Einen op besite

Foarich maaitiid kaam mem ein mei fiif pykjes al by dhr Brouwer om in stikje bôle. No’t se in stik grutter binne komme se noch gau ris del om in lyts hapke. Se witte de “snackadreskes” gau te finen, want as de bôle op is rinne se troch nei de buorlju…