Gemeenteried wol haast meitsje mei bedriuwenterrein

De gemeenteried fan Boarnsterhim hat justerj├╗n in moasje oannaam, weryn’t it kolleezje fan B en W frege wurdt “om op korte termijn actie te ondernemen die leidt tot het starten van de realisatie van het bedrijventerrein bij Reduzum, en het initiatief te nemen voor het aanvragen bij de provincie voor een vrijstellingsprocedure artikel 19 WRO.”