30 uur).

Met ruim 20 kinderen kunnen we spreken van een grote opkomst bij de eerste naschoolse les! Onder deskundige begeleiding van Miranda van der Walt én met hulp van pedagogisch medewerksters van de Bernewrâld en it Sútelplak, hebben de kinderen veel plezier gehad. Ze hebben niet alleen eerder geleerde bewegingsvormen herhaald, ze hebben ook nieuwe bewegingservaringen opgedaan. En daarmee hebben ze hard gewerkt aan de ontwikkeling van hun motoriek.

Want dat is bij jonge kinderen enorm belangrijk. Niet alleen voor de fysieke ontwikkeling, maar ook voor de sociale ontwikkeling. Klimmen, klauteren, springen, rollen of spelen met ballen en andere materialen, wat in huis vaak niet kan en mag, wordt juist in de gymnastiekzaal aangeboden. Zo leren ze, zonder dat ze er erg in hebben, afstand, diepte en hoogte in te schatten. Spelenderwijs krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en lef!

Op donderdag 16 november a.s. kan er tussen 14.30 – 15.30 uur nog een keer vrijblijvend kennisgemaakt worden. Als er daarna 15 kinderen verder willen, gaan we door! Voor de periode tot aan de kerstvakantie rekenen we dan €25,-. Vanaf januari 2018 zijn de kosten € 15,- per maand.

Aanmelden, vragen of meer informatie?

Aanmelden voor zowel 16 november als voor het vervolg kan via gvstanfries@outlook.com Dit mailadres gebruikt u ook voor vragen of meer informatie maar u kunt ook contact opnemen met Sido de Schiffart, 06 – 1332 4926.