Linepraatsjes

Goed nijs fan de wengroep

13 augustus 2022

Der binne genôch oanmeldingen om troch te gean mei it útwreidingsplan Reduzum.
De wurkgroep hat kontakt opnaam mei de beliedsadviseur wonen fan de gemeente. As der mear ynformaasje is, sil elkenien dêr wer fan op de hichte brocht wurde. Wurdt ferfolge dus.........

Beer Pong

12 augustus 2022

Zaterdagavond 3 september staat er wat nieuws op de planning. Een heus beerpongtoernooi!
Aanvang 19.30 uur op de bovenzaal van Café bar de Welp.
Het spelletje wordt met water gespeeld, iedereen vanaf 15 jaar is welkom. Geef je op in tweetallen via rfi.merke@gmail.com!

De Jonge Rein en Erik Jonker

11 augustus 2022

Kommend wykein start it IFKS skûtsjesilen. Skûtsjeskipper Erik Jonker fan 'De Jonge Rein’ sylt dit jier yn de B-klasse mei fan de IFKS. De Jonge Rein is eins in Wytgaarder skûtsje. Mar yn it team sitte ek oantal Redústers. De Linepraat gie foar in petear nei Erik Jonker.

Drie jaar Bach door Theo Jellema

10 augustus 2022

De Leeuwarder stadsorganist Theo Jellema is bezig met de serie orgelconcerten ‘Drie jaar Bach’. Op zaterdag 20 augustus 2022 brengt Jellema uitvoeringen van Bach op het Van Gruisen orgel in de Vincentiuskerk in Reduzum. De rooms-katholieke orgelbouwer uit Leeuwarden maakte er in 1784 een pronkstuk van; het was zijn eerste orgel voor een protestantse kerk. Het concert begint om 15:00 uur en zal ongeveer drie kwartier duren. De toegang is gratis. Wel is er een collecte, bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Mei de fyts der op út

9 augustus 2022

Sit der alwer genoch lucht yn de bannen?
Kommende tongersdei 11 augustus sille de Vrouwen van Nu der middeis mei de fyts op út. De ôfstân is dizze middei ûngefear 35 km en se stekke fansels ûnderweis ek efkes oan.
Opjaan yn ’t foar is net nedich, elts dy’t graach fytse mei, is wolkom!!! Start 13.15 by kafee bar De Welp.

De 120e Freule

8 augustus 2022

Woensdag10 augustus mag de Freule weer als vanouds georganiseerd worden, met veel publiek! Afgelopen zaterdag is de loting van de 120e Freule geweest. De jongens van KV Jan Reitsma, Simon Sjouke Zijlstra, Symen Miedema en Jitse Miedema mogen net als vorig jaar, de eerste omloop tegen Exmorra, Marten Leijenaar, Jarno Feenstra en Johan Tolsma, kaatsen. Er staan maar liefst 35 partuur op de lijst, jullie komen toch wel even aanmoedigen?

In de pers

7 augustus 2022

Met enige regelmaat vind je in diverse kranten, tijdschriften en andere media artikelen over de dorpen Reduzum, Friens en Idaerd en zijn inwoners.
In samenwerking met het dorpsarchief proberen we deze artikelen te verzamelen. Mocht u een artikel missen meld het ons dan, dan zullen wij proberen om dit alsnog te achterhalen.

Samen koffiedrinken

6 augustus 2022

Volgende week dinsdag, 9 augustus, is het weer zover. Het gezamenlijk koffiedrinken!
De Wolwêzengroep nodigt iedereen uit om te komen koffiedrinken in de tuin van Jelly en Tjits aan de IIsbaan 7.
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Wanneer u slecht ter been bent kunnen we u ophalen. Telefoonnummer: Jelly v.d. Zijl: 0566 602399.

Merke volleybaltoernooi

5 augustus 2022

Ook dit jaar is er weer een spannend volleybaltoernooi met de merke! 🏐🏆 Geef je op als team van minimaal vijf personen bij Siebe Fennema: 0642926380!

Zaterdag 3 september, 13.00 uur. Op het sportveld.

Blommen plukke by de Ienpleats

4 augustus 2022

De pluktún oan de Ienswei 1 by Jehannes en Els de Groot stiet prachtich yn bloei. Der kin elke dei plukt wurde, oant se op binne....... De kosten binne € 2,50, sels skjirre meinimme.
‘Net stinne, mar hinne’ foar sa’n moai boeketsje.

Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie