Linepraatsjes

Wenning krapte

20 januari 2022

Der is wenning krapte, guon doarpsgenoaten wolle graach helpe. It makket harren kreatyf . Sa stean der op de DS Bangmastrjitte no al in oantal Tiny houses.

Ontwikkeling van woningbouwplan

19 januari 2022

Afgelopen week was de digitale informatiebijeenkomst beleidskader wonen in de dorpen van de gemeente Leeuwarden. Hieruit kwam naar voren dat de gemeente ruimte bied voor het ontwikkelen van nieuwe woonvormen waaronder ook nieuwbouw woningen. Het initiatief ligt hierbij steeds bij de dorpen. Dus de bal ligt bij ons als dorp. Toegevoegd is de Reduzum factsheet. We zijn nu op zoek naar mensen die plannen willen ontwikkelen en uitvoeren van mogelijkheden. Mocht u geïnteresseerd zijn graag contact opnemen met doarpsbelang@reduzum.com

Aanvragen Tsjerkefûns

18 januari 2022

Organisaties die een beroep willen doen op het fonds, kunnen dit doen door het invullen van het aanvraagformulier dat te downloaden is via: deze link
Op dit aanvraagformulier staan ook de toetskaders die de werkgroep hanteert bij het beoordelen van de aanvragen. Voor 2022 is -net als in voorgaande jaren- weer een bedrag van € 20.000,- beschikbaar.
Aanvragen voor de eerste ronde in 2021 moeten voor 1 maart 2022 worden ingediend.

Kleurrijk nieuws

17 januari 2022

Blauwe maandag?? Of zien jullie toekomst door een roze bril, en bent u de rode draad nu al kwijt. Misschien ergert u zich groen en geel, en wil nu alles zwart op wit zetten. Heb je als vereniging, ondernemer of inwoner een verhaal, plan of ander mooi nieuws? Stuur deze dan voor as woensdag naar linepraat@gmail.com

Sluiting slagerij Sixma

16 januari 2022

Slagerij Sixma sluit 30 januari de winkel aan de Haedstrjitte. Vier generaties waren hier slager. Thomas Sixma, geboren in 1865 in Reduzum, is de eerste slager. Thomas en Pietertje krijgen 4 kinderen waarvan de jongste Sipke Sixma slager wordt. Hij trouwt in 1926 met Sytske Bosma en gaat wonen op Haedstrjitte 39. De jongste van de drie kinderen van Sip en Sijtske, Reinder Sixma neemt in 1966 samen met zijn vrouw Lippie de slagerij over. Vanaf 1970 zit de slagerij op de Haedstrjitte 66. Zoon Sipke is sinds 1980 slager op dit adres. 29 januari is de laatste verkoopdag!

Bedrijven op site

15 januari 2022

Reduzum.com is het ”virtuele dorpsplein” dat dagelijks ongeveer 500 bezoekers trekt. Voor de redactie reden om de site zo actueel en aantrekkelijk mogelijk te houden.Voor bedrijven en verenigingen uit Reduzum Idaerd, Eagum en Friens willen we als site een platform bieden om bedrijfsgegevens te plaatsen en zo hun bedrijf te promoten. Wilt u met uw bedrijf op de A-Z bedrijven lijst, neem dan contact op met redactie voor alle mogelijkheden.

Geen Blierherne

14 januari 2022

Helaas moet het bestuur van QlubbRed mededelen dat in verband met de huidige corona maatregelen het weekend Blierherne niet door kan gaan.. Het bestuur denkt dat het gezien het hoge aantal besmettingen verstandiger is om het te annuleren. De ouders die hun kinderen al hebben aangemeld hebben een mail van ons ontvangen met verdere informatie.

Weer naar de kapper

13 januari 2022

Het lijkt erop dat we binnenkort weer naar de kapper mogen. Hopelijk weten we morgenavond meer! De klanten die nog een afspraak hadden staan bij Kaphûs worden als eerste gebeld. Daarna hebben de abonnees voorrang. Na de persconferentie staat het online boeken open! Tot die tijd kan iedereen genieten van deze video, een sfeerimpressie van kapsalon Kaphûs.

Reduzum tegen voedselverspilling en honger

12 januari 2022

Christien Klomp komt op social media geregeld het fenomeen buurtkoelkasten tegen. Het doel hiervan is dat mensen die bijvoorbeeld te veel voorraad in hun kast hebben of iets wat ze achteraf toch niet zo lekker vinden dit kunnen delen met hun omgeving zodat het niet over datum gaat en in de prullenbak beland. Een soort van voorraadkast van het dorp voor het dorp.
Ze is heel benieuwd of er hier in het dorp animo voor is. Lees hier haar ingezonden brief

Meldpunt Mijn Gemeente

11 januari 2022

Doarpsbelang Reduzum hat besletten it meldpunt doarpsbelang stop te setten op 01/01/22. Foar fragen oer de leefberens yn it doarp kinne jo in mail stjoere nei doarpsbelang@reduzum.com. Foar klachten, op - en oanmerkings oer ûnderhâld en kwaliteit fan de iepenbiere romte yn it doarp moatte jo sels kontakt op nimme mei de gemeente. Yn de Linepraat en op de site fine jo ynformaasje oer op hokker wizen jo dat dwaan kinne. In oanfolling hjirop is it downloaden fan de app “Mijngemeente”.
Zo. 23 januari

Zo. 30 januari

Wo. 2 februari

Zo. 6 februariHa jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie