Lammerij

Grutte en lytse boeren hawwe de kommende tyd wer drokte mei de lammerij. Hjoed wie it by Thijs en Anneke Mous fan Tsienzerbuorren al raak. Dêr hat fan ‘e moarn it earste skiep lamme. It bliuwt moai al dy lamkes.