De kangoeroes


Vrijdag 14 september jl. zijn de kangoeroes van KV Mid-Fryslân / Jansma Burdaard weer begonnen. Kangoeroes zijn de jongste leden bij de korfbalvereniging, vanaf 3 jaar mag je al meedoen tot en met een jaar of 6 (groep 3). Er zijn op dit moment zo’n 9 kangoeroes, en dat is al een prachtig groepje. We trainen 1x in de 2 weken op vrijdagmiddag van 14.30 – 15.15 uur, inloop is direct uit school vandaan.

Het is een gecombineerde spel- en beweegles, waarin alle vormen van bewegen aan de orde komen, zoals klimmen, springen, evenwicht, maar ook mikken en rennen. Er zijn 2 kinderen die de trainster helpen, dit zijn Femke Postma en Svenja Moos, zij zitten zelf in Mid-Fryslân D3.

De kangoeroes gaan ook regelmatig naar evenementen in bijv. Drachten of Wolvega waar een hele leuke spelochtend voor ze wordt georganiseerd, deze evenementen mogen gratis worden bezocht. Contributie voor de kangoeroes is per jaar 31 euro, het seizoen loopt van september t.m. mei. Op vrijdag 28 september is er nog een open les, maar er mag op elk moment proef gedraaid worden. Verdere data zullen zijn 12 en 19 oktober, 9 en 23 november en 7 en 21 december. 2018 Voor het nieuwe jaar worden de data dan nog doorgegeven.

Ben je net iets ouder en wil je ook een keertje proeftrainen bij korfbalvereniging dan kan dat op de volgende tijden, deze trainingen zijn wekelijks:

– Vrijdag 18.30 – 19.30 uur F- en E- pupillen (groep 4, 5 en 6)
– Maandag 19.00 – 20.00 uur D-pupillen (groep 7 en 8)

Je mag altijd 2 of 3 keer proeftrainen voordat je definitief lid wordt.

Voor informatie kan je terecht bij het jeugdbestuur Reduzum, Elske Tolsma (elsketolsma@live.nl of 06-38479847) of Sigrid Tijssen (s.tyssen@upcmail.nl of 06-55015790)


Op 10 maart is onze jongste jeugd naar een kangoeroe-evenement in Wolvega geweest. Anne-Maud, Imke, Emma, Irma, Bregje, Jort Bergsma, Daam, Trynke, Silke, Sophia, Arany en Kije zijn mee geweest. Verder gingen Elske en Anne-Baukje mee als begeleiders.
In de sporthal in Wolvega mochten we met onze groep een parcours afleggen, alles in het thema boerderij. We hebben muisjes zo snel mogelijk naar een mand gebracht, ondertussen konden we getikt worden en dan moesten we terug naar de mat. We hebben ….. ben je thuis? gedaan. Ook moesten we met een lepel met aardappel door een hoepel en om pionnen lopen. Verder was er een parcours over een bank naar het wandrek, hier afspringen, vervolgens een koprol doen en door een tunnel kruipen. Ook probeerden we de bal door de korf te schieten en mochten we een moeilijke puzzel leggen. Als laatste hebben we zakdoekje leggen gedaan.
Het was een hele leuke ochtend, we hebben ons prima vermaakt en zijn blij dat we met zo’n grote, enthousiaste groep kinderen op pad mochten gaan.
De kangoeroes (3 t/m 6 jaar) trainen van 14.30 – 15.15 uur (inloop vanaf 14.15 uur) 1x in de 2 weken in de gymzaal van Reduzum. Voor actuele data neem contact op met trainster Elske Tolsma (06-38479847).
Verder hebben de oudste kangoeroes afgelopen zaterdag hun eerste (oefen) wedstrijdje gespeeld tegen de kangoeroes van Akkrum. Hier later meer over.Elke moanne skriuwe we in stikje yn’e Linepraat. Omdat de measte ynformaasje ek te finen is op de webside www.kvmidfryslan.nl, ha we besletten om yn’e Linepraat oer wat oars te fertellen.
De kommende tiid sille we elke moanne in team fan Mid-Fryslân oan it wurd litte. We begjinne dizze kear mei ús allerjongste bern: de Kangoeroes.

De oudste groep kangoeroes

 

In deze Linepraat een verhaaltje over de oudste groep kangoeroes. Leeftijd van deze groep is 6 en 7 jaar; zij zitten in groep 2 en 3. We trainen op de vrijdagmiddag van 15.00 -15.45 uur.
Deze groep is begin oktober begonnen en bestaat uit: Tristan Koopmans, Jorrit Bouwstra, Jent Kooistra, Jurrit Steensma, Doutsen Postma, Jesse Moos, Freerk v.d Wal, Pier Zijlstra, Ids Zijlstra en Jarno Anema. Trainers zij Annekee Dijkstra, Amarens Noordenbos en Geeske Smorenburg.
Wat doen we zoal?
Op de trainingen beginnen we vaak met een tikspel, maar daarna gaan we vaak bezig met korfbaloefeningen. Deze groep kan en mag volgend jaar de competitie in, daar gaan we ze dit jaar alvast een beetje op voorbereiden. Dus gooien, vangen en op de korf schieten staat regelmatig op het programma. Vaak eindigen we de trainingen met een partijtje, maar daarnaast doen we natuurlijk ook nog andere leuke spelletjes met of zonder bal.
Naast de trainingen zijn we op een paar zaterdagochtenden op pad geweest.
Allereerst in januari naar een welpenevenement, een spelochtend in Drachten.
Op zaterdag 4 februari hadden we in de gymzaal in Reduzum ons eerste toernooitje. Andere deelnemers waren de kangoeroes uit Grou en Akkrum. De ploegen waren aan elkaar gewaagd. Dit doen we op 1 april nogmaals, dan in de sporthal in Akkrum.
Ook zijn we op 11 maart naar een toernooi in Oldeberkoop geweest, daar speelden we tegen kangoeroes van andere verenigingen. Van de vier wedstrijden werden er drie gewonnen, de kinderen hadden er veel plezier in.

We trainen tot 1 april nog in de zaal, daarna gaan we het veld op. En ook op het veld gaan we met de kangoeroes uit Akkrum, Warten en Grou weer een aantal toernooitjes spelen.

 

Genoeg actie dus voor deze oudste groep kangoeroes.

 

Zit je in groep drie of vier, wil je een keertje komen kijken of meedoen, je bent op vrijdagmiddag van 15.00 – 1545 van harte welkom. Dit geldt voor de jongens uit deze groepen, maar zeker ook voor de meisjes, Doutsen, als enige meisje in deze groep, zou dit erg gezellig vinden!

Geeske Smorenburg

 


Het opzeggen van het lidmaatschap voor volgend seizoen moet voor 1 april.
Dit moet schriftelijk worden ingediend bij Anke: Buorren 8
of via de email: stanfries.reduzum@knkv.net.
Bij te late afmelding zijn we genoodzaakt de contributie nog een jaar te continueren!