IJswille op Thialf

Wa hie dat no tocht, nei sa ’n waarme winter, dat we dôchs noch mei-elkoar ride koene. It wetter wie al fan ‘e iisbaan, mar hjoed hellen wol 75 minsken hun redens út it fet. Lytse bern boarten op ’e binnenbaan, wylst de grutten noflik oan ’t rúntsjes riden wiene. Foto’s