Tsjerketoer yn steigers

Steigerbouwers binne dwaande mei de tsjerketoer fan ús doarp. De toer sil foar in oantal wiken yn de steigers. Reden hjirfoar is dat se it betonwurk fan de toer renovearje sille.