Linepraatsjes

Renovatie oude haven

13 april 2021

Deze week wordt er gestart met de renovatie van de oude haven De walkering is slecht en de steigers zijn aan vervanging toe. De aannemer begint aan de kant van de parkeerplaats. Zodra de zuidkant klaar is, beginnen ze aan de andere kant. De boten liggen nu op 1 kant, deze worden naar andere kant verhuisd, zodat uiteindelijk de gehele walkering gerenoveerd kan worden.

Vergeet u niet aan te melden

12 april 2021

Kleine herinnering: wilt u de jaarvergadering van Doarpsbelang Reduzum op 22 april bijwonen? Stuur dan een mail naar doarpsbelang@reduzum.com. U krijgt dan een mail terug met een link om in te loggen bij de digitale vergadering. De vergadering wordt gehouden via Zoom, maar u hoeft hiervoor niets te installeren of te downloaden. Klik op de link en kies voor deelnemen via uw browser. Het wijst zich vanzelf.

previous arrow
next arrow
Slider

Opening kaatsseizoen is een feit

11 april 2021

Wat een geslaagde middag. Het weer zat toch mee. Een paar hageltjes maar ook de zon kwam wel te voor schijn. Kaatsteam PuurPassie verzorgde een mooie clinic. Eerst een gezamenlijke warming-up, daarna werden de kinderen in groepjes gedeeld. Opslaan, uitslaan, keren etc. Alles kwam aanbod deze middag. En als afsluiter lekkere warme chocolademelk. Maandag starten de trainingen (kabouters starten 17 mei), graag 18:30 aanwezig zijn.
Dinsdag start het competitiekaatsen. Hier graag 18:30 aanwezig zijn.

Jou de pinne troch…

10 april 2021

Laurien en Jeroen, wonen samen met hun hond en twee agaporniden, sinds begin februari, aan de Haedstrjitte 49.  Laurien komt uit Grou en Jeroen komt uit Almere. Ze hebben samen zes jaar lang in Bakkeveen gewoond en wilden graag in een wat ruimere woning wonen. Het maakte niet zoveel uit waar, als het maar in Friesland was.
Reduzum bevalt hun erg goed. Een vriendelijk ontvangst en op straat wordt er vaak een praatje gehouden.
Lees hun verhaal in de linepraat

Vele handen maken licht werk

9 april 2021
Goed nieuws! Anke van Gorkum heeft zich beschikbaar gesteld als opvolger van Titia in het Doarpsbelang bestuur. Fantastisch dat zij haar kennis en expertise op deze manier in wil zetten voor Reduzum. Uiteraard moet de bestuurswissel officieel worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Maar dat is vast geen probleem! Er speelt best veel in en rond het dorp. Daarom is Doarpsbelang nog op zoek naar een zesde bestuurslid en een lid voor de werkgroep Wonen. Voor vragen/info, mail: doarpsbelang@reduzum.com

Je hoeft er niet eens voor te bidden

8 april 2021

Redústers, Eagumers, Idaerders en Friensers staan er niet om bekend dat ze trouwe kerkgangers zijn. Toch krijgen ze allemaal met de kerk te maken. De schoolbus, een tribune, een weidepomp voor de vogels, rozen op Valentijnsdag, etcetera, zijn geholpen door een bijdrage van het Tsjerkefûns. ‘Je hoeft er niet eens voor te bidden’ heb ik wel eens gehoord van een dankbaar clublid. Na 10 jaar blikken we terug met mensen van het eerste uur. Durk van Gorkum legt uit waar het geld vandaan komt en Harke van der Wal laat weten hoe de sporters geholpen zijn. Lees verder

Geef ze de vijf

7 april 2021

Doarpsbelang Reduzum wol hiel graach troch it hiele doarp in breed tagonklike stoepbreedte fan op syn minst 5 stoeptegels. Ynkoarten giet it bestjoer mei in rolstoelbrûker troch it doarp om te sjen wêr’t de knyppunten lizze. Ek oerhingjend grien kin in knyppunt wêze. It fersyk oan alle ynwenners om de stoepe om jo hûs frij te meitsjen fan oerhingjend grien. Tink om in oar!  Is it lestich foar jo dit te realisearjen, dan komme wy by jo lâns om ta in oplossing te kommen. Stjoer in e-post nei doarpsbelang@reduzum.com.

Koster Friens gevraagd

6 april 2021

Piet en Janny Sjonger, hebben besloten om na ruim vijftig jaar het kosterschap voor de kerk van Friens te beëindigen. De Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a. is daarom op zoek naar een opvolger die het beheer van de kerk en het kerkhof over wil nemen. Het fraaie, monumentale kerkje heeft een rijke historie en trekt veel belangstellenden.Wie dat zou willen doen kan contact opnemen met de kerkrentmeesters Durk van Gorkum (0566-602590) of Siep van Lingen (0566-602410). Dat kan ook per mail naar: pknreduzum@gmail.nl . Graag voor 15 april 2021

Gezocht nieuw lid voor Wurkgroep Romtlike Saken

5 april 2021

De Wurkgroep Romtlike Saken is een werkgroep van Doarpsbelang. De zittingstermijn van een van de leden zit er bijna op, daarom zijn ze op zoek naar een nieuw werkgroeplid. Het taakveld betreft de ontwikkeling van het dorp met name gericht op de kwaliteit van de leefomgeving. Wilt u ook een bijdrage leveren aan de leefomgeving in Reduzum? Neem dan gerust contact op met 1 van de leden van de wurkgroep Romtlike Saken voor meer informatie. Of mail naar doarpsbelang@reduzum.com ovv Wurkgroep Romtlike Saken.

Gjin Peaske sûnder lamkes

4 april 2021

Skiep, geiten, hinnen, in hûn… by Sietse en Alie Keizer yn Idaerd is it in gesellige bisteboel. Kom Fierder! mocht wol komme te filmjen. Sa kinne jim ek meigenietsje fan de lamkes.Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie