Sportnieuws

Qlubb-gebouw wordt overgenomen door de Sportstichting

In de komende maanden wordt het Qlubb-gebouw verbouwd en opnieuw ingericht. De financiering hiervan komt voor rekening van de sportstichting, met bijdragen van het Tsjerkefûns, het Mienskipsfûns van de gemeente en het Coöperatiefonds van de Rabobank. Het gebouw komt daarna in gebruik als sportkantine/bar, maar het blijft ook beschikbaar voor jeugdactiviteiten. Op de foto krijgt Willem Fopma de cheque uitgereikt van de Rabobank.

 


Nieuws van de Sportstichting

Sinds eind maart werkt de Sportstichting Reduzum e.o. op een andere manier, met een algemeen bestuur op afstand, een dagelijks bestuur en vier werkgroepen: de horecacommissie, de commissie opstallen, de consul en de commissie sport in de drie dorpen. Iedereen ging meteen voortvarend van start.
Er is een nieuw koffiezetapparaat aangeschaft dat “een lekker versgemalen bakje koffie zet” en er kwamen nieuwe kopjes en glazen. Er werden nieuwe afspraken over de inkoop gemaakt en: voor het eerst sinds 2003 zijn de prijzen aangepast (iets verhoogd).
De noordwand van de kantine is grondig schoongemaakt en er zijn enkele kleine reparaties aan het gebouw verricht.
De commissie Sport in de drie dorpen heeft gesproken met de besturen van Doarpsbelang Reduzum en Qlubb over de toekomst van Qlubb en het eventueel betrekken van het Qlubbgebouw bij de kantine. De komende maanden gaan de verschillende commissies van de sportstichting concrete plannen maken om te kijken of de kantine verplaatst kan worden naar beneden in het huidige Qlubb-gebouw. En we gaan onderzoeken of wij als sportverenigingen samen met het dorp, meer activiteiten voor de jeugd kunnen organiseren. Op 4 oktober zal het algemeen bestuur van de sportstichting hier in haar eerste vergadering dan een besluit over nemen.
De consul en het dagelijks bestuur hebben enkele keren gesproken met de gemeente en BV Sport. Deze konden helaas niets voor ons betekenen toen het zo lang droog bleef. De kaatsclub regelde daarom zelf dat het veld met hulp van een aantal boeren en loonwerkers een aantal avonden gesproeid werd.
Tot slot: van de gemeente Leeuwarden kregen wij het bericht dat het hele terrein (sportveld + parkeerterrein) rookvrije zone is geworden.

Leeuwarden wil dat vanaf januari 2020 elk kind in de gemeente rookvrij kan opgroeien. Voor medewerkers, vrijwilligers, leden en bezoekers van organisaties en instellingen moet niet-roken op eigen terreinen en gebouwen de norm worden.
Daarom geldt vanaf heden op en rond het sportterrein een rookvrije zone. De kantine was altijd al rookvrij.
Lees hier meer over

Veranderingen bij Stichting Sportbelangen Reduzum e.o.

Kantines Mid-Fryslan schenken Fairtrade

Sportstichting zoekt nieuw bestuur