Linepraatsjes

Kerk open op 7 juni

1 juni 2020

Op 7 juni opent de Vincentiuskerk weer de deuren. Tot aan de zomer vakantie zullen er drie diensten worden gehouden en alle drie in de kerk in Reduzum. De kerk is groot genoeg om iedereen een veilige plek te kunnen geven. Er is een protocol opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM. Kom op tijd, er wordt in de banken aangegeven welke plekken beschikbaar zijn. Het koffiedrinken na afloop wordt geschrapt tot in ieder geval na de zomervakantie.

Doe en no

31 mei 2020

Us omjouwing wêr yn we wenje en libje is yn hûndert jier al aardich feroare. Oan de hân fan foto’s, filmkes en ferhalen wolle we jimme alle moannen sjen litte hoe de omjouwing feroare is.

F2 sealkampioen

30 mei 2020

Der bin in oantal kuorbalploechjes yn de seal dy’t de Jeugdkommisje útroppen hawwe as kampioen omdat se dúdlik boppe oan stiene. De F2 wie der ien fan. Justerjûn binne se yn it sintsje setten troch de jeugdkommisje, mei de âlders Coronaproof bûten de hekken. Se krigen in medalje en in iisko en sille sadree it wer mei, mei it team noch nei de Mac Donalds.

Wetterskip Fryslân verbetert kering langs It Swin

29 mei 2020

Ten oosten van Reduzum brengt Wetterskip Fryslân 800 meter kering weer op hoogte. Ook wordt de kering verstevigd en verbeterd. Uit de zes jaarlijkse hoogtetoets van het waterschap blijkt namelijk dat gedeelten van de kering niet meer voldoen aan de eisen. De werkzaamheden starten woensdag 3 juni en zijn uiterlijk half juni klaar

Kangoeroes binne los

28 mei 2020

De kangoeroes fan Reduzum binne ek starten.
Se wiene allegear sa bliid dat de kangoeroeklup wer begongen wie, ek al wie it bûten.

Afscheid nemen in Coronatijd

27 mei 2020

Veel van wat we gewend zijn kan niet meer. Ineens moeten we op een andere manier afscheid nemen, de teleurstelling is groot, de onzekerheid nog groter. Niet iedereen die je erbij wilt hebben kan erbij zijn. Je mag geen hand geven om te condoleren of een arm om iemand heen slaan en een knuffel is al helemaal uit den boze.
Wat kan er nog wel? Langzaamaan vinden we ons weg hierin en worden we creatiever in het persoonlijk maken van het afscheid.

Ik jou de pinne troch

26 mei 2020

No’t der dizze moanne wer net in Linepraat útkomt, komt de kopij foar de rubryk ‘Ik jou de pinne troch’ op ‘e webside.
Dizze moanne is dat Albert Bouwstra dy’t mei syn hushâlding oan de Master Gorterstrjitte 23 wennet.

Oud papier ophalen

25 mei 2020

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Samenwerking Reduzum.com en sakeclub

24 mei 2020

Sakeclub Reduzum, Friens, Idaerd is al bijna 30 jaar een begrip in onze vier dorpen. Een club waarbij zo’n 50 ondernemers uit Reduzum, Friens Idaerd en Eagum zijn aangesloten. Ze proberen het motto `Samen staan we sterker` uit te dragen. Er is afgelopen jaar gekozen voor een gecombineerd lidmaatschap. Dat betekent dat iedereen die lid is van de Sakeclub ook vermeld staat op Reduzum.com. Om alle bestaande en nieuwe ondernemers te bereiken deze oproep via een open brief.

Hoe komt het met de merke ?

23 mei 2020

De afgelopen tijd heeft de Merkekommisje druk (digitaal) overlegd gehad over hoe het dit jaar moet met de Merke. In verband met het coronavius is, zoals jullie begrijpen, veel onzeker over wat er wel en niet door kan en mag gaan. De Redúster merke valt in september en als de versoepeling van de maatregelen volgens plan blijft verlopen hopen ze dat ze, in een aangepaste vorm, wellicht toch enkele festiviteiten kunnen organiseren.

Ma. 1 juni

Wo. 3 juni

Do. 4 juni

Zo. 7 juni


Uitgelicht
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie