Linepraatsjes

Fier, net stinne, der hinne

5 juli 2022

Entûsjaste reaksjes fan it publyk op de trije foarstellingen fan ferline wike! Der binne noch kaarten foar 8 (20.00 oere), 9 (20.00 oere) en 10 july (14.00 oere!). Sjoch op www.theatergroepfier.nl of keapje yn Friens oan de kassa.
Net stinne, der hinne!

Op ‘e fyts nei MILF….en werom

4 juli 2022

Wat wie it Muzuder iepenloft festival in slagge barren. Heerlik op it fytske nei de buorren. Harkje nei moaie muzyk, prate mei gesellige minsken, lekker in hapke by de foodtrucks, in bierke by Jeroen, en dan it paad bjuster wêze…. Want wa mist der syn fytskaai, klean, in fyts .... As hat ien miskien in ferkearde fyts mei nei hûs naam?

Inzameling KCA

3 juli 2022

Klein Chemisch Afval (KCA) is gevaarlijk afval of afval waar schadelijke stoffen in zitten zoals zware metalen, oplosmiddelen of giftige stoffen. Door het KCA gescheiden in te leveren, voorkom je dat de mens en het milieu in aanraking komt met gevaarlijke stoffen. Uit een deel van het KCA worden grondstoffen teruggewonnen voor hergebruik. KCA dat niet kan worden gerecycled gaat naar speciale verbrandingsovens. Maandag 4 juli komen ze in Reduzum, donderdag 7 juli wordt het KCA in Friens en Idaerd opgehaald.

Doarpsbelang is op zoek naar een man

2 juli 2022

De zoektocht naar nieuwe bestuursleden heeft doarpsbelang een penningmeester opgeleverd! Louise van Essen neemt per 1 augustus het penningmeesterschap over van Ranil. Tot slot is een nieuw algemeen bestuurslid (naast vijf vrouwen misschien nu een man...) nog steeds van harte welkom! Hoe meer mensen, hoe lichter het werk...Interesse of meer willen weten?
Mail ons op doarpsbelang@reduzum.com

Werk aan kades

1 juli 2022
Wetterskip Fryslân is bezig met verbeteren van de waterkeringen en leggen daar waar mogelijk is natuurvriendelijke oevers aan. Ter hoogte van de Overijsselsestraatweg wordt de kering verstevigd en verbeterd. Oevers en keringen Leeuwarden-Zuid — Wetterskip Fryslân (wetterskipfryslan.nl)

Tsjerkepaad

30 juni 2022
Deze zomer, 2 juli tot en met 10 september, zijn de drie kerken en de toren van Eagum van 13.30 tot 17.00 uur weer open voor publiek. De vrijwilligers zullen de bezoekers tijdens Tsjerkepaad weer welkom heten. In Eagum is de toren te bezichtigen. In Reduzum en Idaerd is een powerpointpresentatie van beeldend kunstenaar Hans Jouta uit Ferwert. Hij heeft o.a. de beelden van Johan Cruijff en kaatser Hotze Schuil gemaakt. In Friens zijn de rouwborden een bezienswaardigheid op zich.

Vrijdag Versmarkt

29 juni 2022

Vrijdagmiddag is er weer een Versmarkt op het terrein van Iel en Mear, Oan it Swin 9. Naast vis zijn er verse groentes, lekker banket en broodjes, mooie bloemen, lekker wijntje en nog veel meer....
Olieatelier Maartje heeft samen met Shanika massage en Kaphûs speciaal voor de versmarkt mooie zomerpakketjes samengesteld! Heb jij ook last van bijv. steekmuggen op een mooie zomerdag/avond? Ga dan even bij Maartje op de Versmarkt langs van 14.00-17.00 uur.

Op stâl deco levert zaterdag alleen op bestelling

28 juni 2022

Aanstaande zaterdag 02-07 is de kraam van Grietsje van der Heide niet open in Reduzum. Ze staat die dag op de streekmarkt&foodfestival in Bontebok.
Er is wel een mogelijkheid om wat te kunnen bestellen, dit kan tot aanstaande donderdagavond 20:00 uur.
U kunt dat dan zaterdag tussen 11:00 en 13:00 uur ophalen bij De Trije Romers 6 in Reduzum.

Pontbazen en kaartjesknippers

27 juni 2022

Pontbazen en kaartjesknippers, het wemelt er van in Reduzum.
Skutsjesilen in Reduzum? In 1930 ja, maar nu? Lees het allemaal in de nieuwe Linepraat die deze week in de bus komt.

Frienzer Merke

26 juni 2022

It lêste wykein fan juny, de Frienzer Merke, is wer foarby. It wie wer in gesellich feest foar jong en âld. Sneontejûn koenen yn it Lokaeltsje de fuotten fan de flier mei muzyk fan Duo Klick. En hjoed waard der wer omraak keatst. Foar Michiel Galama wie it sels de de 60ste kear dat er meikeatste. Foar de jeugd wie der seiskamp mei û.o. fleanend tapyt, funslang, Hollânske spultsjes, bliksmite, hoedjewip, hoefizersmite, oaljefantefuotbal, toulûken. Grut sukses wie de skandepeal wêrby't de wiete spûnzen foar ferkuolling soargen.
Uitgelicht

Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie