Op en om de tennisbaan

Secretariaat:Jannet Bosma
Haedstrjitte 86
9008 ST Reduzum
www.tvstanfries.nl
e-mail:tvstanfries@live.nl


Uitnodiging

 

voor de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Stânfries

Datum:            woensdag 20 maart 2019

Aanvang:         20.00 uur

Plaats:             Sportkantine

Het bestuur van de tennisvereniging nodigt hierbij ieder lid van de vereniging uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering.

Agenda en bijlagen jaarvergadering 2019 Tennisvereniging Stanfries

Tijdens deze ledenvergadering treden twee bestuursleden af; te weten Bart van der Veen (wel herkiesbaar) en Isabelle van de Nadort heeft besloten om ons team te verlaten omdat ze door privé omstandigheden en enorme drukte van haar werk niet genoeg tijd en aandacht aan haar bestuurstaken kan besteden.

De vacature van vorig jaar is niet ingevuld. We zijn dan ook op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden.

Kandidaten voor het bestuur kunnen zich melden tot en met dinsdag 19 maart 2019 bij één van de bestuursleden of via de mail: tvstanfries@live.nl.

De verslagen van de diverse commissies worden tijdens de ALV uitgedeeld.

Wij begroeten u graag op de jaarlijkse ledenvergadering,

Bestuur Tennisvereniging Stânfries

Bart van der Veen

Jannet Bosma

Ale Brouwer

Isabelle van de Nadort


Interesse in vrijwilligerswerk?

Heb je zin om voor onze mooie tennisvereniging de handen uit de mouwen te steken, je verder te ontplooien en je aan te sluiten bij het team van vrijwilligers binnen onze vereniging?

Er zijn een aantal vrijwilligerstaken beschikbaar gekomen maar wil je wat anders, geef het dan door, er zal vast een leuke plek gecreëerd kunnen worden.

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden voor opvolging en haastig op zoek naar een penningmeester. Ook voor de baancommissie onderhoud zouden we graag versterking willen hebben.

Je bent van harte welkom bij onze enthousiaste groep vrijwilligers, zijn er vragen of wil je meer weten, stuur een mailtje naar tvstanfries@live.nl

Er wordt dan zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Wij wensen iedereen een goed uiteinde en een gezond en sportief 2019!