Skilderij eksposysje Stien Velstra

Stien Velstra fan de Trije Romers hat har earste skilderijen eksposysje. De eksposysje duorret noch oant 3 oktober. It is yn it gemeentehûs fan Stiens oan de Ljipstrjitte 1. Iepen: moandei-freed 9.30 oant 12.00 en op tiisdei ek fan 14.00 oant 17.00 oere.