Excursie naar de Wildlanden

De fûgelwacht van Reduzum, Friens en Idaard organiseert voor haar leden en niet leden een excursie naar de “Wildlanden”in Earnewâld. Op het programma staan een bezoek per boot aan een weidevogelparadijs en aalscholverkolonie. Meer…