Kaatsnieuws

Kaatsvereniging Jan Reitsma
Secretariaat: Joke Eenenaam
e-mail: kvjanreitsma@gmail.com
www.kaatsverenigingjanreitsma.nl
twitter @KvReduzum
Like ons op facebook

 


Keatsfreonen fan Kf Jan Reitsma Reduzum,

Op snein 26 augustus ha we in spesjale ledepartij yn Reduzum: ’t Famyljekeatsen!

Op dizze dei hast de kans om mei dyn eigen famylje in formaasje te foarmjen en sa in prachtige sportieve striid mei oare famyljes oan te gean.
Dus regelje in partoer mei dyn man, frou, heit, mem, soan, dochter, pake, beppe, omke, tante, neef, nicht, skoansuster of sweager!
Útgangspunten foar dielname:

 • Minimaal 1 persoan fan it partoer is lid fan Kf Reduzum
 • Minimale leeftyd: aktyf yn kategory skoaljonges of skoalfamkes.
 • We keatse by genôch dielname yn in A- en in B-klasse
 • Elts partoer bestiet út trije persoanen
 • In partoer hat maximaal 2 A-maten.

 

 • Opjêfte oant 23 augustus 19.30 by Piet Brouwer

 

 • Dielname is inclusief in BBQ nei ôrin fan it keatsen(!), kosten totaal per dielnimmer: € 10,-
  * Minsken die echt gjin partoer foarmje kinne dizze dei mar wol meidwaan wolle oan de BBQ kinne harren ek oanmelde oant 23 augustus 19.30. Kosten € 10,- p.p.

 

Spulrigels:

 • Alle keatsers yn it partoer ha in folledige funksje. Dat betsjút: bûtenperk foar bêst, achteryn foar minst en foaryn foar neat.
 • Ruilje fan fûnksje allinne by in nij earst
 • Famyljevetes net tidens de keatswedstiid prebearje út te fjochtsjen 😉

10 juli was de laatste competitie van de jeugdleden, op deze avond wordt elk jaar de prijzen van de competitie en de Rabobank partij uitgereikt. Alle jeugd heeft zich afgelopen seizoen top ingezet! Wij hopen dat jullie veel hebben geleerd en vooral veel plezier hebben gehad. Natuurlijk hopen wij jullie volgend seizoen weer te zien in de kaatssport!

 

 


Challange Reduzum KV Jan Reitsma/Wytgaard Mei Elkoar Nij Libben

Zondag 17 juni stonden er maar liefst 38 kaatsers uit Reduzum en Wytgaard op het veld. Er waren vier categorieën: de Heren A, B, Dames en de KNKB Z+..het trainingsgroepje van Hans Brinksma.

In die volgorde waren de velden ook gelegd, met een extra perk tussen de dames en de KNKB Z+ klasse, de veldleggers waren bang dat de laatste klasse de andere klassen in de weg zouden lopen, staan of liggen.

Door de harde woei, gingen de ballen naast, voor en over het perk. Het was al een challange om de bal in het perk te krijgen, daardoor werden de kaatsers alleen maar fanatieker!

Na afloop werden alle eersten geteld, van de Wytgaarders en Redusters. Er werd naar de verhouding aantal Redusters en Wytgaarders gekeken en daar is een formule op los gelaten. De mooie wisselbeker blijft dit jaar in Reduzum! Maar de derde helft is met zekerheid door de Wytgaarders gewonnen, het was een mooie, sportieve dag..

Volgend jaar op de fiets naar Wytgaard.

Uitslag Reduzum/Wytgaard Sponsor Handelsonderneming Sjoerd de Boer
Heren A klasse
1e prijs, Remco Schuurman, Willem Fopma
2e prijs, Bouke Andries Boersma, Benny Jaspers

Heren B klasse
1e prijs, Jehannes Gerben Brinksma, Klaas Pieter Hoogland, Remon van der Galiën
2e prijs, Arnold Jorna, Frank Koopmans

Dames
1e prijs, Marjanne Rinsma, Anne Baukje Zijlstra, Sandra Jorna
2e prijs, Anke Rinsma, Tsjikke Boonstra, Trea van de Ley

Dames KNKB Z + klasse
1e prijs, Janneke Tijssen
2e prijs, Gerda Huisman

 

Afgelopen zondag 24 juni, was het de dag voor de jeugd om de strijd aan te gaan met Wytgaard. Wytgaard, ontzettend bedankt voor de uitnodiging, het was goed voor elkaar Saskia!

De prijsuitreiking voor het beginnersspel.
2e prijs Ids Zijlstra

Jeugd
De 1e prijs Hannah Loonstra
De 2e prijs, Janneke Nijman
De 3e prijs, Jesse Moos

Bij de B-jeugd
1e prijs, Symen Miedema
2e prijs, Thijs van Dijk, Jens Overzet
3e prijs, Lars Tijssen

En de wisselbeker is mee naar Reduzum gegaan..toppers!

 


Hebben jullie de uitslagen van onze jeugdleden gelezen? Wat gaat het toch geweldig met onze toppers!

De vereniging groeit, zo zijn er al een aantal jeugdleden van Wytgaard aangesloten bij onze vereniging. Daardoor groeit de Federatie natuurlijk ook, meer kaatsers op de sportvelden in de oude gemeente Boarnsterhim.

De trainingen van zowel onze vereniging en Stichting Score zijn een groot succes. Puur Passie traint op de donderdag avond met onze jeugd parturen. Maandag-, woensdag- en vrijdagavond worden er trainingen gegeven door onze vrijwilliger. Dinsdagavond is er competitie voor de jeugd en vrijdagavond competitie vanaf de jongens en meisjes.

Wil je een keer een training of competitie bijwonen, sluit je aan. De competitie op vrijdagavond begint om 19:30 a 19:45 uur. De rest van de trainingen en competities beginnen om 18:30 uur.

De slottraining van Stichting Score zal op 4 juli zijn, Simon Minnesma zal een competitie organiseren waarmee je een prijs kan winnen. Dat gaat een leuk feestje worden!

Mark Minnesma ( zoon van) is bereid gevonden om in september een muurkaats clinic te geven voor jong en oud. Hier wordt later meer informatie over verstrekt. Dus hou onze facebookpagina/website en mail in de gaten.

Wij noemden hier boven al dat er een aantal jeugdleden van Wytgaard zich hebben aangesloten bij onze vereniging. Zo zijn er al twee ledenwedstrijden georganiseerd met/tussen de dorpen. 17 juni was er een senioren ledenwedstrijd in Reduzum, volgend jaar is Reduzum uitgenodigd om in Wytgaard te kaatsen. 24 juni was er een jeugdledenwedstrijd in Wytgaard en dit zal volgend jaar in Reduzum georganiseerd worden.

Wat uniek is dat er zeven parturen van KV Jan Reitsma naast de afdeling federatie, naar de KNKB wedstrijden gaan,  pupillenmeisjes, pupillenjongens, schooljongens, schoolmeisjes, jongens, meisjes en de dames. De welpenjongens sluiten zich hier volgend jaar bij aan.

Door sponsors, subsidies, commissies en vrijwilligers kunnen wij veel voor onze leden betekenen. Wil jij ook bijdragen aan deze dynamische vereniging, ambieer je een bestuursfunctie of wil je aansluiten bij één van onze commissies, dat kan! Hoe meer leden, hoe meer wij kunnen organiseren/realiseren..

Voor onze kaatsers heel veel succes dit kaatsseizoen!

P.S. Vergeten jullie de mooie petjes niet op te zetten?


Het kaatsseizoen is inmiddels in volle gang. Er wordt volop getraind en er worden al weer veel wedstrijden gespeeld

Met veel plezier geeft Stichting Score sinds dit seizoen kaatstrainingen in Reduzum. Omdat dit van beide kanten zo goed bevalt, zijn wij en Stichting Score inmiddels overeengekomen de samenwerking volgend jaar voort te zetten.

Afgelopen seizoen zijn trainingen voor welpen en pupillen opgestart, om deze categorieën nog in hun vertrouwde omgeving de mogelijkheid te geven om bij een kaatsschool aan te sluiten.

Simon is ook bereid gevonden om de schooljeugd in Reduzum trainen te geven, als er genoeg deelname is.

We willen heel graag weten wie er volgend jaar (weer) komen trainen. Zou je hierover een mail willen sturen naar: kvjanreitsma@gmail.com. Zou je dan bij je aanmelding ook aan willen geven in welke categorie je volgend jaar kaatst.

Ook als je niet meer komt trainen zouden wij dit graag willen weten in verband met ruimte voor nieuwe kaatsers.

Wij horen graag van jullie (bij voorkeur vóór 15 juli a.s.) Uiteraard hopen wij jullie volgend jaar allemaal weer bij de trainingen terug te zien.

Tenslotte nog even terug naar het huidige kaatsseizoen. Wij hopen er eerst met elkaar nog een heel mooie kaatsseizoen van te maken met geslaagde trainingen in Reduzum en voor jullie allen veel succesvolle wijdstrijden!

Namens kaatsvereniging Jan Reitsma en Stichting Score Simon Minnesma