Gat in de weg

Sjouke van der Ley is met collega’s druk bezig om het gat op de hoek Headstrjitte/Buorren te repareren. Een oud stuk riool heeft er waarschijnlijk voor gezorgd, dat er een gat in de weg ontstond. Het was even uitzoeken waar het lek zat, daarvoor moest er een nog dieper gat worden gegraven.