Dammers mei takomst

24 jannewaris ha Wisse, Bert-Jan, Hylke, Jannes nei Oerterp west om de finale fan it Fryskkampioenskip skoalledamjen 4-taltsjes te spyljen. Sy binne twadde wurden. Juster binne Albert, Wessel, Harm, Hendrik en Marc nei Grou west om e beker foar de gemeentelike skoalle 4-taltsjes te ferdigenjen. Sy behellen in tredde plak. We ha wer dammers mei takomst.