Linepraatsjes

Oplevering Doarpsmûne Reduzum

7 december 2022

Vorige week is de dorpsmolen overgedragen aan de coöperatie. Dit betekent dat de turbine vanaf nu geëxploiteerd wordt door de 540 huishoudens. Bij EWT liggen er nog een paar opleverpunten op tafel. Zo zal de turbine op een tweetal punten vergeleken worden met de buurtmolen van Tzum (pieptoon uit de turbine + zoemend geluid bij windkracht 6).Nieuws – Dorpsmolen Reduzum (dorpsmolen-reduzum.nl)

Legen oud papier containers

6 december 2022

Wilt u, als woensdag de oud papier containers geleegd worden er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Gewijzigde tijden Kerstfair

5 december 2022

In verband met het voetballen van het Nederlands elftal a.s vrijdag, heeft de organisatie van de kerstfair besloten om de tijden van de kerstfair aan te passen.
De kerstfair is van 16.00 tot 20.00 uur op de Trije Romers.

Niek Fedde

5 december 2022

In wûnder bliuwt it sûnder mear
in lyts sûn jonkje, ek dizze kear
hy sil heit en mem de hannen bine
Dy kinne har dêr wol yn fine
Mar it moaiste is foar my
Ik haw der in boarterskammeraat by

Fan it doarp nei de stêd

4 december 2022

Nei 34 jier mei in protte nocht yn Reduzum wenne te hawwen, wie it no tiid om in eigen plakje te finen. De measte doarpsgenoaten witte no dat ik fan 1 novimber ôf in eigen appartemint yn in soarchynstelling ('s Heeren Loo Ljouwert) ha. Ik wit noch goed de earste kear dat Hendrik en ik mei ús elektryske rolstoel it sportfjild oprieden, alle bern kamen in protte fragen stellen. De twadde kear wie it dien en hearden wy krekt as alle oare bern dêr by en dat is it moaie fan in doarp as Reduzum. Lês fierder.

Tumblingbaan officieel in gebruik

3 december 2022
Sinds september gebruiken de leden van Gymnastiekvereniging Stânfries hun nieuwe tumblingbaan. Een tumblingbaan is een lange verende gymmat waar jong en oud op een veilige en leuke manier gym- en turnoefeningen kunnen doen. De aanschaf van de tumblingbaan is ondersteund door een drietal fondsen; het Hilverdafonds, het Tsjerkefûns en het provinciale Iepen Mienskip Fûns (IMF). Donderdag werd tijdens de pietengym de mat officieel in gebruik genomen.

Werom yn de tiid

2 december 2022

Efkes yn de âlde foto's sneupe.
Op dizze foto stean fjouwer jonkjes dy't in patatsje ite yn de kafetaria fan Uilke Tolsma. Dizze stie eartiids oan de Haedstrjitte 20. Mar wa binne dizze jonkjes?
Hawwe jim thús ek noch wol wat âlde foto's.
It doarpsargyf soe hjir dan graach in digitale foto fan meitsje wolle. Maile kin nei Doarpsargyf.reduzum@gmail.com.

Twa nije paden

1 december 2022

De Hervormde gemeente Reduzum-Idaerd c.a. zal de komende jaren nieuwe wegen inslaan. Er zijn steeds minder mensen die deel uit maken van de gemeente. De verantwoordelijkheid voor de geloofsgemeenschap en kerkelijke bezittingen is te groot voor de mensen van de kerkenraad, de diaconie en de kerkrentmeesters. Daarom heeft de kerkenraad het voornemen om samen te gaan met één van de buurgemeenten. Concreet wil dat zeggen dat de Hervormde gemeente Reduzum-Idaerd c.a. ophoudt te bestaan. Nieuws uit de kerk-Reduzum/Friens/Idaerd/Eagum.

Mieke Ann

30 november 2022

Een wonder in een wiegje
zo onvoorstelbaar klein
Een wonder in een wiegje
te mooi om waar te zijn

Kerstfair op de Trije Romers

29 november 2022

Op vrijdag 9 december, van 17.00- 21.00, organiseren de ondernemers van de Trije Romers een kerstfair.
Wat kunt u verwachten: kerstbomen van Taco Velstra, kerstdecoraties van Meubel Outlet, kerststukjes van Op Stâl deco, glühwein, snert, mozaiek 🎄
Voor meer info: Op Stâl deco (op-stal.nl)
Vr. 9 december

Zo. 11 december

Vr. 16 december


Uitgelicht

Kerstfairi.v.m WK voetbal aangepaste tijden
16.00-20.00


Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie