Zorg


huisartsHuisartsen
De bewoners uit Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum kunnen o.a terecht bij de apotheekhoudende huisartsenpraktijken in Wytgaard, Grou en Wergea.

Huisartsenpraktijk Grou

Huisartsenpraktijk Warga

Huisartsenpraktijk Wytgaard

Bloed prikken
Op maandags van 8:30 -8:45 uur is er in het Groene Kruisgebouw, Legedyk 31,  de gelegenheid om bloed te prikken. Dit geldt voor iedere inwoner van de dorpen, ongeacht bij welke huisarts u patiënt bent.

Dokterswacht
Dokterswacht regelt de acute huisartsenzorg buiten kantoortijden voor huisartsen die aangesloten zijn bij Dokterswacht Friesland.  Zij bieden spoedeisende zorg die niet kan wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts

Pedicure
Pedicure Tineke Koopmans behandelt en verzorgt voeten en helpt voetklachten te voorkomen.

Reanimatie en AED
In Reduzum hangt er in  de Master Gorterstrjitte, aan de gymzaal een AED apparaat. Voor mensen die bevoegd zijn om AED apparatuur te gebruiken, wordt er geregeld vanuit Wolwêzengroep een opfriscursus geregeld.

Dorpenteam
Heeft u vragen of ondersteuning nodig op leefgebieden zoals opvoeding, werk, inkomen, zorg en welzijn of wonen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen het Dorpenteam:  0566 625 151

Wolwêzengroep
De wolwêzengroep hat as taak it wolwêzen, sa as it yn it masterplan beskreaun, stiet út te wurkjen

 

Dorpenteam