Up date contributie

Even een update van ijsclub Eendracht.

We hebben inmiddels bijna alle formulieren voor het lidmaatschap van de ijsclub weer retour ontvangen. Ook hebben de meeste mensen de contributie voor 2017-2018 betaald. Super! iedereen bedankt voor de medewerking!

Er zijn nog een aantal leden waarvan we de contributie van 2017-2018 niet hebben ontvangen. Zou u dit alsnog voor 16 februari willen over maken naar NL53 RABO 0354 7033 66 met vermelding van naam, adres en 2017-2018.

De contributie van 2018-2019 zal dan begin maart 2019 geïncasseerd worden.

Ook hebben de kinderen nog even kort kunnen genieten van het schaatsen op de ijsbaan. Dit vooral ook door de grote opkomst van vrijwillige sneeuwschuivers. Geweldig om te zien dat er na een oproep op de sociale media zoveel dorpsgenoten komen helpen, en in vrij korte tijd een baan sneeuwvrij geveegd hebben. Bedankt hiervoor!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van ijsclub Eendracht Reduzum