Linepraatsjes

Samen eten is zoveel leuker

24 mei 2019

De laatste woensdag van de maand is het gezamenlijk eten om 12.30 uur in het lokaal aan de Ayttawei. Elke maand wordt er gretig uitgekeken naar deze dag dan om met zijn allen te genieten van wat die middag wordt voorgezet. Denkt u dit wil ik ook wel eens mee maken meldt u dan aan bij Jelly van der Zijl.
Voor de prijs, €5,00, hoeft u het in ieder geval niet te laten.

Bus naar Emmen

23 mei 2019

Dinsdag 18 juni speelt Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 1 de bekerfinale tegen LDODK 1 in Emmen. Ga je ook mee supporteren? We willen een bus laten rijden. De bus vertrekt om 17.45 uur uit Reduzum en gaat via Grou naar Emmen. We verwachten om ongeveer 23.00 uur weer ‘thuis’ te zijn.
Kosten: €10,- te betalen in de bus. Wil je mee, geef je dan snel op via de live score app of mail jeltsje@kvmidfryslan.nl. (De bus rijdt alleen bij voldoende opgave)

Straatwerk Sportbar Qlubb

22 mei 2019

Er wordt door vele vrijwilligers hard gewerkt aan de nieuwe Sportbar Qlubb. 31 mei is de officiële opening, dit valt samen met het 115 jaar bestaan van kaatsvereniging Jan Reitsma. 25 mei kan je tijdens de korfbalwedstrijden al een kijkje nemen in Sportbar Qlubb. Onder het mom van “proefdraaien” zal de bar geopend zijn. Vanavond, donderdagavond en vrijdagavond zal er hard gewerkt worden aan de bestrating van het terras, zodat deze zaterdag open kan. Komen jullie helpen? 18:30 uur bij de sportkantine.

Hondepoep graag in afvalbak

21 mei 2019

Tijdens het uitlaten van onze trouwe viervoeter kunnen hondeneigenaren de uitwerpselen in de daarvoor bestemde afvalbakken kwijt. Het in sloot werpen of volle poepzakjes op andere plekken is schadelijk voor natuur. Als een koe besmette hondenpoep via het voer of het drinkwater binnenkrijgt, raakt ook zij besmet. Iedere hond is een risico, dus het is belangrijk om honden weg te houden bij de koeien

Feest foar Vrouwen van Nu

20 mei 2019

Se giene mei inoar út fytsen en bedarren sa op in moai plakje oan de Swette. Hjir stie kofje en tee mei wat lekkers foar har klear. In pear dagen letter wie der foar de leafhawwers in túnreiske en koe elk sjen hoe’t alles groeide en bloeide yn Bûtenpost. Nei de rûnlieding wie der foar de froulju in neisit yn it túnkafee. It slotstik wie in lúkse ‘cruise’ oer it Fryske wetter mei in high tea. Al mei al in tige slagge jubileumfeestwike foar de Vrouwen van Nu

Jiergearkomste ROTO

19 mei 2019

Woansdei 22 maaie is der foar elkenien die op, efter of foar it toaniel genietsje kin de jiergearkomste fan tonielferiening Roto. Om 20.00 oere yn Café bar De Welp.
“Samen toneel maken, samen op zoek gaan naar mogelijkheden, die altijd boeiende zoektocht, de onzekerheid van het nooit zeker weten, door vertrouwen je grenzen opzoeken en verleggen, ervaren, op je bek gaan, opstaan en weer doorgaan, en dan uiteindelijk die euforie, HET MOMENT!” citaat van regisseur Rick Verstraten

100 jier doarpsbelang

18 mei 2019

Jong en âld gong fannemoarn op sportfjild mei inoar op foto. In drone makke fanút de loft moaie opnames, sa dat it sifer 100 foarme waard.

Besjoch mei dizze link mear foto’s

Reünie fan Opel leafhawwers

18 mei 2019

Ald-garaazjehâlder op de Trije Romers Jan Velstra (90 jier, by de measten bekind as Jan Tammes), hie lêsten in bysûnder ‘uitje’. Velstra en syn frou binne ferline jier nei Ljouwert ferhuze. Om de romte moast Velstra syn fersammeling âlde auto’s fuortdwaan.  Ien fan de nije eigners, Jappie Terpstra  helle him op yn de Kadett út 1969. Tegearre mei syn broer Pieter en Theo van der Werff ,ek beide yn hun âlde Kadett, gongen de mannen yn styl nei it Opel-museum yn Tynje. Sa koe Velstra dochs wer efkes genietsje fan syn hobby.

Idelheid makket fijannen

17 mei 2019

Ferskate minsken hawwe it wol sjoen by Blauwe Tinte,dat der in pûdsje sit om de autospegels fan Egge en Bea. Al skoften hawwe se lêst fan in wol hiel idel fûgeltsje. It sjen fan syn dûbeldgonger yn de spegel ropt safolle wraakgefoelens op dat er de spegels fol skyt. En om’t de eigeners gjin nocht hawwe dit alle dagen skjin te meitsjen, hawwe se dizze maatregels troffen.

Foto’s, een drone en Faam!

16 mei 2019

Op het sportveld, daar moet je zaterdag zijn! Het feest van Doarpsbelang Reduzum start om 10 uur met koffie, Faam! en een prachtige fotopresen­tatie, gemaakt door Piet Elzinga en Binne Sjonger. Het jubileum vraagt om een bij­zondere nieuwe dorps­foto. Daarom vormen rond half twaalf zo veel mogelijk kinderen samen het getal 100 (ook volwas­senen mo­gen aansluiten). Een drone maakt hiervan een foto. Om 13 uur start de kinderkermis. En om 20 uur: Let the sunshine in! Mis dit feest niet!

Uitgelicht


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie